Skip to main content

Transparantie

Openheid en transparantie zijn sinds haar oprichting in 2002 al kernwaarden van EFSA. Als overheidsinstantie moet EFSA rekenschap afleggen aan haar beoogde doelgroep, de burgers van de Europese Unie. Zonder hun vertrouwen kan de Autoriteit niet effectief functioneren.

Een nieuwe verordening betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen is sinds 27 maart 2021 van toepassing. Hierdoor kan de Autoriteit met inachtneming van de hoogste transparantienormen risico’s beoordelen.

Tijdens de uitvoeringsfase van de verordening heeft EFSA via een speciaal klankbord en enkele technische groepen nauw met belanghebbenden samengewerkt. Meer informatie kunt u hier vinden.

EFSA streeft er ook naar dat exploitanten van bedrijven en aanvragers alle informatie en ondersteuning krijgen die zij voor een soepele overgang naar de nieuwe omgeving nodig hebben. Hiertoe is een speciale pagina samengesteld die regelmatig wordt bijgewerkt, met adviezen, ondersteunend materiaal, details over opleidingsmogelijkheden en nog veel meer. De verordening heeft tot doel de risicobeoordeling in de voedselketen transparanter te maken, de betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de bij EFSA ingediende studies te vergroten en het bestuur van EFSA te versterken om haar voor de lange termijn een duurzaam karakter te geven. Met name wordt daarin het volgende bepaald:

  • Burgers krijgen toegang tot studies en informatie die bedrijven voor de risicobeoordeling indienen. Belanghebbenden en het publiek worden eveneens over deze studies geraadpleegd.
  • EFSA wordt van alle bestelde studies op de hoogte gebracht om te waarborgen dat bedrijven die een vergunning aanvragen, alle relevante informatie indienen. De Autoriteit verstrekt de aanvragers ook advies voordat zij hun dossiers indienen.
  • De Europese Commissie kan EFSA vragen aanvullende studies te bestellen en onderzoeksmissies ondernemen om na te gaan of laboratoria of studies aan de kwaliteitsnormen voldoen.

Voor meer informatie over de verordening, zie de website van de Europese Commissie.

Documents