Skip to main content

Мисия и ценности

Мисия

Безопасността в хранителната веригата от фермата до трапезата е в същността на ЕОБХ. Ние допринасяме за защита на човешкия живот и здраве, като вземаме предвид здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и околната среда.

Предоставяме независими и прозрачни научни консултации на създатели на политики чрез сътрудничество с нашите партньори и в открит диалог с обществото.

Ценности

Всички дейности на ЕОБХ се ръководят от набор ключови ценности. Отдадени сме на спазването им във всички сфери на нашата дейност.

Отлични постижения

Осъществяваме щателни и надеждни оценки на риска, като надграждаме върху най-новия научен напредък. Поддържаме комуникация, за да отговорим на нуждите на различните ни аудитории.

Независимост

Гарантираме безпристрастност на нашите научни продукти. Персоналът и експертите, които не са въвлечени в конфликти на интереси, анализират данните и прилагат методите обективно. Вземането на решения в група позволява многообразие и преглед сред партньорите.

Откритост

Нашите оценки на риска и комуникации са достъпни и разбираеми. Те са разработени чрез прозрачни процеси, подсилени са чрез открит диалог с всички заинтересовани страни.

Отчетност

Служим на обществения интерес, като работим за постигане на подобрения в безопасността на храната от фермата до трапезата. Използваме ресурсите ефективно, отговорно и устойчиво.

Сътрудничество

За нас сътрудничеството е единственият начин да се справим със сложността на бъдещето. Инвестираме в изграждането на дългосрочни партньорства от взаимна полза.