Skip to main content
čeština

Kontaminující látky v potravinovém řetězci

Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) poskytuje vědecké poradenství ohledně kontaminujících látek v potravinovém řetězci a nežádoucích látek, jako jsou přírodní toxické látky, mykotoxiny a rezidua nepovolených látek.

Členy komise CONTAM jsou vědci z celé Evropy, kteří mají odborné znalosti v těchto oblastech:

  • Chemie – organická, anorganická, analytická chemie, zpracování potravin a krmiv v oblasti chemických kontaminujících látek
  • Posouzení expozice – jsou požadovány odborné znalosti zejména v souvislosti s posouzením expozice chemickým kontaminujícím látkám ve stravě, včetně informací o průzkumech spotřeby potravin
  • Humánní a veterinární toxikologie (při posuzování rizik chemických látek) – absorpce, distribuce, metabolismus, vylučování (ADME) látek (toxikokinetika a toxikodynamika), subchronická a chronická toxicita (studie s opakovanou dávkou), genotoxicita a mutagenita, vývojová a reprodukční toxicita, karcinogenita, alergenicita a imunotoxicita.
  • Toxikologické zkoušky na pokusných zvířatech – interpretace toxických účinků chemických kontaminujících látek na hospodářská zvířata a zvířata v zájmovém chovu
  • Epidemiologie – biomarkery účinků a expozice a interpretace údajů o účincích na člověka
  • Statistika – posouzení účinků dávka – odezva, např. modelování srovnávací dávky a analýza komplexních (epidemiologických) souborů dat
  • Výživa zvířat – posouzení expozice zvířat.

Členové komise

Členové komise CONTAM, 2018–2024

Složení panelu a prohlášení o zájmech.

Předchozí členové komise

2015–2018

Předseda: Helle Katrine Knutse
Místopředsedové: Lutz Edler; Christiane Vleminckx
Členové: Jan Alexander; Lars Barregard; Margherita Bignami; Beat Brüschweiler, od července 2016; Sandra Ceccatelli; Bruce Cottrill; Michael Dinovi; Bettina Grasl-Kraupp; Christer Hogstrand; Laurentius (Ron) Hoogenboom; Carlo Stefano Nebbia; Isabelle Oswald; Annette Petersen; Vera Maria Rogiers, do června 2016; Martin Rose; Alain-Claude Roudot; Tanja Schwerdtle; Guenter Vollmer; Heather Wallace

2012–2015

Předsedkyně: Diane Benford
Místopředsedové: Peter Fürst; Dieter Schrenk
Členové: Sandra Ceccatelli; Bruce Cottrill; Michael DiNovi; Eugenia Dogliotti; Lutz Edler; Peter Farmer; Anne Katrine Lundebye; Laurentius Ron Hoogenboom; Helle Katrine Knutsen; Manfred Metzler; Antonio Mutti; Carlo Stefano Nebbia; Michael O'Keeffe; Annette Petersen; Ivonne Rietjens, do května 2014; Vittorio Silano, do července 2014; Hendrik Van Loveren; Christiane Vleminckx; Pieter Wester

2009–2012

Předseda: Josef Schlatter
Místopředsedové: Diane Benford; Rolaf van Leeuwen
Členové: Jan Alexander; Alan Boobis; Sandra Ceccatelli; Bruce Cottrill, od května 2011; Jean-Pierre Cravedi; Alessandro di Domenico; Daniel Doerge; Eugenia Dogliotti; Lutz Edler; Peter Farmer; Metka Filipic; Johanna Fink-Gremmels; Peter Fürst; Thierry Guérin; Helle Katrine Knutsen; Christopher Livesey, do července 2009; Miroslav Machala; Antonio Mutti; Martin Rose, od května 2011; Philippe Verger, do listopadu 2009

Prohlášení o zájmech a životopisy předchozích členů komise jsou k dispozici na interestmanagement [at] efsa.europa.eu (vyžádání).

Working groups

Arsenic in food

BFRs in food

Polychlorinated naphthalenes (PCNs) in feed and food

SWG on feed detoxification

Closed working groups

3-MCPD update

Meetings: minutes last updated:

Acrylamide genotoxicity

Meetings: minutes last updated:

Acrylamide in Food

Meetings: minutes last updated:

Aflatoxins in food

Meetings: minutes last updated:

Alkaloids

Meetings: minutes last updated:

Ambrosia in Feed

Aspergillus toxins

Meetings: minutes last updated:

Brominated Flame Retardants

Meetings: minutes last updated:

Chlorate in Food

Meetings: minutes last updated:

Chlorinated Paraffins in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Chromium and nickel

Meetings: minutes last updated:

Dioxins in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Dioxins in food for children

Meetings: minutes last updated:

Ergot Alkaloids in feed

Erucic acid in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Fumonisins in feed

Meetings: minutes last updated:

Furan in food

Meetings: minutes last updated:

Fusarium toxins

Meetings: minutes last updated:

Glycoalkaloids in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Gossypol in whole cotton seed

Meetings: minutes last updated:

Grayanotoxins in certain honey

Meetings: minutes last updated:

Health-based guidance value (HBGV) for mycotoxins

Meetings: minutes last updated:

HMF in honey bees

Meetings: minutes last updated:

Hydrogen cyanide (HCN) in apricot kernels

Meetings: minutes last updated:

Masked mycotoxins in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Maximum level of aflatoxins in peanuts

Meetings: minutes last updated:

Maximum levels (MLs) of deoxynivalenol in certain cereal products

Meetings: minutes last updated:

MCPD and glycidyl esters

Meetings: minutes last updated:

Meat inspection - contaminants

Meetings: minutes last updated:

Mercury in food

Meetings: minutes last updated:

Mineral hydrocarbons in food

Meetings: minutes last updated:

Mineral Oil Hydrocarbons (MOH) in food

Mycotoxins in feed

Meetings: minutes last updated:

Nickel in feed

Meetings: minutes last updated:

Nickel in food

Meetings: minutes last updated:

Nitrites and nitrates in feed

Meetings: minutes last updated:

Nitrofurans and their metabolites in food

Meetings: minutes last updated:

Nitrosamines in food

Meetings: minutes last updated:

Non-allowed pharmacologically active substances in food and feed and their reference points for action (2015-2018)

Meetings: minutes last updated:

Ochratoxin A (OTA) in feed

Ochratoxin A in food

Meetings: minutes last updated:

Opium alkaloids

Meetings: minutes last updated:

Perchlorate in food

Meetings: minutes last updated:

Perchlorate in food correcting opinion

Meetings: minutes last updated:

PFAS in food

Meetings: minutes last updated:

Phorbol esters in Jatropha kernel meal

Meetings: minutes last updated:

Plastic microparticles and nanoparticles

Meetings: minutes last updated:

Previous cargoes

Meetings: minutes last updated:

Previous cargoes - re-evaluation

Meetings: minutes last updated:

Previous cargoes 2016

Meetings: minutes last updated:

Quinolizidine alkaloids in food and feed

Meetings: minutes last updated:

Reference Points for Action

Meetings: minutes last updated:

Tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other products of animal origin

Meetings: minutes last updated:

TTX in bivalve molluscs and marine gastropods

Meetings: minutes last updated:

WG on scallops

Meetings: minutes last updated:

Zearalenone in feed

Meetings: minutes last updated: