Skip to main content

Átláthatóság

A nyitottság és az átláthatóság kulcsfontosságú értékek az EFSA számára a 2002-es megalakulása óta. Köztestületként az EFSA elszámoltatható azon személyek felé, akiknek a szolgálatára létrehozták, azaz az Európai Unió polgárai felé, akiknek bizalma nélkül a Hatóság nem tud hatékonyan működni.

Az élelmiszerlánc uniós kockázatértékelésének átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szóló új rendelet, amely 2021. március 27-e óta hatályos, megerősíti a Hatóság azon képességét, hogy kockázatértékelési feladatait a legmagasabb átláthatósági normák szerint lássa el.

A rendelet alkalmazásának kezdetéig vezető fő végrehajtási szakaszban az EFSA szoros kapcsolatot tartott fenn az érdekelt felekkel egy erre a célra szolgáló testületen és számos technikai csoporton keresztül. További információkat itt talál. Az EFSA továbbra is együttműködik az érdekelt felekkel és a tagállamokkal a rendelet alkalmazásának korai szakaszaiban, és támogatást nyújt célzott webináriumokon (pl. kérelmezési eljárás szabályozott termékterületenként), technikai értekezleteken (pl. növényvédő szerekkel foglalkozó irányító hálózat (PSN) IUCLID-alcsoport), írásbeli konzultációkon (pl. GMO-hálózat) és a kérelmezők támogatására célzottan létrehozott LinkedIn csoporton keresztül. Ezek az átláthatósági rendelettel kapcsolatos lényeges változásokról, frissítésekről és hírekről szóló proaktív kommunikációval egészülnek ki.

Az EFSA folyamatosan törekszik a kérelmezők és más érdekelt felek rendelkezésére álló digitális eszközök javítására. A közelgő digitális fejlesztésekkel kapcsolatos információk itt érhetők el.

A 2022-re vonatkozó kötelezettségvállalás-áttekintés most már rendelkezésre áll, hogy segítse az érdekelt feleket és a tagállamokat a tervezésben. Ezt rendszeresen frissítik.

Az EFSA emellett elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy az üzleti szereplők és a kérelmezők minden olyan információval és támogatással rendelkezzenek, amelyre szükségük van az új környezetre való zökkenőmentes átálláshoz. Tanácsok, segédanyagok és a képzési lehetőségekkel kapcsolatos részletek elérhetők az EFSA weboldalának Applicants’ Toolkit (Kérelmezők eszköztára) alkalmazásában.

A rendeletet azzal a céllal vezették be, hogy növeljék az élelmiszerlánc kockázatértékelésének átláthatóságát, erősítsék az EFSA-hoz benyújtott vizsgálatok megbízhatóságát, objektivitását és függetlenségét, valamint megszilárdítsák az EFSA irányító szerepét a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében. A rendelet különösen előírja, hogy:

  • a polgárok hozzáférhetnek az iparág által a kockázatértékelési folyamat során benyújtott vizsgálatokhoz és információkhoz. az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal is konzultálni fognak a benyújtott vizsgálatokkal kapcsolatban.
  • Az EFSA-t minden megrendelt vizsgálatról tájékoztatják, biztosítva, hogy az engedélyért folyamodó vállalatok minden lényeges információt benyújtsanak. A Hatóság a dokumentációk benyújtása előtt tanácsokkal is ellátja a kérelmezőket.
  • Az Európai Bizottság felkérheti az EFSA-t további vizsgálatok lefolytatására, és tényfeltáró megbízatásokat indíthat annak ellenőrzésére, hogy a laboratóriumok/vizsgálatok megfelelnek-e a minőségi előírásoknak.

A rendeletről bővebben az Európai Bizottság weboldalán tájékozódhat.

Documents