Skip to main content

Eksperci

Nasz komitet naukowy i nasze panele naukowe składają się z szerokiego grona wysoko wykwalifikowanych niezależnych ekspertów naukowych, którzy dokonują ocen naukowych i opracowują związane z nimi metody oceny. Ich obszary specjalizacji obejmują zagrożenia biologiczne, zanieczyszczenia w łańcuchu żywnościowym, dodatki do żywności i środki aromatyzujące, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością i wiele innych. Skład tych organów jest odnawiany co pięć lat, a kolejne odnowienie będzie miało miejsce w lipcu 2024 r.

Scientific Committee and panels

Our Scientific Committee and panels consist of a wide range of highly qualified, independent scientific experts who provide scientific assessments and develop related assessment methodologies. Their areas of expertise cover biological hazards, contaminants in the food chain, food additives and flavourings, food contact materials, and many more. Membership of these bodies is renewed every five years, with the next renewal taking place in July 2024, for which the selection procedure is currently ongoing.

Dlaczego warto zostać ekspertem EFSA?

Dołączenie do komitetu naukowego lub paneli naukowych EFSA stanowi wyjątkową okazję do współpracy z niektórymi z najlepszych ekspertów w Europie. Możesz poszerzyć swoją sieć kontaktów i rozwinąć karierę w multidyscyplinarnej, integracyjnej i elastycznej organizacji.

W jaki sposób wybiera się ekspertów?

Zaproszenie do składania wniosków ogłasza się na rok przed wznowieniem. Po starannym przeprowadzeniu procesu selekcji zarząd EFSA mianuje ekspertów z listy kandydatów przedłożonej przez dyrektora wykonawczego.

Working Groups

EFSA may establish Working Groups whenever it deems necessary to fulfil its mandate and enhance its multidisciplinary expertise.

Working Groups are composed of experienced, independent experts tasked to gather scientific evidence on certain topics, draft scientific opinions and conduct preparatory work. Some Working Groups also draft guidance documents, develop methods or provide social science advice.

Zobacz również