Skip to main content

Eksperci zewnętrzni

Wiedza, doświadczenie i decyzje podejmowane przez ekspertów zewnętrznych EFSA to sedno naszej pracy.Panele naukowe EFSA odpowiadają za większość ocen wydanych przez Urząd. Każdy z 10 paneli zajmuje się innym obszarem z łańcucha żywności i pasz.

Komitet Naukowy wspiera pracę paneli w zakresie przekrojowych zagadnień naukowych. Skupia się on na opracowaniu zharmonizowanych metodologii oceny ryzyka w dziedzinach, w których nie określono jeszcze ogólnoeuropejskiego podejścia.

Członkostwo w Komitecie Naukowym i 10 panelach jest odnawiane co pięć lat, po przeprowadzeniu dokładnej i jawnej procedury selekcji.