Skip to main content
Čeština

Externí odborníci

Základem naší činnosti jsou znalosti, zkušenosti a rozhodování externích vědeckých odborníků úřadu EFSA. Vědecké komise úřadu EFSA jsou odpovědné za většinu posuzování prováděných úřadem. Každá z deseti komisí se věnuje jiné oblasti potravinového a krmivového řetězce.

Vědecký výbor má za úkol podporovat činnost komisí v oblasti průřezových vědeckých otázek. Zaměřuje se na vypracování harmonizovaných metodik posuzování rizik v oblastech, v nichž dosud nejsou definovány přístupy platné pro celou EU.

Členství ve vědeckém výboru a deseti komisích se obnovuje každých pět let na základě důkladného a transparentního výběrového řízení.