Skip to main content

Glosář

Tento vícejazyčný glosář obsahuje srozumitelné definice hlavních vědeckých termínů používaných na těchto webových stránkách v oblasti hodnocení rizik. Na pojmy a jejich definice se v našich komunikačních produktech odkazuje jako na vyskakovací poznámky, které vysvětlují pojmy veřejnosti bez odborných znalostí.
V celém textu je použit standardní anglický pravopis. Zkratky jsou psány velkými písmeny. Pojmy jsou uvedeny malými písmeny. Překládá se do všech 24 úředních jazyků EU.
Glosář je živý dokument, který se pravidelně aktualizuje. Relevantní chybějící pojmy lze navrhnout pomocí online formuláře Položit otázku.

Prohlášení: Definice v glosáři slouží výhradně k tomu, aby uživatelům těchto webových stránek pomohly porozumět vědecké terminologii. Definice se mohou lišit od definic uvedených v právních předpisech Evropské unie a ve věstníku úřadu EFSA.

A


přijatelný denní příjem (ADI) je odhad množství látky v potravinách nebo pitné vodě, které lze denně konzumovat po celý život, aniž by představovalo výrazné riziko pro zdraví; obvykle se vyjadřuje v miligramech látky na kilogram tělesné hmotnosti a vztahuje se na chemické látky, jako jsou potravinářské přídatné látky, rezidua pesticidů a veterinární léčiva

zkratka spojení „absorpce, distribuce, metabolismus a vylučování“, což jsou čtyři klíčové procesy, které popisují, jak se léky a chemické látky dostávají do těla, co se s nimi děje, když jsou tam, a jak jsou eliminovány

dostatečný příjem (AI) je výživové doporučení, které se používá v případě, že není k dispozici dostatek údajů pro výpočet průměrné potřeby; dostatečný příjem je průměrné množství živin, které denně zkonzumuje typická zdravá populace a které se považuje za odpovídající potřebám populace

jednorázová nebo velmi krátkodobá expozice látce, obvykle kratší než 24 hodin

obvykle neškodná látka, například složka potraviny, vyvolávající u citlivé osoby (okamžitou) alergickou reakci

schopnost vyvolat u určité osoby abnormální imunitní reakci, která vede k alergické reakci

metoda, kterou lze ve výzkumu použít k nahrazení tradičních zkoušek na zvířatech neinvazivními metodami nebo substitucí; viz rovněž nahrazení a omezení používání zvířat a šetrné zacházení s nimi.

složka, ze které se skládají bílkoviny; některé z nich si lidské tělo dokáže vyrobit samo, zatímco jiné lze získat pouze stravou

metoda identifikace zdrojů nejistoty ve výpočtu posouzení rizik a odhad jejich velikosti a směru, aby bylo možné zohlednit chyby

metoda zvážení pravděpodobných rizik (z hlediska výskytu a závažnosti) spojených s expozicí dané látce a pravděpodobných přínosů

systém, který identifikuje, vyhodnocuje a kontroluje rizika pro bezpečnost potravin; zavádí jej potravinářské podniky, aby zajistily bezpečnou výrobu, skladování a přepravu potravin

chemická látka, která obvykle neobsahuje uhlík, například voda, kyslík, chlorid sodný

popisuje látku, která působí proti jiné látce, čímž ruší její účinek, například hormon, který po uvolnění v těle zabraňuje působení jiného hormonu

průměrná potřeba (AR) je množství živiny ve stravě, které uspokojí denní potřeby poloviny lidí v typické zdravé populaci

složka přidávaná do potravin za účelem úpravy jejich chuti nebo vůně