Skip to main content

Речник

Този многоезичен речник съдържа лесноразбираеми определения на основните научни термини, използвани в този уебсайт, в сферата на оценката на риска. Препратки към термините и техните определения са поставени в нашите комуникационни продукти под формата на изскачащи бележки, които обясняват концепциите на читателите, които нямат специализирани познания.
Навсякъде е използван стандартният английски правопис. Съкращенията са с главни букви. Термините са представени с малки букви. Елементите са преведени на 24-те официални езика на ЕС.
Речникът е жив документ, предмет на редовни актуализации. Можете да предлагате подходящи липсващи термини, като използвате онлайн формуляра „Задай въпрос“.

Отказ от отговорност: Определенията в речника имат за цел единствено да помагат на потребителите на настоящия уебсайт да разберат научната терминология. Определенията може да се различават от тези, посочени в законодателството на Европейския съюз или Бюлетина на ЕОБХ.

B


Еталонната доза (BMD) е минималната доза на вещество, която поражда ясен и нисък риск за здравето, обикновено в диапазона на 1—10 % изменение в даден токсичен ефект, като например причиняване на рак.