Skip to main content

Mission og værdier

Mission

Sikkerheden i fødevarekæden fra jord til bord er i centrum for EFSA. Vi bidrager til at beskytte menneskers liv og sundhed under hensyntagen til dyresundhed og -velfærd, plantesundhed og miljøet.

Vi yder uafhængig og gennemsigtig videnskabelig rådgivning til de politiske beslutningstagere gennem samarbejde med vores partnere og i en åben dialog med samfundet.

Værdier

Alle EFSA's aktiviteter følger et sæt nøgleværdier. Vi bestræber os på at opretholde dem på alle områder af vores arbejde.

Høje standarder

Vi leverer præcise og pålidelige risikovurderinger baseret på de seneste videnskabelige fremskridt. Vi kommunikerer i henhold til behovene hos vores forskellige målgrupper.

Uafhængighed

Vi sikrer upartiskhed i vores videnskabelige output. Medarbejdere og eksperter, der er fri for interessekonflikter, analyserer data og anvender metoderne objektivt. Gruppevise afgørelser giver mulighed for mangfoldighed og gennemgang blandt fagfæller.

Åbenhed

Vores risikovurderinger og kommunikationer er tilgængelige og forståelige. De frembringes ved gennemsigtige processer, der styrkes af en åben dialog med alle berørte parter.

Ansvarlighed

Vi tjener offentlighedens interesser og arbejder på at levere forbedringer i fødevaresikkerheden fra jord til bord. Vi udnytter ressourcerne effektivt, ansvarligt og bæredygtigt.

Samarbejde

Vi betragter samarbejde som den eneste løsning på fremtidens komplekse spørgsmål. Vi investerer i at opbygge langsigtede partnerskaber til gensidig fordel.