Skip to main content

Здраве на растенията за живот.

Добре дошли в #PlantHealth4Life, кампания на ЕС, която насърчава жизненоважната връзка между здравето на растенията и нашето ежедневие. Вредителите и болестите по растенията могат да повлияят на продоволствената ни сигурност, икономиката и околната среда, докато здравите растения означават здравословна храна и устойчиво бъдеще. Всички ние имаме своята роля, за да поддържаме растенията здрави. Присъединете се към #PlantHealth4Life и разберете какво можете да направите, за да подобрите здравето на растенията и да защитите вашата общност.

съобщение за пресата 

Защо здравето на растенията има значение

Растенията съставляват 80 % от храната, която консумираме. Те прочистват въздуха, който дишаме, и ни помагат да се борим с изменението на климата, като намаляват въглерода от атмосферата. Когато растенията са здрави, те осигуряват местообитания и източници на храна за множество животински видове, като допринасят за биоразнообразието и цялостната стабилност на нашата екосистема. Защитавайки растенията, ние защитаваме живота.

Ролята на растенията

Растенията играят жизненоважна роля в нашата околна среда, като осигуряват продоволствена сигурност и проправят пътя за устойчиво бъдеще.

Въздействие върху икономиката

Здравето на растенията е не само жизненоважно за нашата околна среда и продоволствена сигурност, но също така играе важна роля в оформянето на нашата икономика.

Въздействие върху околната среда

Здравето на растенията играе решаваща роля за поддържането на балансирана и устойчива околна среда. Когато растенията са здрави, те осигуряват множество ползи.

Заплахи за здравето на растенията

Предотвратявайки заплахи за здравето на растенията, можем да осигурим устойчиво бъдеще за себе си, нашите общности и околната среда.

Най-добри съвети за здравето на растенията

Планирате ли пътуване? Има няколко важни фактора, които трябва да имате предвид, за да осигурите здравето на растенията и да защитите екосистемите.

Усвоявайки техники за отговорно градинарство, вие играете решаваща роля в защитата на себе си, вашата общност и околната среда.

Растителният паспорт е документ, който съдържа жизненоважна информация, необходима за търговията със семена, резници, растения и дървета между предприятията в ЕС.

За да се осигури устойчива планета за бъдещите поколения, от решаващо значение е децата да разбират значението на здравето на растенията.

Ресурси за споделяне

Тук можете да намерите ресурси, които да ви помогнат да станете защитник на здравето на растенията. Те включват съобщение за пресата, увлекателни видеоклипове и визуални материали, публикации в социални медии и други ресурси, достъпни на различни езици. Използвайте ги и ги споделяйте!

Ресурси за социалните медии

Участващи държави