Skip to main content

Декларация за достъпност

Това е декларация за достъпност за efsa.europa.eu от Европейския орган за безопасност на храните.

Европейският стандарт за достъпност на ИКТ продукти и услуги EN 301 549 определя изискванията към проектантите, разработчиците, управителите на съдържание и поддръжката на клиенти за подобряване на достъпността за хора с увреждания. ЕОБХ проведе професионален одит за достъпност от външен оценител и ще го повтаря периодично в бъдеще, за да гарантира достъпността на уебсайта на ЕОБХ.

Някои части от уебсайта на ЕОБХ (изброени в раздел „Ограничения и алтернативи“) не отговарят напълно на стандарта за достъпност EN 301 549 v 3.2.1 и ЕОБХ работи за отстраняването им.

Съвместимост

уебсайтът на ЕОБХ е проектиран и тестван да бъде съвместим със следните помощни технологии:

 • браузър Chrome с екранен четец JAWS;
 • браузър Safari с екранен четец VoiceOver;
 • браузър Chrome за Android с екранен четец TalkBack.

Съответствието на уебсайта на ЕОБХ със стандарта за достъпност EN 301 549 разчита на HTML, CSS, JavaScript и WAI-ARIA, за да работи с уеб браузъра и всички помощни технологии или добавки, инсталирани на вашия компютър.

Обратна връзка и жалби

Ако срещнете пречки пред достъпността на уебсайта на ЕОБХ, освен изброените в „Ограничения и алтернативи“, или спешно се нуждаете от информация, която понастоящем не е налична в достъпен формат, изпратете имейл на accessibility [at] efsa.europa.eu Не забравяйте да посочите уеб страницата или файла, при които има проблем с достъпността. Стремим се да отговорим на обратната връзка в рамките на два работни дни.

Ограничения и алтернативи

По-долу е представен списък на известните проблеми с достъпността, за чието разрешаване ЕОБХ работи активно. За някои от тях има известни алтернативи, които са описани заедно с проблемите. За други работим по отстраняването им и се извиняваме за причиненото неудобство.

Общи

 • Текстовите алтернативи на някои изображения са неинформативни или липсват.
 • Вградените добавки на YouTube и Twitter и тяхното съдържание не отговарят напълно на изискванията за достъпност.
 • Документите, които не са в HTML и могат да бъдат изтеглени от уебсайта, не отговарят напълно на изискванията за достъпност.
 • Коригирано: Повечето съобщения за състоянието не се четат автоматично от екранните четци. Като алтернатива можете да преминете към съобщението, за да го чуете.
 • Коригирано: Главно в мобилните браузъри съдържанието може да не се мащабира правилно.
 • Коригирано: Фокусът на клавиатурата понякога се премества автоматично в началото на страницата, например при промяна на стойностите на някои филтри.
 • Коригирано: Когато са отворени модални диалогови прозорци, фокусът на клавиатурата и екранния четец може да се премести под модалния диалогов прозорец.
 • Коригирано: Някои от текстовете в инфографиките може да са трудно видими.
 • Коригирано: Инфографиките не разполагат с текстови алтернативи.
 • Коригирано: За някои страници единственият начин да се достигне до тях е през основната навигация.
 • Коригирано: Екранният четец TalkBack може да прочете неправилно някои дати на събития, като обърне месеца и деня, например „първи февруари“ вместо „втори януари“. Като алтернатива можете да отворите събитието и да проверите полето „Дата“ под заглавието.

Връзки

 • В няколко случая фокусът на клавиатурата може да липсва в елемента, върху който може да се кликне, и да изчезва от време на време.
 • В няколко случая самият текст на връзката може да е неинформативен. Значението може да се извлече от контекста.
 • Някои връзки може да включват повтарящи се или ненужни текстове на заглавието.
 • В списъци от документи или статии множество съседни текстове могат да бъдат свързани с една и съща страница.
 • Коригирано: Връзките под „Свързани теми“ може да не е възможно да се активират с гласови команди. Темите могат да бъдат намерени и на страницата „Теми“.
 • Коригирано: Не всички връзки към файлове с документи са маркирани със съответните икони (PDF или други).
 • Коригирано: Списъците с връзки невинаги са маркирани като списъци по машинночетим начин.
 • Коригирано: Бутоните за споделяне в социалните мрежи нямат текстови алтернативи и не могат да се използват с клавиатура.

Работа с мобилни устройства

 • Някои изображения в статиите може да са твърде малки, за да се четат на мобилния телефон. Като алтернатива можете да прегледате статията на устройство с по-голям екран.
 • Коригирано: Мобилното меню не е напълно използваемо с помощни технологии или клавиатура. Като алтернатива можете да използвате търсенето, за да достигнете до желаната страница, или да използвате версията на уебсайта за настолни компютри.
 • Коригирано: Избраният елемент в мобилното меню може трудно да се разграничава визуално. Като алтернатива можете да затворите менюто и да преминете към първото заглавие на страницата, което обикновено описва темата на страницата.
 • Коригирано: При iPhone бутонът „Превъртане до началото“ може да не премести правилно фокуса на клавиатурата.

