Skip to main content

Pojmovnik

Ovaj višejezični pojmovnik sadržava lako razumljive definicije glavnih znanstvenih pojmova u području procjene rizika koji se upotrebljavaju na ovom mrežnom mjestu. Pojmovi i njihove definicije navode se u našim komunikacijskim proizvodima u obliku skočnih obavijesti s ciljem približavanja dotičnih koncepata široj javnosti bez stručnog znanja.
U cijelom se pojmovniku upotrebljava standardni jezik. Za pokrate se koriste velika početna slova. Pojmovi su napisani malim slovima. Unosi se prevode na sva 24 službena jezika EU-a.
Pojmovnik je aktivan dokument koji se redovito ažurira. Relevantni pojmovi koji nedostaju mogu se predložiti koristeći internetski obrazac za postavljanje pitanja.

Izjava o odricanju od odgovornosti: Definicije u pojmovniku namijenjene su isključivo kao pomoć korisnicima ovog mrežnog mjesta da shvate znanstvenu terminologiju. Definicije se mogu razlikovati od onih utvrđenih u zakonodavstvu Europske unije i EFSA-inu listu (EFSA Journal).

A


Prihvatljivi dnevni unos (engl. acceptable daily intake (ADI)) jest procijenjena količina tvari u hrani ili vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju koja se može konzumirati svakodnevno tijekom života bez značajnog rizika za zdravlje. Obično se izražava u miligramima tvari po kilogramu tjelesne mase i primjenjuje se na kemijske tvari kao što su prehrambeni aditivi, rezidui pesticida i veterinarsko-medicinski proizvodi.

Proizvod koji se namjerno dodaje hrani za životinje radi poboljšanja: i.) kvalitete hrane za životinje; ii.) kvalitete prehrambenih proizvoda dobivenih od životinja; iii.) produktivnosti i zdravlja životinja.

Apsorpcija, distribucija, metabolizam i izlučivanje (engl. absorption, distribution, metabolism and excretion) četiri su ključna procesa kojima se opisuje kako lijekovi i kemikalije dospijevaju u tijelo, što se s njima za to vrijeme događa i kako se uklanjanju.

Tvar koja djeluje protiv štetnih organizama koji napadaju biljke, kao što su nametnici ili uzročnici bolesti.

Jednokratna ili vrlo kratka izloženost određenoj tvari, obično manje od 24 sata.

Tvar koja je obično bezopasna, primjerice sastojak hrane, a koja kod osjetljive osobe (odmah) izaziva alergijsku reakciju.

Sposobnost izazivanja nepravilnog imunosnog odgovora koji dovodi do alergijske reakcije u čovjeka.

Metoda koja se može upotrijebiti u istraživanju kako bi se tradicionalno ispitivanje na životinjama zamijenilo neinvazivnim metodama ili metodama koje ne uključuju životinje. Vidjeti i: zamjena, smanjenje i poboljšanje (načelo 3R (engl. replacement, reduction and refinement)).

Osnovna sastavnica bjelančevina. Neke može proizvesti ljudsko tijelo, dok se neke mogu dobiti isključivo iz prehrane.

Metoda za utvrđivanje izvora nesigurnosti u izračunu procjene rizika i procjenjivanje njihove veličine i smjera kako bi se mogle uzeti u obzir pogreške.

Metoda procjene vjerojatnih rizika (u pogledu incidencije i težine) povezanih s izloženošću nekoj tvari u odnosu na moguće koristi.

Sustav kojim se utvrđuju, ocjenjuju i nadziru opasnosti u pogledu sigurnosti hrane. Primjenjuju ga subjekti u prehrambenom sektoru kako bi osigurali sigurnu proizvodnju, skladištenje i prijevoz hrane.

Kemikalija koja općenito ne sadržava ugljik; primjerice voda, kisik, natrijev klorid.

Označava tvar koja djeluje protiv druge tvari i time poništava njezin učinak; primjerice hormon koji pri otpuštanju u tijelu sprječava djelovanje drugog hormona.

Sposobnost mikroba da rastu u prisutnosti tvari koja je posebno osmišljena da ih uništi; primjerice, neke infekcije koje se javljaju u ljudi sada su otporne na antibiotike, što izaziva zabrinutost u pogledu njihove raširene uporabe.

Sastojak koji se dodaje hrani radi promjene okusa ili mirisa.