Skip to main content

Partners en netwerken: samenwerking op het gebied van voedselveiligheid

Voedselveiligheidskwesties trekken zich niets aan van landsgrenzen. Daarom werkt EFSA niet geïsoleerd van anderen. Wetenschappelijke samenwerking staat centraal in het wetenschappelijke werk van EFSA.

We werken nauw samen met partners en belanghebbenden in heel Europa en de rest van de wereld en wisselen wetenschappelijke expertise, gegevens en kennis uit.

EU-lidstaten

Adviesforum, nationale autoriteiten, agentschappen voor voedselveiligheid.

EU-instellingen en ‑agentschappen

Europese Commissie, Europees Parlement, EU-agentschappen.

Wetenschappelijke organisaties

Universiteiten, instellingen, overheidsorganen en ‑instanties en andere wetenschappelijke instanties.

Belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld

Consumentenorganisaties, ngo’s, brancheverenigingen, media.

Internationale samenwerking

Internationale organisaties, Europees nabuurschap, andere landen.