Skip to main content

Teršalai maisto grandinėje

Teršalų maisto grandinėje specialistų grupė (CONTAM) teikia mokslines rekomendacijas dėl maisto grandinėje esančių teršalų ir nepageidaujamų medžiagų, pavyzdžiui, natūralių toksinių medžiagų, mikotoksinų ir neleistinų medžiagų liekanų.

CONTAM specialistų grupės nariai yra mokslininkai iš visos Europos, turintys patirties toliau išvardytose srityse.

  • Chemija – organinė, neorganinė, analitinė chemija, maisto ir pašarų perdirbimas cheminių teršalų srityje.
  • Poveikio vertinimas – reikalingos ekspertinės žinios, visų pirma susijusios su su maistu suvartojamų cheminių teršalų poveikio vertinimu, įskaitant žinias apie maisto vartojimo tyrimus.
  • Žmonių ir veterinarinė toksikologija (vertinant cheminių medžiagų riziką) – medžiagų absorbcija, pasiskirstymas, metabolizmas, ekskrecija (APME) (toksikokinetika ir toksikodinamika), poūmis ir lėtinis toksiškumas (kartotinių dozių tyrimai), genotoksiškumas ir mutageniškumas, toksinis poveikis vystymuisi ir reprodukcijai, kancerogeniškumas, alergiškumas ir imunotoksiškumas.
  • Toksikologiniai bandymai su bandomaisiais gyvūnais – cheminių teršalų toksinio poveikio ūkiniams gyvūnams ir naminiams gyvūnams aiškinimas.
  • Epidemiologija – poveikio ir ekspozicijos žmonėms biologiniai žymenys ir duomenų aiškinimas).
  • Statistika – dozės ir atsako poveikio vertinimas, pvz., lyginamosios dozės modeliavimas ir sudėtingų (epidemiologinių) duomenų rinkinių analizė
  • Gyvūnų mityba – poveikio gyvūnams vertinimas.

Specialistų grupės nariai

CONTAM specialistų grupės nariai, 2018–2024 m.

Specialistų grupės sandara ir interesų deklaracijos.

Ankstesni specialistų grupės nariai

2015–2018 m.

Pirmininkė Helle Katrine Knutse
Pirmininkės pavaduotojai: Lutz Edler; Christiane Vleminckx
Nariai: Jan Alexander; Lars Barregard; Margherita Bignami; Beat Brüschweiler – nuo 2016 m. liepos mėn.; Sandra Ceccatelli; Bruce Cottrill; Michael Dinovi; Bettina Grasl-Kraupp; Christer Hogstrand; Laurentius (Ron) Hoogenboom; Carlo Stefano Nebbia; Isabelle Oswald; Annette Petersen; Vera Maria Rogiers – iki 2016 m. birželio mėn.; Martin Rose; Alain-Claude Roudot; Tanja Schwerdtle; Guenter Vollmer; Heather Wallace

2012–2015 m.

Pirmininkė Diane Benford
Pirmininkės pavaduotojai: Peter Fürst; Dieter Schrenk
Nariai: Sandra Ceccatelli; Bruce Cottrill; Michael DiNovi; Eugenia Dogliotti; Lutz Edler; Peter Farmer; Anne Katrine Lundebye; Laurentius Ron Hoogenboom; Helle Katrine Knutsen; Manfred Metzler; Antonio Mutti; Carlo Stefano Nebbia; Michael O’Keeffe; Annette Petersen; Ivonne Rietjens – iki 2014 m. gegužės mėn.; Vittorio Silano – iki 2014 m. liepos mėn.; Hendrik Van Loveren; Christiane Vleminckx; Pieter Wester

2009–2012 m.

Pirmininkas Josef Schlatter
Pirmininko pavaduotojai: Diane Benford; Rolaf van Leeuwen
Nariai: Jan Alexander; Alan Boobis; Sandra Ceccatelli; Bruce Cottrill – nuo 2011 m. gegužės mėn.; Jean-Pierre Cravedi; Alessandro di Domenico; Daniel Doerge; Eugenia Dogliotti; Lutz Edler; Peter Farmer; Metka Filipic; Johanna Fink-Gremmels; Peter Fürst; Thierry Guérin; Helle Katrine Knutsen; Christopher Livesey – iki 2009 m. liepos mėn.; Miroslav Machala; Antonio Mutti; Martin Rose – nuo 2011 m. gegužės mėn.; Philippe Verger – iki 2009 m. lapkričio mėn.

