Skip to main content

Publikacje korporacyjne

Dzięki planom strategicznym, planom prac i sprawozdaniom rocznym EFSA na bieżąco informuje zainteresowane strony Urzędu o swojej działalności naukowej i komunikacyjnej, a także o działaniach finansowych i administracyjnych.