Skip to main content

Deskundigen

Ons wetenschappelijk comité en onze wetenschappelijke panels bestaan uit een breed scala aan hooggekwalificeerde, onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen die wetenschappelijke beoordelingen verstrekken en de gerelateerde beoordelingsmethoden ontwikkelen. Hun expertisegebieden omvatten biologische gevaren, contaminanten in de voedselketen, levensmiddelenadditieven en smaakstoffen, materialen die met levensmiddelen in contact komen en nog veel meer. De samenstelling van deze organen wordt om de vijf jaar vernieuwd. De volgende vernieuwing vindt plaats in juli 2024.

Scientific Committee and panels

Our Scientific Committee and panels consist of a wide range of highly qualified, independent scientific experts who provide scientific assessments and develop related assessment methodologies. Their areas of expertise cover biological hazards, contaminants in the food chain, food additives and flavourings, food contact materials, and many more. Membership of these bodies is renewed every five years, with the next renewal taking place in July 2024, for which the selection procedure is currently ongoing.

Waarom EFSA-deskundige worden?

Lid worden van het wetenschappelijk comité of de wetenschappelijke panels van EFSA is een unieke kans om samen te werken met enkele van de beste deskundigen in Europa. U kunt uw netwerk uitbreiden en uw loopbaan ontwikkelen in een multidisciplinaire, inclusieve en flexibele organisatie.

Hoe worden deskundigen geselecteerd?

Een oproep tot kandidaatstelling wordt een jaar voor de vernieuwing gelanceerd. Na een grondige selectieprocedure benoemt de raad van bestuur van EFSA de deskundigen op basis van een door de uitvoerend directeur ingediende kandidatenlijst.

Working Groups

EFSA may establish Working Groups whenever it deems necessary to fulfil its mandate and enhance its multidisciplinary expertise.

Working Groups are composed of experienced, independent experts tasked to gather scientific evidence on certain topics, draft scientific opinions and conduct preparatory work. Some Working Groups also draft guidance documents, develop methods or provide social science advice.