Skip to main content

Irányítás

Az EFSA-t az igazgatótanács irányítja, amelynek tagjai a közérdeket szem előtt tartva járnak el. Az EFSA napi működéséért az ügyvezető igazgató és a vezetőség felel.

Igazgatótanács

Az igazgatótanács biztosítja, hogy a Hatóság hatékonyan és eredményesen működjön, teljesítse az alapító rendeletben meghatározott megbízatását, és megfeleljen az európai és nemzeti intézmények, az érdekelt felek és a nyilvánosság elvárásainak.

Az igazgatótanács főbb feladatai:

  • Az EFSA költségvetésének és munkaprogramjainak meghatározása, valamint végrehajtásuk nyomon követése.
  • Az ügyvezető igazgató, valamint a tudományos bizottság és a tudományos testületek tagjainak kinevezése.
  • Annak biztosítása, hogy az EFSA prioritásai összhangban legyenek a megbízatásával és fő küldetéseivel
  • A megfelelő pénzgazdálkodás és elszámoltathatóság biztosítása.

Az igazgatótanács határozatait tagjainak többségével hozza meg.

Az igazgatótanács 27 tagállami képviselőből (póttagokkal), a civil társadalom és az élelmiszerlánccal kapcsolatos érdekvédelmi szervezetek 4 képviselőjéből (póttagokkal), az Európai Bizottság két képviselőjéből (póttagokkal), az Európai Parlament két képviselőjéből (póttagokkal), az EFTA-/EGT-országok 2 képviselőjéből és az EFTA Felügyeleti Hatóság 1 képviselőjéből (póttagokkal) áll. 

Az igazgatótanács összesen 38 tagból és 36 póttagból áll.

Az igazgatótanács tagjait és póttagjaikat az élelmiszerláncra vonatkozó jog és politika – a kockázatértékelést is ideszámítva – területén releváns tapasztalataik és szakértelmük alapján nevezik és jelölik ki. Az igazgatótanácson belül a vezetési, adminisztratív, pénzügyi és jogi kérdésekben a megfelelő szakértelem biztosított.

A tagállamok képviselőit maguk a tagállamok jelölik ki, majd a Tanács nevezi ki őket.

A civil társadalom és az élelmiszerláncban tevékenykedő érdekképviseleti szervezetek képviselőit az Európai Parlamenttel konzultálva a Tanács nevezi ki a Bizottság által összeállított listáról.

Az uniós intézmények és az EFTA-országok képviselőit maguk az intézmények és az országok nevezik ki.

Az összes igazgatótanácsi ülést nyilvántartásba veszik, és regisztrálás után a nyilvánosság meg is tekintheti őket. A nyilvántartásba vett üléseket az EFSA weboldalán teszik közzé. Az ülések előtt az összes vonatkozó dokumentum felkerül a weboldalra.

Üzemeltetési igazgatás

Az EFSA ügyvezető igazgatója jelenleg (a 2014 májusában kinevezett) Bernhard Url, a Hatóság jogi képviselője. Az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az uniós tagállamokkal egyeztetve ő felel minden operatív és személyzeti ügyért, valamint az éves munkaprogramok elkészítéséért. Az ügyvezető igazgatót az EFSA igazgatótanácsa nevezi ki, és az igazgatótanács többségi szavazatával felmenthető a hivatalából.