Skip to main content

Sidusrühmade kaasamine

Keskse tähtsusega EFSA tegevuses on koostöö sidusrühmadega. See kajastab tema pühendumust avatusele, läbipaistvusele ja dialoogile.

Kes on EFSA sidusrühmad?

EFSA sidusrühmad on esindusorganisatsioonid, kes on huvitatud ameti tegevusest või suuremast toidu- ja söödavaldkonnast. EFSA jagab sidusrühmad järgmiseks seitsmeks põhirühmaks.

Tarbijaorganisatsioonid

TarbijadOrganisatsioonid, kelle peamine eesmärk on kaitsta ja edendada tarbijate huve.

Vabaühendused ja toetusrühmad

environmental_1.pngTööstusest, kaubandusest ja ettevõtlusest sõltumatud valitsusvälised rühmad, kelle peamine eesmärk ja tegevus on keskkonnakaitse või tarbijate tervise ja ohutuse edendamine. Huvirühmad võivad tegelda laiemate, horisontaalsete küsimustega, mis ei ole otseselt seotud toiduohutusega, näiteks teaduse koht poliitikakujundamisel või avaliku halduse läbipaistvus.

Ettevõtlus ja toidutööstus

Ettevõtlus ja toidutööstusÜhendused, mis esindavad mis tahes EFSA tegevuse suhtes asjakohases tööstussektoris tegutsevate ettevõtete huve.

Turustajad ning hotelli-, restorani- ja toitlustussektor

Turustajad ning hotelli-, restorani- ja toitlustussektor (HORECA – toitlustusteenuste sektor, mis tegeleb toidu valmistamise ja serveerimisega)Toidu valmistamises, turustamises ja serveerimises osalevate sidusrühmade huve esindavad organisatsioonid, näiteks hulgimüüjad, jaemüüjad, hotellid, restoranid ja toitlustajad (HORECA).

Praktikute ühendused

Praktikute ühendusedOrganisatsioonid, kes esindavad EFSA toiduohutuse ja rahvatervise valdkonnas töötavaid spetsialiste, näiteks arstid, dietoloogid, meditsiiniõed, farmatseudid ja veterinaararstid.

Teadusringkonnad

TeadusringkonnadRühmad, kes esindavad teadus- ja tehnikakogukondi, sealhulgas teadusühinguid, ülikoole, uurimisinstituute või muid teadlaste rühmi.

Põllumajandustootjad ja esmatootjad

Põllumajandustootjad ja esmatootjadOrganisatsioonid, kes esindavad neid toidutarneahela alguses. Need võivad olla näiteks põllumajandustootjate, kalurite, metsandustöötajate, aretajate, mesinike ja aiandustootjate ühendused.