Skip to main content

Pojmovnik

Ovaj višejezični pojmovnik sadržava lako razumljive definicije glavnih znanstvenih pojmova u području procjene rizika koji se upotrebljavaju na ovom mrežnom mjestu. Pojmovi i njihove definicije navode se u našim komunikacijskim proizvodima u obliku skočnih obavijesti s ciljem približavanja dotičnih koncepata široj javnosti bez stručnog znanja.
U cijelom se pojmovniku upotrebljava standardni jezik. Za pokrate se koriste velika početna slova. Pojmovi su napisani malim slovima. Unosi su prevedeni na francuski, njemački, talijanski i španjolski.
Pojmovnik je aktivan dokument koji se redovito ažurira. Relevantni pojmovi koji nedostaju mogu se predložiti koristeći internetski obrazac za postavljanje pitanja.

Izjava o odricanju od odgovornosti: Definicije u pojmovniku namijenjene su isključivo kao pomoć korisnicima ovog mrežnog mjesta da shvate znanstvenu terminologiju. Definicije se mogu razlikovati od onih utvrđenih u zakonodavstvu Europske unije i EFSA-inu listu (EFSA Journal).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z

K


Drugi korak u procjeni rizika koji obuhvaća definiranje prirode štetnih djelovanja na zdravlje povezanih s biološkim, kemijskim i fizičkim agensima koji mogu biti prisutni u hrani. Ako je moguće, postupkom treba biti obuhvaćeno razumijevanje doza i povezanih reakcija.

Posljednja faza procjene rizika kada se izračunava vjerojatnost da će određena tvar uzrokovati štetu s obzirom na prirodu opasnosti i mjeru u kojoj su ljudi, životinje, biljke i/ili okoliš izloženi toj tvari.

Svojstvo određene tvari da izazove rak kada su životinja ili čovjek izloženi toj tvari.

Opasnost za zdravlje koja proizlazi iz izloženosti određenoj kemikaliji, primjerice nadraženost, opekline, karcinogenost.

Smjese tvari u kojima svaka kemikalija može imati zaseban učinak na tijelo i/ili kombinirani učinak koji je moguće utvrditi.

Vrlo male količine kemikalija koje se nalaze u hrani, a koje su bile izložene pesticidima, toksinima iz okoliša ili sličnim sredstvima.

Tehnika koja se upotrebljava za dobivanje identične genetičke kopije životinje.

Zakonski obvezna procjena u okviru koje se sigurnost genetski modificiranog organizma uspoređuje sa sigurnošću njegova genetski nemodificiranog ekvivalenta.

Svaka tvar koja se pojavljuje u hrani i koja joj nije namjerno dodana. Kontaminanti mogu biti posljedica pakiranja, obrade i prijevoza hrane, poljoprivrednih praksi ili uporabe lijekova za životinje. Pojam ne obuhvaća kontaminaciju koju prouzročuju kukci ili glodavci.

Procjena koja se temelji na oprezu ili predviđa „najgori scenarij”. Često se upotrebljava pri procjeni rizika kako bi se u obzir uzelo što više rizika.

Znanstveno utemeljen proces koji se sastoji od četiri koraka: identifikacije opasnosti, karakterizacije opasnosti, procjene izloženosti i karakterizacije rizika.

Statistički pojam kojim se označava odnos dviju varijabli (npr. unos kalcija i rast kostiju).

Rezistencija organizma koja se prenosi genetski (npr. otpornost biljke na bolest) i proizlazi iz prenošenja dvaju ili više povezanih gena na sljedeće generacije.

Fizički ili kemijski ishod koji se može utvrditi testom; na primjer krvni tlak ili razina potencijalnog toksina u tijelu.

Štetan učinak opažen pri najmanjoj dozi kada je ranjiva populacija izložena tvari kao što je toksin iz okoliša ili hrane. To se može odnositi na ljude, ali i na druge vrste kao što su životinje, biljke ili mikrobi.

Postupak kojim se mikrobi nenamjerno prenose s jedne tvari ili predmeta na drugi i izazivaju štetan učinak.

Situacija u kojoj alergijska reakcija na jednu tvar dovodi do alergijske reakcije na drugu tvar. To je obično zato što alergeni (npr. kikiriki i orašasti plodovi) imaju slična svojstva koja aktiviraju imunosnu obranu tijela.

Dugotrajna stalna ili povremena izloženost tvari koja tijekom vremena može utjecati na zdravlje.

Kulture uzgojene u staklenicima ili pod pokrovom (npr. u plastenicima).

Pojam kojim se opisuje način na koji izloženost više od jednoj kemikaliji može utjecati na tijelo. Upotrebljava se kako bi se objasnila dugotrajna izloženost smjesama kemikalija, kao što su pesticidi ili aditivi.

Postupak procjene sigurnosti za mikrobe koji se koriste u prehrambenom lancu. Kvalificirana pretpostavka sigurnosti primjenjuje postojeća znanja o sigurnosti određenih mikroba kako bi se razlikovali oni koji ne predstavljaju rizik (i koji mogu dobiti status kvalificirane pretpostavke sigurnosti) od onih koji mogu predstavljati rizik i trebaju biti podvrgnuti cjelokupnoj procjeni sigurnosti.

Skupina metoda kojima se učinci različitih spojeva povezuju s njihovom molekularnom strukturom. Omogućuje da se vjerojatni štetni ili korisni učinci određene kemikalije predvide uspoređujući ih s drugima slične strukture.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z