Skip to main content
et Eesti

Teadus kaitseb tarbijaid põllust toidulauani

Euroopa toiduahel areneb pidevalt ning arenenud on ka EFSA volitused, mis hõlmavad üha arvukamaid ja keerukamaid toiduohutusega seotud valdkondi: näiteks toidu kaudu levivad haigused, saasteained, loomade tervis ja heaolu, taimekaitse, toiduainete tootmine ja turustamine ning innovatsioon toidusektoris. See brošüür kirjeldab lihtsalt ja õpetlikult, kuidas EFSA nõuanded riskijuhtidele on aluseks paljudele kehtivatele õigusaktidele ja eeskirjadele, millega kaitstakse Euroopa tarbijaid toiduga seotud riskide eest – põllust kuni toidulauani.