Skip to main content

Missioon ja väärtused

Missioon

EFSA keskmes on toiduahela ohutus talust taldrikule. Panustame inimeste elu ja tervise kaitsesse, arvestame loomade tervist ja heaolu, taimetervist ja keskkonda.

Pakume poliitikakujundajatele sõltumatuid ja läbipaistvaid teadusnõuandeid, tehes koostööd oma partneritega ja pidades ühiskonnaga avatud dialoogi.

Väärtused

EFSA kogu tegevust juhib põhiväärtuste kogum. Oleme pühendunud nende toetamisele kõigis oma töövaldkondades.

Tipptasemel pädevus

Pakume rangeid ja usaldusväärseid riskihinnanguid, tuginedes uusimale teaduse arengule. Teavet edastades täidame meie eri sihtrühmade vajadusi.

Sõltumatus

Tagame oma teadusväljundite erapooletuse. Huvide konfliktideta töötajad ja eksperdid analüüsivad andmeid ja rakendavad meetodeid objektiivselt. Rühmades otsustamine võimaldab ekspertidevahelist mitmekesisust ja vastastikust hindamist.

Avatus

Meie riskihinnangud ja teabevahetus on kättesaadavad ning arusaadavad. Need koostatakse läbipaistvate protsesside abil, mida täiendab avatud dialoog kõigi huvitatud isikutega.

Vastutus

Oleme avaliku huvi teenistuses ja tegutseme selle nimel, et täiendada toiduohutust talust taldrikule. Kasutame ressursse tõhusalt, vastutustundlikult ja kestlikult.

Koostöö

Meie arvates on koostöö ainus viis, kuidas toime tulla keeruka tulevikuga. Investeerime pikaajaliste partnerluste loomisse vastastikuse kasu eesmärgil.