Skip to main content

Višejezična praksa EFSA-e

EFSA kao dio institucionalnog okruženja Europske unije promiče višejezičnu prirodu Unije i primjenjuje jezičnu politiku Europske unije. Višejezičnost je utemeljena u Uredbi br. 1 iz 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici1 i drugom primarnom zakonodavstvu EU-a2.

EFSA smatra da pristup informacijama na poznatom jeziku omogućuje dionicima i građanima da sudjeluju u demokratskom procesu EU-a na transparentan način. Stoga EFSA nastoji osigurati dostupnost informacija na što više različitih jezika kako bi svi dionici i građani EU-a mogli shvatiti čime se bavimo.

U skladu s preporukama Europskog ombudsmana o upotrebi službenih jezika EU-a pri kontaktima s javnošću, Upravni odbor EFSA-e donio je 2018. višejezičnu politiku za opći angažman dionika i strategiju obavješćivanja o rizicima.

[1] Uredba br. 1 o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici, SL P 017, 6.10.1958., str. 385. 
[2] Vidjeti članak 3. stavak 3. Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji; članak 20. stavak 2. točku (d) i članak 24. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Pročišćena verzija); članak 21. i članak 41. stavak 4. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Višejezična praksa

Većina komunikacijskih materijala EFSA-e dostupna je na mrežnom mjestu EFSA-e (www.efsa.europa.eu) na svim službenim jezicima EU-a (njih 23). Prijevodi su dostupni izravno na odgovarajućim jezičnim verzijama stranica ili promjenom zadanog jezika u padajućem izborniku koji se nalazi u gornjem desnom kutu svake stranice.

U skladu s odlukom o jezičnom uređenju EFSA-e engleski jezik glavni je radni jezik Agencije te se upotrebljava kao izvorni jezik na kojem se sastavljaju dokumenti koje izdaje Agencija. Dokumenti i publikacije koji su dostupni na drugim službenim jezicima EU-a prevedene su verzije relevantnih izvornika na engleskom jeziku, a kombinacija su strojnih i ljudskih prijevoda. EFSA se oslanja na usluge Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije i na interne prevoditelje.

Znanstveni rezultati EFSA-e trenutačno su dostupni samo na engleskom jeziku, kao glavnom jeziku znanstvene zajednice u EU-u stoga tehnički i znanstveni stručnjaci razumiju specijalizirani sadržaj EFSA-e na tom jeziku. Sažetci odabranih znanstvenih rezultata pisani jednostavnim jezikom koji se smatraju posebno relevantnima ili zanimljivima za opću javnost dostupni su na francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.

Pregled sadržaja po ciljnoj publici i dostupnim jezicima na mrežnom mjestu EFSA-e

Ciljna publika 

Vrsta sadržaja 

Jezici 

Kanal/alat

Opća javnost

 • Informacije o Agenciji (odjeljak „O nama”, pravna napomena, zaštita osobnih podataka, izjava o pristupačnosti)
 • Novosti
 • Istaknuti članci 

Svi službeni jezici EU-a 

Mrežno mjesto

 • Videozapisi
 • Multimedijski proizvodi (infografike, vizualni prikazi podataka, klizni prikazi)

Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski

Mrežno mjesto / YouTube / kanali na društvenim medijima

 • Sažetci na jednostavnom jeziku

Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski

Mrežno mjesto / list EFSA Journal

 • Teme od općeg interesa

Svi službeni jezici EU-a

Mrežno mjesto

 • Obavijesti o slobodnom radnom mjestu

Engleski

Mrežno mjesto

 • Podcasti

Engleski

Mrežno mjesto / platforme za podcaste

 • Kampanje

Engleski + odabrani jezici

Mrežno mjesto / plakati / brošure

Mediji

 • Priopćenja za medije
 • Izdvojeni sadržaj
 • Multimedijski proizvodi
 • Česta pitanja
 • Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski (uz prethodnu obavijest i ovisno o osjetljivosti)
 • Svi službeni jezici EU-a (nakon objave)

Mrežno mjesto / medijski kanali (Ured za medije)

