Skip to main content

Beskyttelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger i forbindelse med EFSA-webstedet og de gældende regler

Denne side oplyser om, hvordan EFSA behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Med forbehold af cookies kan du som bruger browse på EFSA's websted uden at afgive nogen af dine personoplysninger. Undertiden kræves der dog personoplysninger for at EFSA kan levere e-tjenester såsom "Spørg EFSA", generel rådgivning forud for indgivelse, tilmelding til EFSA's nyhedsbrev, og offentlige høringer.

Respekten for privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger er grundlæggende rettigheder, som er fastlagt i artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Som EU-agentur er EFSA underlagt forordning (EU) 2018/1725, som har samme juridiske værdi som den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 (GDPR), gældende i EU-medlemsstaterne, og er tilpasset reglerne i GDPR og principperne om beskyttelse af personoplysninger.

EFSA er forpligtet til at sikre beskyttelsen af personoplysningerne for de personer, autoriteten arbejder med, uanset om de er ansøgere om tilladelser, interessenter, abonnenter på EFSA's nyhedsbrev, medlemmer af EFSA's videnskabelige komité, paneler og arbejdsgrupper, ansatte ved EFSA, jobansøgere eller enkeltpersoner med interesse i EFSA's arbejde. EFSA behandler alle personoplysninger, som den indsamler, i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Personoplysninger behandles kun af hensyn til opgaver, der udføres i offentlighedens interesse på grundlag af EU-lovgivningen eller i legitim udøvelse af en officiel myndighed, der er tildelt EFSA som EU-agentur. Alternativt er databehandlingen legitim, hvis den er en del af en juridisk eller kontraktlig forpligtelse, eller når den pågældende person (den registrerede) har givet samtykke dertil.

E-tjenester

E-tjenester på EFSA's hjemmeside har til formål at forbedre kommunikationen mellem webstedets brugere og EFSA. For hver e-tjeneste bestemmer en dataansvarlig formålene med og midlerne til den eventuelle behandling af personoplysninger, og sikrer overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725. For nærmere information om, hvordan dine oplysninger håndteres af EFSA i forbindelse med en bestemt e-tjeneste, kan du besøge det pågældende afsnit af vores websted. For hver e-tjeneste vil der blive givet følgende oplysninger:

 • Hvilke oplysninger, der indsamles, til hvilket formål og med hvilke tekniske midler: EFSA indsamler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt til et bestemt formål. Oplysningerne vil ikke blive genbrugt til andre formål;
 • Hvem dine oplysninger videregives til: EFSA videregiver kun oplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt til det eller de identificerede formål og til de nævnte (kategorier af) modtagere. EFSA vil ikke videregive dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring
 • Hvordan du kan udøve dine rettigheder: retten til adgang til dine oplysninger, til at verificere deres nøjagtighed og om nødvendigt rette dem eller gøre indsigelse mod behandlingen af dem;
 • Hvor længe vi opbevarer vi dine personoplysninger EFSA opbevarer kun oplysningerne så længe som nødvendigt til at opfylde formålet med indsamlingen eller den videre behandling
 • Et kontaktpunkt, du kan bruge, hvis du har spørgsmål, eller for at udøve dine rettigheder: Kontaktoplysningerne for den dataansvarlige og EFSA's databeskyttelsesrådgiver: DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu
 • Hvordan du som registreret kan indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS), som er den uafhængige tilsynsmyndighed, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2018/1725: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

De særlige e-tjenester, der tilbydes på vores hjemmeside, er:

 • Interaktive kommunikationstjenester, hvoraf de fleste understøttes af EFSA's relationsforvaltningssystem "Connect.EFSA" (generel databeskyttelseserklæring) og bl.a. kræver behandling af din e-mailadresse og dit navn og tilhørsforhold – f.eks.: "Spørg EFSA" https://www.efsa.europa.eu/en/askefsa, og offentlige høringer af EFSA – https://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations
 • e-abonnement via webstedet: Til at registrere og administrere abonnementer på sit nyhedsbrev benytter EFSA www.salesforce.com/eu som tjenesteleverandør. Yderligere information findes i det pågældende afsnit af EFSA's websted
 • Transaktionstjenester som offentlige udbud, personale- og ekspertudvælgelse og tilmelding til arrangementer, understøttet af e-værktøjer, som er beregnet til indsendelse af ansøgninger og filhåndtering, og for hvilke EFSA sikrer overensstemmelsen med den gældende lovgivningsramme for databeskyttelse
 • Virksomhedens Twitter-konto: EFSA's Twitter-konto administreres af afdelingen for kommunikation, engagement og samarbejde. EFSA udsender tweets, der dækker pressemeddelelser, webnyheder og andet nyt, såsom iværksættelse af offentlige høringer og tjenstlig korrespondance. En række EFSA-enheder fører andre Twitter-konti med fokus på bestemte temaer og arbejdsområder. Bemærk, at hvis du følger @EFSA_EU eller nogen af EFSA's øvrige Twitter-konti, følger vi ikke automatisk dig til gengæld. EFSA opdaterer og overvåger sin Twitter-konto i kontortiden fra mandag til fredag. Derudover overvåger EFSA de sociale medier for at opfange og analysere diskussionen mellem institutionelle partnere og interessenter, kortlægge nye emner på fødevaresikkerhedsområdet af interesse for EU-borgere, og interagere og bruge indhold om EFSA og relaterede emner. Flere oplysninger om EFSA's overvågningsaktivitet på de sociale medier er tilgængelige i registret nedenfor.