Заглавен ред

 • Резултатите от полето за търсене не могат да се избират с екранен четец JAWS. Като алтернатива можете да кликнете върху „Търсене“ и да навигирате в резултатите, показани на страницата „Търсене“.
 • Коригирано: Изборът на език може да е неудобен за използване с екранен четец.
 • Коригирано: Подменютата на основното меню може да са неудобни за използване с мишка.
 • Коригирано: Влизането в подменютата на основното меню с клавиатурата изисква комбинация от клавишите със стрелки и Tab.
 • Коригирано: Възможно е подменютата на навигацията за компютри да не могат да се отворят с някои екранни четци. Възможно е да се навигира до повечето страници на подменюто от страниците, изброени в основното меню. Като алтернатива можете да намерите повечето страници, използвайки полето за търсене в заглавния ред.
 • Коригирано: Подменюто под „Участие“ може да е трудно за разчитане. Елементите на подменюто са: „Кариери“, „Обществени поръчки“, „Безвъзмездни средства“, „Покани за данни“, „Консултации“, „Наблюдатели“, „Платформа за научни изследвания“ и „Заинтересовани страни“.
 • Коригирано: Връзката „Преминаване към основното съдържание“ не работи с екранен четец JAWS.

Съгласие за използване на „бисквитки“

 • Диалогът за съгласие за използване на „бисквитки“ е последният елемент на страницата.
 • Бутонът за затваряне на диалога за съгласие за „бисквитки“ не може да се използва с помощни технологии или клавиатура. Като алтернатива можете да декларирате съгласието си за защита на личните данни и съобщението ще се затвори автоматично
 • Текстът на диалога за съгласие за бисквитките не реагира на настройките на браузъра за разстояние между думите, буквите, редовете и параграфите.
 • Изборът на език на диалога за съгласие за „бисквитките“ може да е неудобен за използване с помощни технологии или клавиатура.

Филтри

 • Избраните и фокусираните опции в селекторите на филтъра изглеждат идентично.
 • Възможно е календарът във филтъра „Дата“ да не може да се използва с помощни технологии или клавиатура. Като алтернатива можете да въведете дати във формат ГГГГ-ММ-ДД в полетата „От“ и „До“ преди календара.
 • Работните дни и стрелките в календара на филтъра „Дата“ може да се виждат трудно. Седмицата започва с понеделник. От двете страни на етикета на месеца има стрелки: лявата стрелка намалява, а дясната увеличава месеца.
 • Коригирано: Етикетът и избраната опция в селектора „Сортиране по“ не са маркирани като избрани по машинночетим начин и може да се използват трудно с помощни технологии. По подразбиране резултатите се сортират по „съответствие“.
 • Коригирано: За потребителите на екранни четци може да не е ясно, че избраните критерии за филтриране могат да бъдат премахнати чрез кликване върху тях. Като алтернатива можете да кликнете върху бутона „Нулиране на всички“ пред избраните критерии за филтриране, за да ги премахнете.

Автоматично довършване

 • Коригирано: Бутонът „Автоматично довършване“ не е правилно обозначен и може да се разчита трудно. Кликването върху него отваря поле за търсене с функция за автоматично довършване.
 • Коригирано: Бутонът „Автоматично довършване“ може да се използва трудно с помощни технологии и клавиатура.

Определения и съкращения

 • Коригирано: Някои статии съдържат думи с определения (в курсив и подчертани), за които може да е невъзможно да се отворят определенията. Като алтернатива определенията на думите могат да бъдат намерени в Речника.
 • Коригирано: В няколко случая съкращенията не са описани. Например „asc“ означава „възходящ“, а „desc“ означава „низходящ“.

Проблеми, които се появяват на определена страница

 • Възможно е филтрите на страницата „Евробарометър“ да не могат да се използват с екранен четец JAWS. Полето за търсене не може да бъде изпразнено с помощни технологии или клавиатура.
 • Картата на страницата на „Евробарометър“ е свързана с легендата си само с цвят и може да се чете трудно поради слаб контраст на цветовете.
 • На мобилни телефони картата на страницата „Евробарометър“ може да бъде преместена само чрез плъзгане с пръст или посочващо устройство. Картата не може да се премества с клавиатура. Кликването върху бутона „Начало“ увеличава мащаба, за да се покаже цялата карта.
 • Коригирано: На страницата Речник избраната буква от азбуката не е отбелязана като избрана по машинночетим начин и може трудно да се различава визуално. Като алтернатива можете да отидете на втория заглавен ред на страницата, което представя избраната буква.
 • Коригирано: На страницата „Членове на Управителния съвет“ избраната стойност на филтъра „Роля“ не се вижда, когато филтърът е затворен. По подразбиране стойността е „Всички членове и заместници“.
 • Коригирано: На началната страница банерите не могат да се променят с помощни технологии или клавиатура. Банерите се сменят автоматично и няма начин да се спре трайно смяната им. Те могат да бъдат объркващи или неудобни за използване от потребителите на екранни четци. Като алтернатива последните новини могат да бъдат намерени на страницата „Новинарско студио“, под раздела с филтри.
 • Коригирано: На страницата „Изменение на климата“ има съдържание само с видеоматериал, който се пуска автоматично в повечето браузъри. Има вероятност видеото да е невъзможно да се възпроизведе на iPhone. Видеоклипът има текстови транскрипции, които могат да бъдат отворени, като кликнете върху „Препис“.