Skip to main content

Eksterne eksperter

EFSA's eksterne videnskabelige eksperters viden, erfaring og beslutningstagning udgør et centralt element i vores arbejde. EFSA's videnskabelige paneler er ansvarlige for størstedelen af autoritetens vurderinger. De 10 paneler er dedikeret til hver sit område inden for fødevare- og foderstofkæden.

Den videnskabelige komité har til opgave at understøtte panelernes arbejde vedrørende de tværgående videnskabelige problemstillinger. Komitéen har fokus på at udvikle harmoniserede metoder til risikovurdering inden for områder, hvor der endnu ikke er fastsat fælles EU-tilgange.

Medlemmerne af den videnskabelige komité og de 10 paneler udskiftes hvert femte år efter en grundig og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.