Cookies og analyse

 • Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der via din browser lægges i hukommelsen på din computer eller mobilenhed, når du besøger et websted. EFSA bruger cookies til hjemmesidens tekniske funktion og – med dit samtykke – til at indsamle din browseroplevelse til anonym statistik med henblik på at forbedre vores kommunikation og den tilbudte tjeneste.

 • Hvilke cookies bruger vi?

Førstepartscookies anvendes til funktionelle formål af det websted, du besøger. EFSA bruger også en ekstern tjeneste til webstedsanalyse, Piwik PRO, der udarbejder aggregerede anonyme statistiske rapporter om browseraktivitet for at analysere, hvordan vores websted bruges. Piwik PRO anvender sin egen cookie til dette formål og er ikke afhængig af eksterne parter. Piwik PRO gør det muligt for dig at surfe anonymt på EFSA's websted i kraft af funktioner som anonymisering af IP-adressen.

Tredjepartscookies: EFSA er aktiv på de sociale medieplatforme Twitter, YouTube og LinkedIn for at styrke vores tilstedeværelse og synlighed online. EFSA-webstedet anvender ikke cookies, når det viser links til vores kanaler på de sociale medier. Du kan se videoer, der er uploadet til vores officielle YouTube-kanal, og fra vores hjemmeside kan du følge links til Twitter og LinkedIn.

 • Oversigt over anvendte cookies:
SessionscookiesEn sessionscookie ligger i den midlertidige hukommelse, så længe brugeren navigerer på webstedet. Sessionscookies slettes, når brugeren lukker browseren.
Piwik PRO

EFSA's websteder bruger webanalysetjenesten Piwik PRO Analytics Suite Cloud til at indsamle information om, hvordan besøgende bruger vores websted. EFSA anvender denne information til at udarbejde statistiske rapporter og optimere brugeroplevelsen. Piwik PRO indsamler førstepartsdata i form af tekniske specifikationer for den besøgendes browser, aktiviteter på EFSA's tjenester og varigheden af besøget på EFSA's tjenester baseret på onlineidentifikatorer. Det fulde omfang af oplysninger indhentet ved hjælp af Piwik PRO-platformen er beskrevet her. Alle cookies anvendt af Piwik PRO-platformen er angivet her. Oplysninger opbevares i 25 måneder på Microsoft Azure-servere beliggende i EU (NL). Piwik PRO deler ikke oplysningerne med underkontrahenter eller tredjeparter, og anvender dem ikke til sine egne formål. Yderligere information kan findes her.

Bemærk, at Piwik PRO bruger førstepartscookies til at indsamle andre oplysninger end personoplysninger fra alle besøgende om deres browseraktivitet på EFSA's websteder, uafhængigt af deres samtykke. Oplysninger således indsamlet som standard vedrører logininformation, hændelser, trafikkilder og land.

Piwik PRO bruger med de besøgendes samtykke cookies og login-ID til at indsamle oplysningerne og kan genkende tilbagevendende besøgende og indhente lokaliseringsoplysninger på byniveau om besøgende.

Hvis besøgende ikke meddeler deres samtykke, indsamles andre oplysninger end personoplysninger om browseraktivitet ved hjælp af en midlertidig cookie, der ikke genkender tilbagevendende besøgende og slettes efter 30 minutter. Geolokaliseringsinformation indsamles på landeniveau.

I begge tilfælde (samtykke eller ikke-samtykke) trunkeres den besøgendes IP-adresse som standard på en sådan måde, at der ikke indsamles personoplysninger.

YouTubeDe fleste videoer, der er tilgængelige på EFSA's websted, er indlejret fra EFSA's officielle kanal på YouTube. YouTubes udvidede fortrolighedstilstand er aktiveret. Det betyder, at YouTube ikke gemmer cookieoplysninger til afspilning af integrerede videoer. Yderligere information findes på YouTubes informationsside om indlejring af videoer.
Open EFSANår de besøger Open EFSA for første gang, skal besøgende acceptere anvendelsesbetingelserne (meddelelsen om intellektuelle ejendomsrettigheder) for at få adgang til webstedet. Hvis de accepteres, gemmes en cookie i de besøgendes browser for at huske deres valg.
Andre tredjepartscookiesCookies fra sessioner til afspilning af multimedieindhold, navnlig Soundcloud til audiocasts eller andre lydprogrammer eller visuelle supportprogrammer indlejret på EFSA's websted

 • Hvordan kontrollerer man cookies?

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du ønsker – nærmere herom påwww.seaboutcookies.org. Du kan slette alle cookies, der allerede ligger på din computer, og de fleste browsere kan indstilles til at spærre for brugen af cookies. Hvis du gør det, skal du dog muligvis manuelt justere nogle præferencer, hver gang du besøger et websted, og muligvis vil visse tjenester og funktioner ikke fungere.

Sådan udøver du dine rettigheder som registreret

Enhver har som hovedregel ret til at blive informeret om behandlingen af sine personoplysninger og når som helst få adgang til oplysningerne og rette dem, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige. Under visse betingelser gælder også en ret til at slette eller begrænse behandlingen og gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du som registreret ønsker at udøve disse rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige for den pågældende databehandlingsaktivitet.

For spørgsmål vedrørende EFSA's behandling af dine personoplysninger kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren (DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu). Du kan også indgive en klage over EFSA's behandling af dine personoplysninger til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Register over behandling af personoplysninger

EFSA er retligt forpligtet til at føre et centralt register over de aktiviteter til behandling af personoplysninger, som den foretager. Listen med links til de relevante poster følger her: