Skip to main content

EU-medlemsstaterne

Den videnskabelige støtte fra EU-medlemsstaterne er afgørende for den normale funktion af EU's fødevaresikkerhedssystem.

 • De nationale fødevaresikkerhedsmyndigheder giver EFSA strategisk rådgivning om videnskabelige spørgsmål og er de vigtigste ydere af bidrag i form af eksperter til EFSA.
 • De nationale organer leverer de uundværlige data, der bruges i EFSA's videnskabelige vurderinger. Kompetente organisationer i medlemsstaterne udfører de fleste af de videnskabelige projekter, som EFSA sætter i gang.
 • EU-medlemsstaternes offentlige informationstjenester og kommunikationseksperter samarbejder med EFSA om at formidle resultaterne af EFSA's vurderinger, fremme engagementet og tiltrække videnskabelige eksperter. Disse netværk har særlig kritisk betydning i fødevarerelaterede nødsituationer.

Det rådgivende forum: nationale fødevaresikkerhedsmyndigheder

 • EFSA's rådgivende forum består af repræsentanter for de nationale fødevaresikkerhedsmyndigheder i EU-medlemsstaterne, Island og Norge. Hver national myndighed er ansvarlig for risikovurderingen af fødevarekæden på nationalt plan, dog kan deres nøjagtige rolle variere fra land til land.
 • I møderne i det rådgivende forum deltager også observatører fra Schweiz og EU-kandidatlandene.
 • Gennem forummet kan EFSA og medlemsstaterne gå sammen om at løse europæiske spørgsmål om risikovurdering og risikokommunikation. Medlemmerne bruger forummet til at rådgive EFSA om videnskabelige emner og dets arbejdsprogrammer og prioriteter og om at identificere nye risici så tidligt som muligt. Medlemmerne sigter mod at dele videnskabelig information, samle ressourcerne og koordinere arbejdsprogrammerne med EFSA og med hinanden, særligt om:
  • Udveksling af videnskabelige data
  • Koordinering af tiltag og budskaber om risikokommunikation
  • Håndtering af stridsspørgsmål og divergerende opfattelser
  • Koordinering af arbejdet og undgåelse af dobbeltarbejde

"Forpligtelseserklæring" for det rådgivende forum

Medlemmerne af EFSA's rådgivende forum underskrev en forpligtelseserklæring på forummets 61. møde den 28. september 2016 i Bratislava, hvor de aftalte en række foranstaltninger og aktiviteter, der sikrer, at medlemmerne af EFSA og af det rådgivende forum sammen kan imødegå fremtidige udfordringer inden for fødevaresikkerhed og derved beskytte europæiske forbrugerne.

BG CS DE DK EN ES ET FI FR EL HU HR GA IS IT LV LT MT NL NO PL PT RO SK SL SV

Medlemmer og observatører af det rådgivende forum

In addition to the Members of the Advisory Forum, the following countries participate as Observers:

CountryMember / alternateRepresented organisation
AlbaniaAmarilda KELI
Gjovana GJERGJI
National Food Authority
Bosnia and HerzegovinaDzemil HAJRICFood Safety Agency (FSA)
EU CommissionAnastasia ALVIZOU
Raikos ATHANASIOS
DG Health and Food Safety
North MacedoniaNikolche BABOVSKI
Svetlana TOMESKA MICKOVA
Food and Veterinary Agency
Kosovo*Flamur KADRIU
Kujtim UKA
Food and Veterinary Agency
MontenegroVladimir DJAKOVIC
Ana VELIMIROVIC
Administration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Affairs
SerbiaTamara BOŠKOVIĆMinistry of Agriculture, Forestry and Water Management
SwitzerlandMichael BEERFederal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment division
TürkiyeDurali KOCAK
Serap HANCI
Ministry of Agriculture and Forestry

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Advisory Group on Data

The Advisory Group on Data (AGoD) is a discussion group of the EFSA Advisory Forum set up in 2021 to answer various challenges in the food safety data system. 

