Skip to main content
Dansk

Gennemsigtighed

Åbenhed og gennemsigtighed har været nøgleværdier for EFSA siden oprettelsen i 2002. Som et offentligt organ står EFSA til ansvar over for dem, det er oprettet for at tjene – EU's borgere, uden hvis tillid autoriteten ikke kan fungere effektivt.

En ny forordning om gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden, som har været i kraft siden 27. marts 2021, styrker autoritetens muligheder for at udføre sine risikovurderingsfunktioner i overensstemmelse med de højeste standarder for gennemsigtighed.

I hovedfasen af forordningens gennemførelse, der ledte frem til dens ikrafttræden, var EFSA i tæt kontakt med interessenter via en særlig Sounding Board-gruppe og en række tekniske grupper. Du kan finde mere information her. EFSA samarbejder fortsat med interessenter og medlemsstater i de tidlige faser af forordningens gyldighedsperiode og yder støtte gennem målrettede webinarer (f.eks. en ansøgningsprocedure for hvert reguleret produktområde), tekniske møder (f.eks. i IUCLID-undergruppen i netværket vedrørende pesticidstyring (PSN)), skriftlige høringer (f.eks. i GMO-netværket), og den særlige LinkedIn-gruppe til støtte for ansøgere. Disse suppleres med proaktiv kommunikation om relevante ændringer og med opdateringer og nyheder relateret til gennemsigtighedsforordningen.

EFSA arbejder løbende på at forbedre de digitale værktøjer, der er til rådighed for ansøgere og andre interessenter. Oplysninger om kommende digitale forbedringer findes her.

Der foreligger nu en engagementsoversigt for 2022 med henblik på at hjælpe interessenter og medlemsstater i deres planlægning. Denne vil blive opdateret løbende.

EFSA er også forpligtet til at sikre, at virksomhedsdrivende og ansøgere har al den information og støtte, de behøver for glidende at gå over til det nye miljø. Rådgivning, støttemateriale og detaljer om uddannelsesmuligheder findes på afsnittet værktøjskasse for ansøgere af EFSA's websted.

Forordningen er indført for at øge gennemsigtigheden af risikovurderinger i fødevarekæden, styrke pålideligheden, objektiviteten og uafhængigheden af de undersøgelser, der indsendes til EFSA, og styrke EFSA's forvaltning for at sikre dens bæredygtighed på lang sigt. Den fastslår navnlig, at:

  • Borgerne skal have adgang til de undersøgelser og oplysninger, der indsendes af industrien som led i risikovurderingsprocessen. Interessenter og den brede offentlighed vil også blive hørt om indsendte studier.
  • EFSA vil blive underrettet om alle bestilte undersøgelser for at sikre, at virksomheder, der ansøger om tilladelser, fremlægger alle relevante oplysninger. Autoriteten tilbyder også rådgivning til ansøgere, før de indsender dossierer.
  • Europa-Kommissionen kan anmode EFSA om at bestille yderligere undersøgelser og kan foretage undersøgelsesrejser for at verificere, at laboratorier/studier følger kvalitetsstandarderne.

Du kan få mere at vide om forordningen på Europa-Kommissionens websted.

Documents