Skip to main content

Institucije i agencije EU-a

EFSA održava redovite sastanke s upraviteljima rizikom i donositeljima odluka u sustavu sigurnosti hrane EU-a: Europskom komisijom, Europskim parlamentom i državama članicama EU-a. Oni su glavni korisnici znanstvenih savjeta EFSA-e.

EFSA surađuje i s drugim agencijama i tijelima EU-a koja provode znanstvene procjene, istraživanja i prikupljanje podataka u područjima koja se odnose na rad EFSA-e, npr. kemijska sigurnost, mikrobiološka sigurnost, hrana za životinje, okoliš, zdravlje ljudi i životinja.

Institucije EU-a: upravitelji rizikom i donositelji odluka

Upravitelji rizikom u EU-u oblikuju europske politike i donose odluke o sprječavanju i kontroli rizika u prehrambenom lancu, među ostalim u međunarodnim kontekstima kao što je trgovina.

 • Oni usvajaju ili preispituju europsko zakonodavstvo o sigurnosti hrane ili hrane za životinje, donose odluke o odobravanju reguliranih tvari kao što su pesticidi i prehrambeni aditivi ili osmišljavaju nove politike, primjerice, u novim područjima kao što su kloniranje ili sintetička hrana.
 • Dijalog EFSA-e s upraviteljima rizikom u EU-u jamči da su njezini znanstveni savjeti korisni, pravodobni te da pružaju čvrstu znanstvenu osnovu za upravljanje rizikom u prehrambenom lancu, kako u uobičajenim okolnostima, tako i tijekom izvanrednih situacija povezanih s hranom. Naša se znanstvena mišljenja i savjeti često izravno uključuju u konkretne politike i pravo Unije te se njima pruža potpora upraviteljima rizikom.
 • Europska komisija ima ključnu ulogu u upravljanju rizikom na razini EU-a i podnosi najviše zahtjeva za znanstvene savjete EFSA-e. EFSA surađuje s Glavnom upravom Komisije za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE) kako bi raspravljali o konkretnim uvjetima zahtjeva, dali prednost znanstvenom radu i pridonijeli ispunjavanju propisanih rokova. GU SANTE zastupljena je u Upravnom odboru EFSA-e, a njezini dužnosnici redovito prisustvuju znanstvenim sastancima i sastancima dionika Agencije kao promatrači.
 • Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (Odbor ENVI) Europskog parlamenta ima važnu ulogu u zakonodavstvu koje se odnosi na većinu područja prehrambenog sektora koje obuhvaća EFSA. Izvršni direktor Agencije svake godine izvješćuje Odbor ENVI o nedavnom radu Agencije i budućim prioritetima te odgovara na pitanja zastupnika u Europskom parlamentu.
 • EFSA je pozvana i da sudjeluje na relevantnim sastancima drugih odbora (za poljoprivredu i ruralni razvoj, unutarnje tržište i zaštitu potrošača, proračunski nadzor) kako bi Parlamentu pružila svoje mišljenje o znanstvenim pitanjima u okviru svojih područja stručnosti.

Agencije, savjetodavna i istraživačka tijela EU-a

EFSA i druge agencije EU-a redovito surađuju na zajedničkim znanstvenim rezultatima i razmjenjuju potporu ili znanstvene podatke koje uzimaju u obzir u svojim poslovima.

 • EFSA je dio mreže agencija EU-a koja pruža forum za razmjenu mišljenja i iskustava u pogledu pitanja od zajedničkog interesa i novih kretanja.
 • EFSA je članica mreže agencija EU-a za znanstveno savjetovanje (EU-ANSA).

EFSA ima sporazume o suradnji („memorandume o razumijevanju”) sa svojim trima glavnim partnerima, agencijama EU-a:

 • Europskom agencijom za lijekove – radi daljnje suradnje u povezanim područjima (npr. veterinarsko-medicinski proizvodi) i optimizacije pristupa procjeni rizika diljem EU-a
 • Europskom agencijom za kemikalije – radi daljnjeg razvoja razmjene informacija, suradnje i međusobnog razumijevanja te uspostavljanja radnih praksi za tvari u kontekstu sigurnosti hrane
 • Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti – radi jačanja suradnje i razmjene znanstvenih informacija o sigurnosti hrane, zaraznim bolestima, sprječavanju zaraznih bolesti i odgovoru na hitne situacije.
 • EFSA je potpisala uzastopne sporazume o suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom, internom znanstvenom službom Europske komisije, kako bi ojačala suradnju u područjima sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja biljaka i prehrane.
 • EFSA trenutačno razmatra suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA) u područjima procjene rizika za okoliš.

EFSA razmjenjuje znanstvene informacije s regulativnim odborima Europske komisije, kako sa Stalnim odborom za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, tako i s dvama stalnim odborima za neprehrambene proizvode (za zaštitu potrošača te zdravlje, okoliš i nove rizike). Komisija je objavila smjernice za takvu vrstu znanstvene suradnje.