The group is composed of representatives of the Advisory Forum (on a voluntary basis), technical experts delegated by Advisory Forum members, EFSA staff and a representative of the European Commission. As of 2024 the participating countries are: Austria, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, and Switzerland.

Knudepunkter: EU's grænseflader for fødevaresikkerhed

Knudepunkterne fungerer som en grænseflade mellem EFSA og de nationale fødevaresikkerhedsmyndigheder, forskningsinstitutter og andre interessenter.

 • Netværket af knudepunkter består af medlemmer fra alle 27 EU-medlemsstater, Island og Norge, samt observatører fra Schweiz og EU-kandidatlandene.
 • Knudepunkterne styrker væsentligt det videnskabelige samarbejde og aktiviteterne i de videnskabelige netværk mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem dem og EFSA ved at:
  • bistå med at udveksle videnskabelig information og videnskabelige eksperter
  • rådgive om samarbejdsaktiviteter og videnskabelige projekter
  • fremme uddannelse i risikovurdering
  • øge EFSA's videnskabelige synlighed og rækkevidde i medlemsstaterne
 • EFSA og knudepunkterne mødes normalt fire gange om året forud for møderne i det rådgivende forum. De rapporterer årligt til EFSA om deres aktiviteter: indtil 2013 i aktivitetsrapporter for knudepunkter, siden 2014 i EFSA's rapporter om videnskabeligt samarbejde

In addition to the Members of the Focal Point network, the following countries participate as Observers:

CountryOrganisationContactFP website/E-mail
AlbaniaNational Food AuthorityValbona PalukaAlbania FP
focalpoint.albania [at] aku.gov.al (focalpoint[dot]albania[at]aku[dot]gov[dot]al)
Bosnia and HerzegovinaFood Safety Agency of Bosnia and HerzegovinaDalibor VidacakBosnia and Herzegovina FP
EFSAfocalpoint [at] fsa.gov.ba (EFSAfocalpoint[at]fsa[dot]gov[dot]ba)
North MacedoniaFood and Veterinary AgencySvetlana Tomeska MickovaRepublic of North Macedonia FP
focalpoint [at] fva.gov.mk (focalpoint[at]fva[dot]gov[dot]mk)
Kosovo*Food and Veterinary AgencySara PreniqiKosovo* FP
EFSAFocalpoint-kosovo [at] rks-gov.net (EFSAFocalpoint-kosovo[at]rks-gov[dot]net)
MontenegroAdministration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary affairsMirjana LekicMontenegro FP
EFSA.focalpoint [at] mpr.gov.me (EFSA[dot]focalpoint[at]mpr[dot]gov[dot]me)
SerbiaMinistry of Agriculture, Forestry and Water ManagementNadežda DukićfpEFSAserbia [at] minpolj.gov.rs (fpEFSAserbia[at]minpolj[dot]gov[dot]rs)
SwitzerlandFood Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment divisionBarbara EngeliEFSAfocalpoint [at] blv.admin.ch (EFSAfocalpoint[at]blv[dot]admin[dot]ch)
TürkiyeMinistry of Agriculture and ForestryMuzaffer Nurseren BudakTurkish FP EFSAfocalpoint [at] tarimorman.gov.tr (EFSAfocalpoint[at]tarimorman[dot]gov[dot]tr)

 

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Videnskabelige netværk

 • EFSA koordinerer en række netværk af nationalt udpegede EU-medlemsstatsorganisationer med ekspertviden på særlige videnskabelige områder (f.eks. nye risici, overvågning af pesticidrester). Repræsentanter for Europa-Kommissionen og andre organisationer, herunder fra lande uden for EU, med særlig ekspertviden, kan opfordres til at tilslutte sig et EFSA-netværk.
 • Netværkene fremmer det videnskabelige samarbejde ved at koordinere aktiviteter, udveksle oplysninger, udvikle og gennemføre fælles projekter og udveksle ekspertviden og bedste praksis.