Skip to main content
Dansk

Inddragelse af interessenter

At inddrage interessenter er nøglen til EFSA's arbejde og afspejler dens forpligtelse til åbenhed, gennemsigtighed og dialog.

Hvem er EFSA's interessenter?

EFSA's interessenter er repræsentative organisationer med interesse i autoritetens arbejde eller i fødevare- og fodersektoren i bredere forstand. EFSA inddeler interessenter i syv hovedgrupper:

Forbrugerorganisationer

ForbrugereOrganisationer, hvis primære målsætning er at forsvare og fremme forbrugernes interesser.

NGO'er og fortalergrupper

environmental_1.pngIkke-statslige grupper, der er uafhængige af industri, handel og erhvervsliv, og som primær målsætning og aktivitet har at fremme miljøbeskyttelse eller forbrugernes sundhed og sikkerhed. Fortalergrupper kan være optaget af bredere horisontale spørgsmål, der ikke er direkte relateret til fødevaresikkerhed, således videnskabens plads i politikudformningen, eller gennemsigtigheden i den offentlige administration.

Erhvervslivet og fødevareindustrien

Erhvervslivet og fødevareindustrienSammenslutninger, der repræsenterer interesserne hos virksomheder, som opererer i en industrisektor med relevans for EFSA's arbejde.

Distributører og HORECA

Distributører og HORECA (virksomheder inden for fødevareservicebranchen, der tilbereder og serverer mad og drikkevarer)Organisationer, der repræsenterer interesserne hos interessenter der er involveret i at tilberede, distribuere og servere mad – således grossister, detailhandlere, hoteller, restauranter og cateringvirksomheder (HORECA).

Faglige sammenslutninger

Faglige sammenslutningerOrganisationer, der repræsenterer fagfolk, som arbejder på områder af relevans for EFSA's kompetenceområde inden for fødevaresikkerhed og folkesundhed, således læger, diætister, sygeplejersker, farmaceuter og dyrlæger.

Den akademiske verden

Den akademiske verdenGrupper, der repræsenterer videnskabelige og teknologiske grupper, herunder videnskabelige kredse, universiteter, forskningsinstitutter eller andre akademiske grupper.

Landbrugere og primærproducenter

Landbrugere og primærproducenterOrganisationer, der repræsenterer aktører på nederste trin af fødevarekæden. Det kan f.eks. være sammenslutninger af landbrugere, fiskere, skovbrugere, avlere, biavlere og gartnere.