Skip to main content
Nederlands

Betrokkenheid van belanghebbenden

De band tussen EFSA en haar belanghebbenden speelt een sleutelrol in de werkzaamheden van de Autoriteit en getuigt van haar streven naar openheid, transparantie en dialoog.

Wie zijn de “belanghebbenden” van EFSA?

De belanghebbenden van EFSA zijn representatieve organisaties die belang hebben bij het werk dat de Autoriteit verricht, of bij de voedings- en diervoedersector in algemenere zin. EFSA deelt haar belanghebbenden in zeven grote groepen in:

Consumentenorganisaties

ConsumentenOrganisaties met als hoofddoel het verdedigen en behartigen van consumentenbelangen.

NGO’s en belangengroepen

environmental_1.pngNiet-gouvernementele groepen die onafhankelijk zijn van de industrie, de handel en het bedrijfsleven, met als hoofddoel en voornaamste activiteit het bevorderen van milieubescherming of de gezondheid en veiligheid van consumenten. Belangengroepen kunnen zich bezighouden met bredere, horizontale kwesties die niet rechtstreeks verband houden met voedselveiligheid, zoals de rol van de wetenschap in beleidsvorming of de transparantie van overheidsdiensten.

Het bedrijfsleven en de levensmiddelenindustrie

Het bedrijfsleven en de levensmiddelenindustrieVerenigingen die de belangen behartigen van bedrijven uit om het even welke sector die verband houdt met de werkzaamheden van EFSA.

Distributeurs en horecabedrijven

Distributeurs en horecabedrijven (foodservice-industrie, het bereiden en serveren van maaltijden en dranken)Organisaties die de belangen behartigen van belanghebbenden die zich bezighouden met het bereiden, distribueren en serveren van voedsel, bijvoorbeeld groot- en kleinhandelaren, hotels, restaurants en cateringbedrijven (de horeca).

Beroepsverenigingen

BeroepsverenigingenRepresentatieve organisaties van mensen die een beroep uitoefenen binnen EFSA’s werkterrein van voedselveiligheid en volksgezondheid, bijvoorbeeld artsen, diëtisten, verpleegkundigen, apothekers en dierenartsen.

De academische wereld

De academische wereldGroepen die wetenschappelijke en technologische gemeenschappen vertegenwoordigen, met inbegrip van wetenschapsgenootschappen, universiteiten, onderzoeksinstellingen of andere academische groepen.

Landbouwers en primaire producenten

Landbouwers en primaire producentenRepresentatieve organisaties voor personen die actief zijn aan het begin van de voedselketen. Denk bijvoorbeeld aan verenigingen van landbouwers, vissers, boswachters, fokkers, imkers en tuinders.