Skip to main content
lietuvių

Pareiškimas dėl prieinamumo

Šis Europos maisto saugos tarnybos pareiškimas dėl efsa.europa.eu prieinamumo.

Europos IRT produktų ir paslaugų prieinamumo standarte EN 301 549 nustatyti projektuotojams, programuotojams, turinio valdytojams ir vartotojus aptarnaujantiems darbuotojams taikomi reikalavimai gerinti turinio prieinamumą neįgaliesiems. EFSA atliko profesionalų prieinamumo auditą (atliko išorės vertintojas) ir ketina tokį auditą periodiškai kartoti ateityje, kad užtikrintų savo interneto svetainės prieinamumą.

Kai kurios EFSA interneto svetainės dalys (išvardytos dalyje „Trūkumai ir alternatyvos“) ne visiškai atitinka prieinamumo standarto EN 301 549 v. 3.2.1 reikalavimus, todėl EFSA stengsis pašalinti trūkumus.

Suderinamumas

EFSA svetainė projektuojama ir testuojama, kad būtų tinkama naudoti su šiomis pagalbinėmis technologijomis:

 • naršykle „Chrome“ su ekrano skaitytuvu JAWS;
 • naršykle „Safari“ su ekrano skaitytuvu „VoiceOver“;
 • sistemos „Android“ naršykle „Chrome“ su ekrano skaitytuvu „TalkBack“.

EFSA svetainės atitiktis prieinamumo standartui EN 301 549 užtikrinama garantuojant, kad HTML, CSS, „JavaScript“ ir WAI-ARIA veiks su žiniatinklio naršykle ir visomis pagalbinėmis technologijomis arba papildiniais, kurie yra įdiegti jūsų kompiuteryje.

Atsiliepimai ir skundai

Jei naršydami EFSA svetainėje susiduriate su prieinamumo kliūtimis (kitomis nei išvardytos po antrašte „Trūkumai ir alternatyvos“) arba jums skubiai reikia informacijos, kurios šiuo metu nėra jums prieinama forma, kreipkitės el. paštu accessibility [at] efsa.europa.eu. Būtinai nurodykite tinklalapį arba failą, kuris jums yra neprieinamas. Į visas užklausas stengiamės atsakyti per dvi darbo dienas.

Trūkumai ir alternatyvos

Toliau pateikiamas sąrašas žinomų prieinamumo problemų, kurias EFSA aktyviai siekia išspręsti. Kai kuriais atvejais yra žinomų alternatyvų, kurios aprašytos kartu su klausimais. Kitas problemas stengiamės išspręsti ir atsiprašome už nepatogumus.

Bendro pobūdžio

 • Kai kurios alternatyvos vaizdams yra neinformatyvios arba jų apskritai nėra.
 • Įterpti „YouTube“ ir „Twitter“ papildiniai ir jų turinys ne visiškai atitinka prieinamumo reikalavimus.
 • Ne HTML dokumentai, kuriuos galima parsisiųsti iš svetainės, ne visiškai atitinka prieinamumo reikalavimus.
 • Išspręsta: Ekrano skaitytuvai automatiškai neperskaito daugelio būsenos pranešimų. Norėdami išgirsti pranešimą, veskite žymeklį ant pranešimo.
 • Išspręsta: Turinį ne visuomet galima išdidinti (ypač mobiliuosiuose įrenginiuose).
 • Išspręsta: Kartais klaviatūra automatiškai perfokusuojama į tinklalapio viršų, pavyzdžiui, pakeitus tam tikrus filtrus.
 • Išspręsta: Atsidarius modaliniam dialogo langui, klaviatūra ir ekrano skaitytuvas gali persifokusuoti po modaliniu langu.
 • Išspręsta: Kai kuriuos tekstus infografikuose gali būtų sunku įžiūrėti.
 • Išspręsta: Infografikuose nėra teksto alternatyvų.
 • Išspręsta: Į kai kuriuos puslapius galima patekti tik iš pagrindinio naršymo puslapio.
 • Išspręsta: Ekrano skaitytuvas „TalkBack“ gali neteisingai perskaityti kai kurias renginių datas sukeisdamas mėnesį su diena, pavyzdžiui, vietoj „sausio antrą“ perskaityti „vasario pirmą“. Galite eiti prie renginio informacijos ir po atitinkama antrašte patikrinti lauką „Data“.

