Skip to main content

Ordliste

Denne flersprogede ordliste indeholder letforståelige definitioner på de vigtigste videnskabelige begreber, der anvendes på dette websted inden for risikovurdering. Begreberne og deres definitioner fremhæves i vores kommunikationsprodukter som pop-up-noter, hvor de forklares for brugere uden ekspertviden.
Stavemåden er standardengelsk. Forkortelserne er skrevet med blokbogstaver, og begreberne med små bogstaver. Oversat til alle 24 officielle EU-sprog.
Ordlisten er et levende dokument, der løbende opdateres. Du kan foreslå nye relevante termer ved hjælp af onlineformularen Stil et spørgsmål.

Ansvarsfraskrivelse: Definitionerne i ordlisten er udelukkende til at hjælpe dette websteds brugere med at forstå videnskabelig terminologi. Definitionerne kan afvige fra dem, der er givet i EU-lovgivningen og i EFSA Journal.

A


Et skøn over mængden af et stof i mad eller drikkevand, der kan indtages dagligt i løbet af et helt liv uden at udgøre en nævneværdig sundhedsrisiko. Det udtrykkes normalt som milligram af stoffet per kilo kropsvægt pr. dag og gælder for kemiske stoffer som fødevaretilsætningsstoffer, pesticidrester og veterinærlægemidler.

Det acceptable daglige indtag (ADI) er et skøn over den mængde af et stof i fødevarer eller drikkevand, der kan indtages dagligt livet igennem uden at udgøre en nævneværdig sundhedsrisiko. Det udtrykkes normalt i milligram af stoffet pr. kg kropsvægt og gælder for kemiske stoffer såsom fødevaretilsætningsstoffer, pesticidrester og veterinærlægemidler.

Forkortelse for "absorption, fordeling, metabolisme og udskillelse" (eng. :absorption, distribution, metabolism and excretion), de fire nøgleprocesser, der beskriver, hvordan lægemidler og kemikalier kommer ind i kroppen, hvad der sker med dem, mens de er der, og hvordan de elimineres.

En metode til at synliggøre en kæde af begivenheder, der er forbundet i en årsagssammenhæng, som kan føre til et skadeligt resultat for organismer eller miljøet.

Tilstrækkeligt indtag (AI) er en kostanbefaling, der bruges, når der ikke foreligger tilstrækkelige data til at beregne et gennemsnitsbehov. AI er det gennemsnitlige daglige indtag af næringsstoffer i en typisk rask befolkning, som antages at være tilstrækkeligt til at dække befolkningens behov.

Et stof, der virker mod skadelige organismer, såsom skadegørere eller sygdomme, som påvirker planter.

En engangseksponering eller meget kortvarig eksponering for et stof, normalt mindre end 24 timer.

Et normalt harmløst stof, såsom en ingrediens i en fødevare, der forårsager en (umiddelbar) allergisk reaktion hos en modtagelig person.

Evnen til at udløse et unormalt immunrespons, der fører til en allergisk reaktion hos en person.

En metode, som kan bruges i forskning til at erstatte traditionelle dyreforsøg med ikke-invasive metoder eller substitution. Se også erstatning, begrænsning og forfining (3R'er).

Den bestanddel, som proteiner er opbygget af. Nogle kan produceres af menneskekroppen, mens andre kun kan hentes gennem kosten.

Beskriver et stof, hvis virkning er rettet mod et andet stof, og som dermed ophæver dets virkning; for eksempel et hormon, der, når det frigives i kroppen, forhindrer et andet hormon i at virke.

Evne hos mikrober til at vokse i nærvær af stoffer, der er specielt beregnet til at dræbe dem; for eksempel visse menneskelige infektioner, som nu er resistente over for antibiotika, og som vækker bekymring med hensyn til deres udbredte brug.

Gennemsnitsbehovet (AR) er det niveau af et næringsstof i kosten, der dækker det daglige behov hos halvdelen af en typisk rask befolkning.

Ingrediens tilsat til fødevarer for at ændre deres smag eller lugt.

En art er en underinddeling af slægt og er en gruppe tæt beslægtede organismer, der ligner hinanden i udseende, f.eks. Homo sapiens (mennesket), hvor anden del af navnet (sapiens) repræsenterer arten.

En model for variationen i en arts følsomhed over for en given skadekilde (f.eks. tørke, skadedyrsangreb eller kemisk eksponering).

Et struktureret program til at forbedre en bestand af planter eller dyr ved at avle efter bestemte egenskaber.