Skip to main content

Žodynėlis

Šiame daugiakalbiame žodynėlyje pateikiamos šioje interneto svetainėje rizikos vertinimo srityje vartojamų pagrindinių mokslinių terminų apibrėžtys. Terminai ir jų apibrėžtys mūsų komunikacijos produktuose nurodomi kaip iškylančiuose languose esančios pastabos, kuriomis siekiama paaiškinti sąvokas visuomenei, neturinčiai specialių žinių.
Visur vartojama standartinė anglų kalbos rašyba. Akronimai rašomi didžiosiomis raidėmis. Terminai pateikiami mažąja raide. Įrašai verčiami į visas 24 oficialiąsias ES kalbas.
Žodynėlis yra nuolat atnaujinamas dokumentas. Atitinkamus trūkstamus terminus galite pasiūlyti naudodamiesi internetine forma „Užduoti klausimą“.

Atsakomybės apribojimas. Terminų apibrėžtys žodynėlyje skirtos tik padėti šios svetainės naudotojams suprasti mokslinę terminiją. Apibrėžtys gali skirtis nuo pateiktųjų Europos Sąjungos teisės aktuose ir EFSA leidinyje.

A


Paprastai nekenksminga medžiaga, pavyzdžiui, maisto produkto sudedamoji dalis, sukelianti (nedelsiant) alerginę reakciją jautriam asmeniui.

Gebėjimas sukelti nenormalų imuninį atsaką, kuris sukelia alerginę reakciją.

Metodas, kuris gali būti naudojamas moksliniuose tyrimuose, siekiant tradicinius bandymus su gyvūnais pakeisti neinvaziniais metodais ar pakaitalais. Taip pat žr. pakeitimą, mažinimą ir sąlygų gerinimą.

Sudedamoji dalis, iš kurios sudaryti baltymai. Kai kurias jų žmogaus organizmas gali pasigaminti pats, o kitų galima gauti tik su maistu.

Maisto medžiagų grupė, apimanti cukrų, krakmolą ir ląstelieną.

Šis terminas apibūdina medžiagą, kuri veikia priešingai kitai medžiagai, taip panaikindama jos poveikį; pavyzdžiui, hormonas, kuris, patekęs į organizmą, neleidžia veikti kitam hormonui.

Naujo produkto (pvz., genetiškai modifikuoto augalo) poveikio stebėsena po jo pateikimo rinkai. Tai gali atskleisti neigiamą produkto poveikį, kuris nebuvo numatytas rizikos vertinime, atliktame prieš jį pateikiant į rinką.

Naujo produkto (pvz., genetiškai modifikuoto augalo) poveikio stebėsena po jo pateikimo rinkai. Tokia stebėsena gali atskleisti neigiamą produkto poveikį, kuris nebuvo numatytas rizikos vertinime, atliktame prieš jį pateikiant rinkai. Angliškas terminas – post-market environmental monitoring, PMEM.

Santrumpa „absorbcija, pasiskirstymas, metabolizmas ir ekskrecija“ – tai keturi pagrindiniai procesai, apibūdinantys, kaip vaistai ir cheminės medžiagos patenka į organizmą, kas atsitinka su jais, kol jie yra organizme, ir kaip jie pašalinami.

Augalai, auginami šiltnamiuose arba po danga (pvz., polietileno šiltnamiuose).

Aptikimo riba (angl. limit of detection, LOD) – mažiausia medžiagos koncentracija, kurią galima aptikti atliekant standartinius matavimus, tačiau kuri yra per maža, kad ją būtų galima patikimai išmatuoti.

Mažiausia medžiagos koncentracija, kurią galima aptikti standartiniais matavimais, tačiau kuri yra per maža, kad ją būtų galima patikimai išmatuoti.

Pirmojo etapo metodas, skirtas nustatyti cheminės medžiagos buvimą populiacijoje siekiant įvertinti riziką. Suvartojamo maisto kiekis derinamas su tikėtina cheminių medžiagų koncentracija, kad būtų galima apskaičiuoti cheminių medžiagų poveikį.

Galimybė stebėti maisto produkto ar sudedamosios dalies kelią visais gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapais.

Remiantis eksperimentiniais duomenimis nustatytas dozės ir atsako kreivės taškas, naudojamas saugiam lygiui nustatyti.

Mikrobų gebėjimas augti esant medžiagoms, specialiai sukurtoms jiems sunaikinti; pavyzdžiui, kai kurios žmonių infekcijos šiuo metu yra atsparios antibiotikams, todėl kyla susirūpinimas dėl jų plataus vartojimo.

Augalas, kuriame kenksmingasis organizmas gyvena arba kuriuo maitinasi.

Augalų apsaugos produktas (AAP) naudojamas siekiant apsaugoti, išlaikyti ar paveikti pageidaujamų augalų augimą arba sunaikinti ar kontroliuoti nepageidaujamų augalų ar augalų dalių augimą.

Produktai, naudojami siekiant apsaugoti ir konservuoti pageidaujamus augalus ar paveikti jų augimą arba sunaikinti nepageidaujamus augalus ar augalų dalis ar kontroliuoti jų augimą.

Augalų auginimas naudojant mitybinį tirpalą, o ne dirvožemį, dar vadinamas hidroponika.

Skirtumas tarp su maistu gaunamo (daugiausia iš baltymų) azoto kiekio ir su organizmo atliekomis (pvz., išmatomis) prarandamo azoto kiekio.