Skip to main content

Państwa członkowskie UE

Wsparcie naukowe państw członkowskich UE ma kluczowe znaczenie dla normalnego funkcjonowania unijnego systemu bezpieczeństwa żywności.

 • Krajowe organy ds. bezpieczeństwa żywności udzielają EFSA doradztwa strategicznego w kwestiach naukowych i w największym stopniu przyczyniają się do zapewnienia ekspertów dla EFSA.
 • Krajowe organy udostępniają niezbędne dane wykorzystywane w ocenach naukowych EFSA. Właściwe organizacje w państwach członkowskich wykonują większość zlecanych przez EFSA projektów naukowych.
 • Publiczne służby informacyjne i eksperci ds. komunikacji w państwach członkowskich UE współpracują z EFSA w zakresie rozpowszechniania wyników ocen przeprowadzanych przez EFSA, promowaniu zaangażowania i przyciąganiu ekspertów naukowych. Sieci te mają szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych związanych z żywnością.

Forum doradcze: krajowe organy ds. bezpieczeństwa żywności

 • Forum doradcze EFSA składa się z przedstawicieli krajowych organów ds. bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Każdy organ krajowy jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka łańcucha żywnościowego na szczeblu krajowym, jednak dokładne role mogą się różnić w zależności od kraju.
 • W posiedzeniach Forum doradczego uczestniczą także Szwajcaria i kraje kandydujące do UE.
 • EFSA i państwa członkowskie mogą za pośrednictwem Forum połączyć siły w rozwiązywaniu kwestii dotyczących europejskiej oceny ryzyka i informowania o ryzyku. Członkowie korzystają z Forum, aby doradzać EFSA w kwestiach naukowych, w zakresie programu prac i priorytetów, a także jak najszybszego identyfikowania pojawiających się zagrożeń. Członkowie dążą do dzielenia się informacjami naukowymi, łączenia zasobów i koordynowania programów prac z EFSA i między sobą, zwłaszcza w odniesieniu do:
  • wymiany danych naukowych;
  • koordynowania działań informacyjnych i wiadomości o ryzyku;
  • rozwiązywania kwestii spornych i rozbieżnych opinii;
  • koordynowanie pracy i unikania powielania działań;

forum doradcze – „Deklaracja zobowiązań”.

Podczas 61. posiedzenia w dniu 28 września 2016 r. w Bratysławie członkowie Forum doradczego EFSA podpisali Deklarację zobowiązań, w której uzgodnili podjęcie szeregu środków i działań służących zapewnieniu, że EFSA i członkowie Forum doradczego będą mogli wspólnie sprostać przyszłym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i w ten sposób chronić konsumentów europejskich.

BG CS DE DK EN ES ET FI FR EL HU HR GA IS IT LV LT MT NL NO PL PT RO SK SL SV

Członkowie i obserwatorzy Forum Doradczego

In addition to the Members of the Advisory Forum, the following countries participate as Observers:

CountryMember / alternateRepresented organisation
AlbaniaAmarilda KELI
Gjovana GJERGJI
National Food Authority
Bosnia and HerzegovinaDzemil HAJRICFood Safety Agency (FSA)
EU CommissionAnastasia ALVIZOU
Raikos ATHANASIOS
DG Health and Food Safety
North MacedoniaNikolche BABOVSKI
Svetlana TOMESKA MICKOVA
Food and Veterinary Agency
Kosovo*Flamur KADRIU
Kujtim UKA
Food and Veterinary Agency
MontenegroVladimir DJAKOVIC
Ana VELIMIROVIC
Administration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Affairs
SerbiaTamara BOŠKOVIĆMinistry of Agriculture, Forestry and Water Management
SwitzerlandMichael BEERFederal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment division
TürkiyeDurali KOCAK
Serap HANCI
Ministry of Agriculture and Forestry

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Advisory Group on Data

The Advisory Group on Data (AGoD) is a discussion group of the EFSA Advisory Forum set up in 2021 to answer various challenges in the food safety data system. 

