Skip to main content
Polski

Naukowa ochrona żywności spożywanej przez konsumentów – od pola do stołu

Łańcuch żywnościowy w Europie podlega ciągłym zmianom, dlatego też kompetencje EFSA w tym zakresie również ewoluowały tak, aby uwzględnić coraz większą liczbę kwestii związanych z bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego: choroby przenoszone przez żywność, zanieczyszczenia, kwestie związane ze zdrowiem i warunkami hodowli zwierząt, ochroną roślin, produkcją i dystrybucją żywności, innowacjami w sektorze spożywczym, a także wiele innych kwestii. Niniejsza broszura przystępnie wyjaśnia, w jaki sposób porady udzielane przez EFSA podmiotom zarządzającym ryzykiem leżą u podstaw wielu przepisów ustawowych i wykonawczych, mających na celu ochronę konsumentów europejskich przed zagrożeniami związanymi z żywnością – od pola do stołu.