 • Sažetci na jednostavnom jeziku

Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski

Mrežno mjesto / medijski kanali 

Dionici

 • Kampanje

Engleski + odabrani jezici

Mrežno mjesto / plakati / brošure / kanali na društvenim medijima / TV

 • Izjave o namjeri Savjetodavnog vijeća EFSA-e o neovisnosti

Engleski

Mrežno mjesto

 • Izjava o obvezama

Engleski + svi službeni jezici EU-a

Mrežno mjesto

 • Godišnje izjave o interesima

Engleski

Mrežno mjesto

Savjetodavno vijeće

 • Odluka Upravnog odbora o radu Savjetodavnog vijeća

 

 

Engleski

Mrežno mjesto

 • Godišnje izvješće
 • Strateški plan
 • Plan rada
 • Godišnje izjave o interesima

Engleski

Mrežno mjesto

 • Znanstveni rezultati
 • Izvješća o podatcima

Engleski

Mrežno mjesto / list EFSA Journal

 • Sažetci na jednostavnom jeziku

Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski

Mrežno mjesto / list EFSA Journal

Upravni odbor

 • Smjernice za nove kontaktne točke
 • Godišnje izjave o interesima

Engleski

Mrežno mjesto

Znanstvenici / znanstveno osoblje / znanstveni paneli i stručnjaci

Godišnje izjave o interesima

EngleskiMrežno mjesto

Mrežno mjesto

Dijelove mrežnog mjesta EFSA-e koji se smatraju posebno relevantnima za javnost prevode prevoditelji i taj je sadržaj dostupan na svim službenim jezicima EU-a (npr. odjeljak „O nama”, pravna napomena, izjava o pristupačnosti, zaštita osobnih podataka itd.).

Automatski strojni prijevodi dostupni su na svim službenim jezicima EU-a za sav drugi sadržaj, razine pretraživanja, izbornik i navigacijske stavke na mrežnom mjestu.  Prikazuje se odgovarajuća izjava o odricanju od odgovornosti.

U tablici iznad potražite više pojedinosti o dostupnosti višejezičnih verzija različitih vrsta sadržaja.

Društveni mediji

Na našim kanalima društvenih medija obično se upotrebljava engleski jezik. Ovisno o relevantnosti za javnost i/ili njezinu interesu sadržaj se može prevesti na nekoliko odabranih jezika.

Izravna komunikacija s javnošću

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, EFSA osigurava da građani koji se obraćaju agenciji na odabranom službenom jeziku Europske unije u razumnom roku (15 radnih dana) dobiju odgovor na istom jeziku.

Više informacija:

Javne rasprave

U skladu s uredbom o osnivanju EFSA-e i njezinom politikom o otvorenosti i transparentnosti, EFSA provodi javne rasprave o nacrtima znanstvenih rezultata kako bi prikupila mišljenja znanstvene zajednice i dionika. Javne rasprave objavljuju se samo na engleskom jeziku, ali sudionici svoja mišljenja mogu poslati na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Javna nabava

Za nabave čija je vrijednost veća od 143 000 EUR EFSA objavljuje otvoreni poziv na podnošenje ponuda.

Otvoreni pozivi na podnošenje ponuda objavljuju se na internetskoj verziji Dodatka Službenom listu Europske unije, portalu Funding & Tenders Portal, gdje su osnovne informacije o postupcima javne nabave dostupne na svim službenim jezicima EU-a.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje ponude mogu podnijeti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije.

Za nabave čija je vrijednost veća od 15 000 EUR i jednaka ili manja od 143 000 EUR, EFSA primjenjuje „pregovarački postupak nabave” koji uključuje upućivanje poziva na podnošenje ponuda kandidatima koje odabere EFSA. Jezik (ili više jezika) koji se upotrebljava u okviru tog postupka definira se za svaki pojedinačni slučaj ovisno o vrsti nabave i ciljnom tržištu te uzimajući u obzir odluku EFSA-e o njezinu jezičnom uređenju.

Bespovratna sredstva

EFSA putem poziva na podnošenje prijedloga dodjeljuje bespovratna sredstva ili potpore za projekte i aktivnosti koji pridonose misiji EFSA-e. Prijedlozi se mogu podnijeti na bilo kojem službenom jeziku Europske unije. Ipak, budući da je radni jezik EFSA-e engleski, podnošenjem prijedloga na engleskom jeziku ubrzava se postupak njihove evaluacije.

Preispitivanje politike

EFSA će nastaviti preispitivati ovu politiku, pratiti njezinu učinkovitost i prilagođavati je budućim poslovnim potrebama te potrebama dionika i opće javnosti.