Skip to main content
Dansk da

Om os

Hvem er vi?

Vi er et EU-agentur, der blev oprettet i 2002 med henblik på at være en upartisk leverandør af videnskabelig rådgivning til risikostyringsansvarlige og kommunikere om de risici, der er forbundet med fødevarekæden. Vi samarbejder med interesserede parter om at fremme sammenhængen i EU's videnskabelige rådgivning. Vi udgør det videnskabelige grundlag for love og bestemmelser, der skal beskytte de europæiske forbrugere mod fødevarerelaterede risici – fra jord til bord.

Sådan arbejder vi

Kernen i vores aktiviteter er at indsamle, vurdere og integrere videnskabelig dokumentation for at besvare spørgsmål om risici. Resultatet af vores arbejde er videnskabelig rådgivning til de risikostyringsansvarlige, som er udarbejdet i fællesskab af uafhængige eksperter og EFSA's medarbejdere. Alt, hvad vi gør, er styret af vores værdier om topkvalitet, uafhængighed, åbenhed, ansvarlighed og samarbejde. Gennemsigtigheden i vores processer giver sammen med vores engagementsaktiviteter interesserede parter mulighed for at granske vores arbejde og interagere med os i en åben dialog på lige fod. Vi kommunikerer om risici i fødevarekæden uafhængigt og på en måde, der opfylder vores målgruppes behov. Sammen med vores partnere i medlemsstaterne opbygger vi det europæiske videnøkosystem for fødevaresikkerhed og garanterer dermed sikre fødevarer som grundlag for sund kost og bæredygtige fødevaresystemer.

Hvem vi samarbejder med

Individuelle eksperter og kompetente organisationer er vores vigtigste videnpartnere. For at styrke disse forbindelser samarbejder vi intensivt med medlemsstaternes risikovurderingsorganisationer via det rådgivende forum, de nationale kontaktpunkter og vores videnskabelige netværk. På samme måde samarbejder vi med andre EU-agenturer, internationale organisationer og risikoanalytikere i tredjelande for at øge det opsøgende arbejde og den fælles indvirkning på fødevaresikkerheden. EU-borgerne er dem, der i sidste ende drager fordel af vores arbejde: vi samarbejder med dem og vores interessenter gennem en lang række platforme og fora.

Sådan arbejder vi

Principper og praksis
De fleste af EFSA's arbejdsaktiviteter udføres som svar på anmodninger om videnskabelig rådgivning fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne.

Ledelse

Sikring af uafhængighed og effektivitet
EFSA ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer er bemyndiget til at handle i offentlighedens interesse.

Eksterne eksperter

Uafhængige vurderinger og råd
EFSA's videnskabelige eksperters viden, færdigheder og erfaring udgør et centralt element i vores arbejde.

Partnere

Gennem samarbejde kan vi sikre fødevaresikkerheden i Europa
Fødevaresikkerhedsproblemer respekterer ikke nationale grænser. Derfor er samarbejde centralt for vores videnskabelige arbejde.

Dokumenter

Virksomhedsdokumenter og publikationer