Skip to main content
Čeština

Partneři a sítě: spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin

Otázky bezpečnosti potravin nehledí na státní hranice. Proto úřad EFSA nepracuje izolovaně. Pro vědeckou práci úřadu EFSA je zásadní vědecká spolupráce.

Úzce spolupracujeme s partnery a zúčastněnými stranami v Evropě i ve světě, sdílíme vědecké odborné znalosti, údaje a poznatky.

Členské státy EU

Poradní sbor, vnitrostátní orgány, agentury pro bezpečnost potravin.

Orgány a agentury EU

Evropská komise, Evropský parlament, agentury EU.

Příslušné organizace

Univerzity, instituty a vládní, veřejné a další vědecké subjekty.

Zúčastněné subjekty občanské společnosti

Organizace spotřebitelů, nevládní organizace, průmyslová sdružení, sdělovací prostředky.

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní organizace, evropské sousedství, ostatní země.