Saitai

 • Kartais spustelėjus norimą elementą klaviatūra gali būti netinkamai sufokusuojama arba visiškai nesufokusuojama.
 • Kartais tik saito tekstas gali būti neinformatyvus. Reikšmę galima suprasti iš konteksto.
 • Kai kuriuose saituose gali būti pasikartojančio arba nereikalingo antraštės teksto.
 • Dokumentų arba straipsnių sąrašuose kelios gretimos frazės gali būti susietos su tuo pačiu puslapiu.
 • Išspręsta: Po nuoroda „Susijusi(-os) tema (-os)“ pateikti saitai su balso komanda neveikia. Temas taip pat galima rasti Temų puslapyje.
 • Išspręsta: Ne visi dokumentų failų saitai pažymėti atitinkamomis piktogramomis (PDF ar kt.).
 • Išspręsta: Saitų sąrašai ne visada pažymėti kaip sąrašai kompiuterio skaitomu būdu.
 • Išspręsta: Ne visi dalijimosi socialiniuose tinkluose mygtukai turi teksto alternatyvą ir jų negalima naudoti su klaviatūra.

Mobilieji įrenginiai

 • Kai kurie straipsnių vaizdai gali būti per maži, kad juos būtų galima įžiūrėti mobiliajame įrenginyje. Straipsnį galite skaityti įrenginyje su didesniu ekranu.
 • Išspręsta: Mobiliojo įrenginio meniu ne visuomet galima naudoti su pagalbinėmis technologijomis arba klaviatūra. Į norimą puslapį taip pat galite patekti naudodamiesi paieška arba svetainės darbalaukio versija.
 • Išspręsta: Pasirinktą mobiliojo įrenginio meniu elementą gali būti sunku vizualiai atskirti. Galite uždaryti meniu ir eiti prie pirmos puslapio antraštės, kurioje paprastai nurodoma puslapio tema.
 • Išspręsta: Telefonuose „iPhone“ mygtukas „Eiti į viršų“ gali netinkamai sufokusuoti klaviatūrą.

Antraštinė dalis

 • Ekrano skaitytuve „JAWS“ negalima pasirinkti paieškos lango rezultatų. Galite spustelėti „Paieška“ ir naršyti „Paieškos“ puslapyje pateiktus rezultatus.
 • Išspręsta: Ekrano skaitytuve gali būti nepatogu naudoti kalbos parinkiklį.
 • Išspręsta: Su pele nepatogu naudoti pagrindinio meniu submeniu.
 • Išspręsta: Norint į pagrindinį meniu klavišais įrašyti submeniu, reikia naudoti rodyklių ir tabuliavimo klavišų derinį.
 • Išspręsta: Naršant per darbastalį su tam tikrais ekrano skaitytuvais negalima atidaryti kai kurių submeniu. Į daugumą submeniu puslapių galima nueiti iš pagrindiniame meniu išvardytų puslapių. Daugelį puslapių galite rasti per paieškos lauką puslapio antraštinėje dalyje.
 • Išspręsta: Submeniu po antrašte „Bendradarbiaukite“ sunkiai įskaitomas. Submeniu elementai yra: Karjera, Viešieji pirkimai, Dotacijos, Kvietimai teikti duomenis, Konsultacijos, Stebėtojai, Tyrimų platforma ir Suinteresuotieji subjektai.
 • Išspręsta: Saitas „Eiti į pagrindinį turinį“ su ekrano skaitytuvu JAWS neveikia.

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

 • Paskutinis puslapio elementas yra sutikimui dėl slapukų naudojimo skirtas dialogo langas.
 • Sutikimo dėl slapukų naudojimo dialogo lango uždarymo mygtukas su pagalbinėmis technologijomis arba klaviatūra neveikia. Galite duoti sutikimą dėl privatumo ir pranešimas užsidarys automatiškai.
 • Sutikimo dėl slapukų naudojimo dialogo lange pateiktas tekstas neatitinka naršyklės nustatymų dėl tarpų tarp žodžių, raidžių, eilučių ir pastraipų.
 • Su pagalbinėmis technologijomis arba klaviatūra nepatogu naudoti sutikimo dėl slapukų naudojimo dialogo kalbos parinkiklį.

