Skip to main content

Išorės ekspertai

EFSA išorės mokslo srities ekspertų žinios, patirtis ir priimami sprendimai yra mūsų darbo pagrindas. EFSA specialistų grupės yra atsakingos už didžiąją dalį Tarnybos vertinimų. Kiekviena iš 10 specialistų grupių yra atsakinga už skirtingą maisto ir pašarų grandinės sritį.

Mokslinio komiteto užduotis – remti specialistų grupių darbą sprendžiant kompleksinius mokslinius klausimus. Daugiausia dėmesio jis skiria suderintos rizikos vertinimo metodikos kūrimui srityse, kuriose dar nėra apibrėžtų ES lygmens metodų.

Mokslinio komiteto ir 10 specialistų grupių narių kadencija pratęsiama kas penkerius metus, vykdant išsamią ir skaidrią atrankos procedūrą.