Skip to main content

Valstybių narių kompetentingos organizacijos

Šiuo metu daugiau kaip 300 universitetų, institutų, vyriausybinių, viešųjų ir kitų mokslinių įstaigų sudaro valstybių narių organizacijų, vykdančių veiklą EFSA kompetencijos srityse, tinklą.

EFSA skatina šių organizacijų ryšius koordinuodama bendrą veiklą, keisdamasi informacija, plėtodama ir įgyvendindama bendrus mokslinius projektus. Ši tinklaveika dar labiau skatina dalijimąsi žiniomis ir geriausia patirtimi šiose mokslinėse srityse.

Valstybių narių kompetentingos organizacijos atlieka įvairias užduotis, įskaitant parengiamąjį darbą, susijusį su mokslinėmis nuomonėmis, moksline ir technine pagalba, duomenų rinkimu ir kylančios rizikos nustatymu, ir taip prisideda prie EFSA darbo. Kai kurioms iš šių užduočių gali būti teikiama finansinė parama dotacijų forma.

Tik kompetentingų organizacijų (taip pat žinomo kaip 36 straipsnio sąrašas) sąraše esančios organizacijos turi teisę gauti dotacijas. Pagal EFSA steigimo reglamento 36 straipsnį reikalaujama sudaryti valstybių narių paskirtųjų kompetentingų organizacijų sąrašą.

2019 m. buvo atnaujintas kompetentingų organizacijų sąrašas, taikant naują procesą ir priemonę.

Sąrašas nuolat atnaujinamas. Šalys, turinčios teisę skirti organizacijas, kad jos būtų įtrauktos į sąrašą, yra ES valstybės narės, Islandija ir Norvegija.

Toliau rasite atsakymus į kai kuriuos dažniausiai užduodamus klausimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo EFSA nacionalinį ryšių punktą arba į EFSA (cooperation.article36 [at] efsa.europa.eu (cooperation[dot]article36[at]efsa[dot]europa[dot]eu)).

Dažnai užduodami klausimai

1. Kas yra „kompetentingos organizacijos“?

Termino kilmė – EFSA steigimo reglamento (Reglamento (EB) Nr. 178/2002) 36 straipsnis, todėl šios organizacijos taip pat vadinamos „36 straipsnio organizacijomis“.

Organizacijos gali būti laikomos kompetentingomis organizacijomis, jei jos:

  • vykdo veiklą EFSA kompetencijai priklausančiose srityse;
  • atitinka tinkamumo kriterijų rinkinį, užtikrinant, pavyzdžiui, nepriklausomumą ir mokslinę kompetenciją; ir
  • yra paskirtos valstybių narių, kad būtų įtrauktos į kompetentingų organizacijų sąrašą.

2. Kaip valstybė narė paskiria organizaciją?

Valstybės narės gali paskirti organizacijas, kurios atitinka Įgyvendinimo taisyklėse (Reglamentas (EB) Nr. 2230/2004) nustatytus tinkamumo kriterijus, kad jos būtų įtrauktos į sąrašą. Nacionaliniai EFSA ryšių punktai padeda savo šalių organizacijoms paskyrimo procese. Remdamasi šia valstybių narių pateikta informacija, EFSA valdančioji taryba nuolat atnaujina kompetentingų organizacijų sąrašą.

3. Kaip sąrašas atnaujinamas?

EFSA valdančioji taryba nuolat atnaujina kompetentingų organizacijų sąrašą. Siekiama, kad sąrašas būtų nuolat atnaujinamas ir naudingas tinklaveikos reikmėms, todėl į jį įtraukiamos naujos valstybių narių paskirtos organizacijos ir išbraukiamos pašalintos organizacijos.

Nacionaliniai EFSA ryšių punktai remia ir palengvina sąrašo tvarkymą nacionaliniu lygmeniu.

4. Koks yra ryšių punkto vaidmuo atnaujinant sąrašą?

Ryšių punktams pavesta palengvinti ir paremti kompetentingų organizacijų sąrašo valdymą nacionaliniu lygmeniu.

Konkrečiai, EFSA nacionaliniai ryšių punktai palaiko ryšius su savo šalies organizacijomis ir kitais dalyviais, kad:

  • palaikytų aktyvius ryšius su kompetentingų organizacijų tinklu;
  • rinktų informaciją apie organizaciją, kad būtų galima atlikti atitikties patikrą nacionaliniu lygmeniu;
  • palengvintų atitikties patikrą nacionaliniu lygmeniu;
  • remtų paskyrimo procedūrą nacionaliniu lygmeniu;
  • susisiektų su EFSA ir prižiūrėtų jų šalies kompetentingų organizacijų sąrašo atnaujinimo procesą.

5. Kokie yra sąrašo atnaujinimo terminai?

Įtraukti naujas organizacijas į sąrašą leidžia EFSA valdančioji taryba, kuri nuolat susitinka keturis kartus per metus. Naujus paskyrimus ar esminius organizacijų pakeitimus EFSA turi siųsti šalies nuolatinė atstovybė ir (arba) misija ES Briuselyje likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki Valdančiosios tarybos posėdžio.

Organizacijos gali atnaujinti savo kontaktinius duomenis tiesiogiai internete.

6. Ką organizacija turėtų daryti, jei ji nori būti įtraukta į sąrašą?

Kad būtų įtraukta į sąrašą, organizacija turėtų susisiekti su savo nacionaliniu ryšių punktu, kuris paaiškins procedūrą.

Ryšių punktų kontaktinius duomenis galima rasti EFSA interneto svetainėje čia.

7. Ką į sąrašą įtraukta kompetentinga organizacija turėtų daryti, jei organizacijoje įvyksta pokyčių?

Jei į sąrašą įtrauktoje organizacijoje įvyksta kokių nors pokyčių, apie tai reikėtų nedelsiant informuoti atitinkamą ryšių punktą. Ryšių punktas patikrins pokyčių pobūdį ir atitinkamai padės atlikti reikiamas procedūras.