Su ankstesnių komisijos narių interesų deklaracijomis ir gyvenimo aprašymais galima susipažinti interestmanagement [at] efsa.europa.eu (paprašius).

Working groups

Arsenic in food

BFRs in food

Delta-8-THC

Genotoxicity of beauvericin

Lectins

Perchlorate in food

SWG on feed detoxification

Closed working groups

3-MCPD update

Meetings: minutes last updated:

Acrylamide genotoxicity

Meetings: minutes last updated:

Acrylamide in Food

Meetings: minutes last updated:

Aflatoxins in food

Meetings: minutes last updated:

Alkaloids

Meetings: minutes last updated:

Ambrosia in Feed

Aspergillus toxins

Meetings: minutes last updated:

Brominated Flame Retardants

Meetings: minutes last updated:

Chlorate in Food

Meetings: minutes last updated:

Chlorinated Paraffins in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Chromium and nickel

Meetings: minutes last updated:

Dioxins in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Dioxins in food for children

Meetings: minutes last updated:

Ergot Alkaloids in feed

Erucic acid in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Fumonisins in feed

Meetings: minutes last updated:

Furan in food

Meetings: minutes last updated:

Fusarium toxins

Meetings: minutes last updated:

Glycoalkaloids in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Gossypol in whole cotton seed

Meetings: minutes last updated:

Grayanotoxins in certain honey

Meetings: minutes last updated:

Health-based guidance value (HBGV) for mycotoxins

Meetings: minutes last updated:

HMF in honey bees

Meetings: minutes last updated:

Hydrogen cyanide (HCN) in apricot kernels

Meetings: minutes last updated:

Masked mycotoxins in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Maximum level of aflatoxins in peanuts

Meetings: minutes last updated:

Maximum levels (MLs) of deoxynivalenol in certain cereal products

Meetings: minutes last updated:

MCPD and glycidyl esters

Meetings: minutes last updated:

Meat inspection - contaminants

Meetings: minutes last updated:

Mercury in food

Meetings: minutes last updated:

Mineral hydrocarbons in food

Meetings: minutes last updated:

Mineral Oil Hydrocarbons (MOH) in food

Mycotoxins in feed

Meetings: minutes last updated:

Nickel in feed

Meetings: minutes last updated:

Nickel in food

Meetings: minutes last updated:

Nitrites and nitrates in feed

Meetings: minutes last updated:

Nitrofurans and their metabolites in food

Meetings: minutes last updated:

Nitrosamines in food

Meetings: minutes last updated:

Non-allowed pharmacologically active substances in food and feed and their reference points for action (2015-2018)

Meetings: minutes last updated:

Ochratoxin A (OTA) in feed

Ochratoxin A in food

Meetings: minutes last updated:

Opium alkaloids

Meetings: minutes last updated:

Perchlorate in food (2014)

Meetings: minutes last updated:

Perchlorate in food correcting opinion

Meetings: minutes last updated:

PFAS in food

Meetings: minutes last updated:

Phorbol esters in Jatropha kernel meal

Meetings: minutes last updated:

Plastic microparticles and nanoparticles

Meetings: minutes last updated:

Polychlorinated naphthalenes (PCNs) in feed and food

Previous cargoes

Meetings: minutes last updated:

Previous cargoes - re-evaluation

Meetings: minutes last updated:

Previous cargoes 2016

Meetings: minutes last updated:

Quinolizidine alkaloids in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Reference Points for Action

Meetings: minutes last updated:

Tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other products of animal origin

Meetings: minutes last updated:

TTX in bivalve molluscs and marine gastropods

Meetings: minutes last updated:

WG on scallops

Meetings: minutes last updated:

Zearalenone in feed

Meetings: minutes last updated: