Skip to main content

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais yra labai svarbus EFSA darbui ir atspindi jos įsipareigojimą siekti atvirumo, skaidrumo ir dialogo.

Kas yra EFSA „suinteresuotieji subjektai“?

EFSA suinteresuotieji subjektai yra atstovaujančios organizacijos, suinteresuotos Tarnybos darbu arba platesniu maisto ir pašarų sektoriumi. EFSA priskiria suinteresuotuosius subjektus septynioms pagrindinėms grupėms:

vartotojų organizacijos

vartotojaiorganizacijos, kurių pagrindinis tikslas – ginti ir skatinti vartotojų interesus

NVO ir gynimo grupės

environmental_1.pngnevyriausybinės grupės, kurios yra nepriklausomos nuo pramonės, prekybos ir verslo ir kurių pagrindiniai tikslai ir veikla yra aplinkos apsaugos arba vartotojų sveikatos ir saugos skatinimas interesų gynėjų grupėms gali rūpėti platesni, horizontalieji klausimai, tiesiogiai nesusiję su maisto sauga, pavyzdžiui, mokslo reikšme formuojant politiką arba viešojo administravimo skaidrumas

verslas ir maisto pramonė

verslas ir maisto pramonėasociacijos, atstovaujančios įmonių, veikiančių bet kuriame su EFSA darbu susijusiame pramonės sektoriuje, interesams

platintojai ir HORECA

platintojai ir HORECA (maitinimo paslaugų sektorius, kuriame ruošiami ir patiekiami maisto produktai ir gėrimai)organizacijos, atstovaujančios maisto produktų ruošimo, platinimo ir tiekimo veikloje dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų, pvz., didmenininkų, mažmenininkų, viešbučių, restoranų ir maitinimo įstaigų (HORECA), interesams

specialistų asociacijos

specialistų asociacijossu EFSA maisto saugos ir visuomenės sveikatos srities kompetencija susijusiose srityse dirbantiems specialistams atstovaujančios organizacijos, kaip antai medicinos gydytojai, mitybos specialistai, slaugytojai, vaistininkai ir veterinarijos gydytojai

akademinė bendruomenė

akademinė bendruomenėgrupės, atstovaujančios mokslo ir technologijų bendruomenėms, įskaitant mokslo draugijas, universitetus, mokslinių tyrimų institutus ar kitas mokslininkų grupes

ūkininkai ir pirminiai gamintojai

ūkininkai ir pirminiai gamintojaiorganizacijos, atstovaujančios maisto grandinės pradžioje esantiems asmenims Tai gali būti, pavyzdžiui, ūkininkų, žvejų, miškininkų, veisėjų, bitininkų ir sodininkų asociacijos.