The group is composed of representatives of the Advisory Forum (on a voluntary basis), technical experts delegated by Advisory Forum members, EFSA staff and a representative of the European Commission. As of 2024 the participating countries are: Austria, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, and Switzerland.

Punkty kontaktowe: Unijne interfejsy bezpieczeństwa żywności

Punkty kontaktowe pełnią rolę łącznika między EFSA a krajowymi organami ds. bezpieczeństwa żywności, instytutami badawczymi i innymi zainteresowanymi stronami.

 • W skład sieci punktów kontaktowych wchodzą członkowie z wszystkich 27 państw członkowskich UE, Islandii i w Norwegii, a także obserwatorzy ze Szwajcarii i z krajów kandydujących do UE.
 • Punkty kontaktowe znacznie usprawniają współpracę naukową i tworzenie sieci kontaktów pomiędzy państwami członkowskimi i EFSA oraz wśród nich:
  • pomoc w wymianie informacji naukowych i ekspertów;
  • doradztwo w działaniach w zakresie współpracy i projektów naukowych;
  • promowanie szkoleń w zakresie oceny ryzyka;
  • poprawa widoczności naukowej EFSA i działań informacyjnych w państwach członkowskich.
 • EFSA i punkty kontaktowe spotykają się zazwyczaj cztery razy w roku przed posiedzeniami forum doradczego. Co roku składają EFSA sprawozdania ze swojej działalności: do 2013 r. w sprawozdaniach z działalności punktów kontaktowych, a od 2014 r. w sprawozdaniach ze współpracy naukowej EFSA. 

In addition to the Members of the Focal Point network, the following countries participate as Observers:

CountryOrganisationContactFP website/E-mail
AlbaniaNational Food AuthorityValbona PalukaAlbania FP
focalpoint.albania [at] aku.gov.al (focalpoint[dot]albania[at]aku[dot]gov[dot]al)
Bosnia and HerzegovinaFood Safety Agency of Bosnia and HerzegovinaDalibor VidacakBosnia and Herzegovina FP
EFSAfocalpoint [at] fsa.gov.ba (EFSAfocalpoint[at]fsa[dot]gov[dot]ba)
North MacedoniaFood and Veterinary AgencySvetlana Tomeska MickovaRepublic of North Macedonia FP
focalpoint [at] fva.gov.mk (focalpoint[at]fva[dot]gov[dot]mk)
Kosovo*Food and Veterinary AgencySara PreniqiKosovo* FP
EFSAFocalpoint-kosovo [at] rks-gov.net (EFSAFocalpoint-kosovo[at]rks-gov[dot]net)
MontenegroAdministration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary affairsMirjana LekicMontenegro FP
EFSA.focalpoint [at] mpr.gov.me (EFSA[dot]focalpoint[at]mpr[dot]gov[dot]me)
SerbiaMinistry of Agriculture, Forestry and Water ManagementNadežda DukićfpEFSAserbia [at] minpolj.gov.rs (fpEFSAserbia[at]minpolj[dot]gov[dot]rs)
SwitzerlandFood Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment divisionBarbara EngeliEFSAfocalpoint [at] blv.admin.ch (EFSAfocalpoint[at]blv[dot]admin[dot]ch)
TürkiyeMinistry of Agriculture and ForestryMuzaffer Nurseren BudakTurkish FP EFSAfocalpoint [at] tarimorman.gov.tr (EFSAfocalpoint[at]tarimorman[dot]gov[dot]tr)

 

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Sieci naukowe

 • EFSA koordynuje szereg sieci wyznaczonych na poziome krajowym organizacji państw członkowskich UE dysponujących fachową wiedzą w określonych dziedzinach nauki (np. pojawiające się zagrożenia, monitorowanie pozostałości pestycydów). Do udziału w pracach sieci EFSA mogą być także zapraszani przedstawiciele Komisji Europejskiej i innych organizacji, w tym spoza UE, z doświadczeniem w danej dziedzinie.
 • Sieci ułatwiają współpracę naukową poprzez koordynowanie działań, wymianę doświadczeń, opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów, a także wymianę wiedzy fachowej i najlepszych praktyk.