Filtrai

 • Pasirinktos ir nukreiptos filtro parinkiklių parinktys atrodo vienodai.
 • Su pagalbinėmis technologijomis arba klaviatūra neįmanoma naudotis „Datos“ filtro kalendoriumi. Datą galite įrašyti MMMM-MM-DD formatu į prieš kalendorių esančius laukus „Nuo“ ir „Iki“.
 • „Datos“ filtro kalendoriuje gali būti sunku įžiūrėti darbo dienas ir rodykles. Savaitė prasideda nuo pirmadienio. Abiejose mėnesio žymės pusėse yra rodyklės: kairioji mėnesius ankstina, dešinioji vėlina.
 • Išspręsta: Žymė ir pažymėtoji parinktis parinkiklyje „Rikiuoti pagal“ nepažymėtos kaip pasirinktos kompiuterio suprantamu būdu ir su pagalbine technologija jas gali būti sunku naudoti. Pagal nustatytąją parinktį rezultatai rikiuojami pagal „atitiktį“.
 • Išspręsta: Ekrano skaitytuvų naudotojams gali būti neaišku, kad pasirinktas filtrų gaires galima pašalinti spustelint ant jų. Priešais pasirinktą filtro gairę spustelėję mygtuką „Atstatyti visus“ pašalinsite visas jas.

Automatinis baigimas

 • Išspręsta: Mygtukas „Automatinis baigimas“ nėra tinkamai pažymėtas, jį sunku įskaityti. Spustelėjus atsidaro paieškos laukas su automatinio baigimo funkcija.
 • Išspręsta: Su pagalbinėmis technologijomis arba klaviatūra sunku naudoti „Automatinio baigimo“ mygtuką.

Apibrėžtys ir santrumpos

 • Išspręsta: Kai kuriuose straipsniuose yra apibrėžtų žodžių (pateiktų kursyvu ir pabrauktų), kurių apibrėžties neįmanoma atidaryti. Žodžių apibrėžtis galima rasti žodynėlyje.
 • Išspręsta: Kai kurios santrumpos nėra apibrėžtos. Pavyzdžiui, „did.“ reiškia „didėjantis“, o „maž.“ – „mažėjantis“.

Problemos tam tikrame puslapyje

 • Eurobarometro puslapyje su JAWS ekrano skaitytuvu neįmanoma naudoti filtrų. Su pagalbinėmis technologijomis arba klaviatūra neįmanoma ištrinti į paieškos lauko įrašyto žodžio.
 • Žemėlapis Eurobarometro puslapyje su legenda sujungtas tik spalvomis ir spalvų neskiriantiems žmonėms jį gali būti sunku įskaityti.
 • Mobiliuosiuose įrenginiuose Eurobarometro puslapį galima perkelti tik nutempiant jį pirštu arba manipuliatoriumi. Žemėlapio negalima perkelti su klaviatūra. Spustelėjus „Pradžia“ parodomas visas žemėlapis.
 • Išspręsta: Žodynėlio puslapyje pasirinkta abėcėlės raidė nepažymėta kaip pasirinkta kompiuterio skaitomu būdu ir ją sunku įžiūrėti. Galite eiti prie antros puslapio antraštės, kur yra pasirinktoji raidė.
 • Išspręsta: Valdančiosios tarybos puslapyje parinkta filtro „Vaidmuo“ vertė yra nematoma, kai filtras uždarytas. Nustatytoji parinktis yra „Visi nariai ir pakaitiniai nariai“.
 • Išspręsta: Su pagalbinėmis technologijomis arba klaviatūra pradžios tinklalapyje negalima pakeisti reklamjuosčių. Reklamjuostės keičiasi automatiškai ir nėra galimybės visam laikui sustabdyti jų keitimo. Ekrano skaitytuvų naudotojams reklamjuostės gali būti painios arba nepatogios naudoti. Paskutines naujienas galima rasti naujienų skiltyje po filtrų sekcija.
 • Išspręsta: Klimato kaitos temos puslapyje yra vaizdo turinys, kurį daugumą naršyklių pradeda rodyti automatiškai. „iPhone“ telefonuose gali būti neįmanoma peržiūrėti šį vaizdo turinį. Vaizdo įrašas turi perrašytą tekstą, kurį galima atidaryti spustelėjus „Transkripcija“.