Skip to main content

Misja i wartości

Misja

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw żywności od pola do stołu stanowi podstawę działalności EFSA. Przyczyniamy się do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, uwzględniając zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin i środowisko.

Poprzez współpracę z naszymi partnerami i otwarty dialog ze społeczeństwem zapewniamy niezależne i przejrzyste doradztwo naukowe dla decydentów.

Wartości

Wszystkie działania EFSA opierają się na zestawie kluczowych wartości. Czujemy się zobowiązani do ich przestrzegania we wszystkich obszarach naszej pracy.

Doskonałość

Korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowych, aby przygotować rygorystyczne i rzetelne oceny ryzyka. Komunikujemy się w sposób pozwalający zaspokoić potrzeby różnych odbiorców.

Niezależność

Zapewniamy obiektywizm naszych opracowań naukowych. Wolni od konfliktu interesów pracownicy i eksperci analizują dane oraz stosują odpowiednie metody w sposób obiektywny. Grupowe podejmowanie decyzji umożliwia różnorodność i wzajemną ocenę.

Otwartość

Nasze oceny ryzyka i przekazywane przez nas informacje są łatwo dostępne i zrozumiałe. Powstają w wyniku przejrzystych procesów, którym towarzyszy otwarty dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Odpowiedzialność

Pracując na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności od pola do stołu, działamy w interesie publicznym. Wykorzystujemy zasoby w sposób efektywny, odpowiedzialny i zrównoważony.

Współpraca

Postrzegamy współpracę jako jedyny sposób na poradzenie sobie z zawiłościami przyszłości. Inwestujemy w budowanie długotrwałego partnerstwa – ku obopólnej korzyści.