Skip to main content

Statele membre ale UE

Sprijinul științific din partea statelor membre ale UE este de importanță esențială pentru funcționarea normală a sistemului de siguranță alimentară în UE.

 • Autoritățile naționale pentru siguranță alimentară oferă EFSA consultanță strategică în chestiuni științifice și reprezintă cele mai importante surse de experți pentru EFSA.
 • Organele naționale furnizează datele esențiale utilizate în evaluările științifice realizate de EFSA. Organizațiile competente din statele membre duc la îndeplinire majoritatea proiectelor de natură științifică pe care le comandă EFSA.
 • Serviciile de informare publică din statele membre ale UE și experții în comunicare ai acestora colaborează cu EFSA în vederea diseminării rezultatelor evaluărilor efectuate în cadrul EFSA, a promovării angajamentelor asumate și a atragerii de experți științifici. Aceste rețele capătă o importanță deosebită pe perioada urgențelor de natură alimentară.

Forumul consultativ: autoritățile naționale pentru siguranță alimentară

 • Forumul consultativ al EFSA cuprinde reprezentanți ai autorităților pentru siguranță alimentară din statele membre ale UE, din Islanda și din Norvegia. Fiecare autoritate națională răspunde de evaluarea de risc a lanțului alimentar de la nivel național, deși atribuțiile exacte pot varia de la o țară la alta.
 • La reuniunile Forumului consultativ participă și observatori din Elveția și din țările candidate la UE.
 • Prin intermediul Forumului, EFSA și statele membre pot conlucra în vederea soluționării problemelor legate de evaluarea riscurilor și de comunicarea lor la nivel european. În cadrul Forumului, membrii acordă EFSA consultanță în chestiuni științifice, programul de activitate și prioritățile autorității, ajutând de asemenea la identificarea cât mai timpurie a riscurilor. Membrii Forumului au drept scop schimbul de informații științifice, reunirea resurselor și coordonarea programelor de lucru, atât cu EFSA cât și între ei, privind în special următoarele:
  • schimburile de date științifice;
  • coordonarea activităților și a mesajelor legate de comunicarea riscurilor;
  • soluționarea chestiunilor de natură contencioasă și a opiniilor divergente;
  • coordonarea activităților și evitarea suprapunerilor.

„Declarația de angajament” a Forumului consultativ

Membrii Forumului consultativ al EFSA au semnat o Declarație de angajament în cadrul celei de a 61-a reuniuni a Forumului, la Bratislava, pe 28 septembrie 2016. Cu această ocazie, membrii au convenit o serie de măsuri și activități prin care EFSA și membrii Forumului consultativ să poată răspunde împreună viitoarelor provocări din domeniul siguranței alimentare, protejând astfel consumatorii europeni.

BG CS DE DK EN ES ET FI FR EL HU HR GA IS IT LV LT MT NL NO PL PT RO SK SL SV

Membrii și observatorii Forumului consultativ

In addition to the Members of the Advisory Forum, the following countries participate as Observers:

CountryMember / alternateRepresented organisation
AlbaniaGjovana GJERGJI
Amarilda KELI
National Food Authority
Bosnia and HerzegovinaDžemil HAJRIĆFood Safety Agency (FSA)
EU CommissionAnastasia ALVIZOU
Athanasios RAIKOS
DG Health and Food Safety
Kosovo*Bekim HOXHA
Flamur KADRIU
Food and Veterinary Agency
MontenegroVladimir DJAKOVIC
Mirjana LEKIC
Administration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Affairs
North MacedoniaNikolche BABOVSKI
Jasmin HADJI VASILEV
Food and Veterinary Agency
SerbiaTamara BOŠKOVIĆMinistry of Agriculture, Forestry and Water Management
SwitzerlandKatharina STÄRK
Michael BEER
Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment division
TürkiyeErsin DILBER 
Mehmet Ali ÜNVERDI
Ministry of Agriculture and Forestry

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Advisory Group on Data

The Advisory Group on Data (AGoD) is a discussion group of the EFSA Advisory Forum set up in 2021 to answer various challenges in the food safety data system. 

The group is composed of representatives of the Advisory Forum (on a voluntary basis), technical experts delegated by Advisory Forum members, EFSA staff and a representative of the European Commission. As of 2024 the participating countries are: Austria, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, and Switzerland.

Punctele focale: interfețele UE pentru siguranță alimentară

Punctele focale acționează ca interfață între EFSA și autoritățile naționale de siguranță alimentară, institutele de cercetare și alte părți interesate.

 • Rețeaua punctelor focale cuprinde membri din cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda și Norvegia, precum și observatori din Elveția și din țările candidate la UE.
 • Punctele focale îmbunătățesc semnificativ colaborarea științifică și activitățile de relaționare între statele membre și EFSA, la nivel bilateral și multilateral:
  • acordând asistență prin schimburi de informații științifice și de experți;
  • furnizând consultanță în cadrul activităților de cooperare și al proiectelor științifice;
  • promovând activitățile de formare în domeniul evaluării riscurilor;
  • mărind vizibilitatea EFSA din punct de vedere științific și influența sa în statele membre.
 • În mod normal, EFSA are întâlniri cu punctele focale de patru ori pe an, înaintea reuniunilor Forumului consultativ. Punctele focale trimit raportări anuale la EFSA cu privire la activitățile lor: până în 2013, acestea s-au numit Rapoarte de activitate ale punctelor focale, iar din 2014 sunt incluse în Rapoartele privind cooperarea științifică ale EFSA. 

In addition to the Members of the Focal Point network, the following countries participate as Observers:

CountryOrganisationContactFP website/E-mail
AlbaniaNational Food AuthorityValbona PALUKAAlbania FP
focalpoint.albania [at] aku.gov.al (focalpoint[dot]albania[at]aku[dot]gov[dot]al)
Bosnia and HerzegovinaFood Safety Agency of Bosnia and HerzegovinaDalibor VIDACAKBosnia and Herzegovina FP
EFSAfocalpoint [at] fsa.gov.ba (EFSAfocalpoint[at]fsa[dot]gov[dot]ba)
Kosovo*Food and Veterinary AgencySara PRENIQIKosovo* FP
EFSAFocalpoint-kosovo [at] rks-gov.net (EFSAFocalpoint-kosovo[at]rks-gov[dot]net)
MontenegroAdministration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary affairsMirjana LEKICMontenegro FP
EFSA.focalpoint [at] mpr.gov.me (EFSA[dot]focalpoint[at]mpr[dot]gov[dot]me)
North MacedoniaFood and Veterinary AgencyJasmin Hadji VASILEVRepublic of North Macedonia FP
focalpoint [at] fva.gov.mk (focalpoint[at]fva[dot]gov[dot]mk)
SerbiaMinistry of Agriculture, Forestry and Water ManagementNadežda DUKIĆfpEFSAserbia [at] minpolj.gov.rs (fpEFSAserbia[at]minpolj[dot]gov[dot]rs)
SwitzerlandFood Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment divisionBarbara ENGELIEFSAfocalpoint [at] blv.admin.ch (EFSAfocalpoint[at]blv[dot]admin[dot]ch)
TürkiyeMinistry of Agriculture and ForestrySerap HANCITurkish FP EFSAfocalpoint [at] tarimorman.gov.tr (EFSAfocalpoint[at]tarimorman[dot]gov[dot]tr)

 

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Rețelele științifice

 • EFSA coordonează mai multe rețele de organizații ale statelor membre ale UE, desemnate de acestea și care au expertiză în anumite domenii științifice (de exemplu, riscuri emergente sau monitorizarea reziduurilor de pesticide). Reprezentanții cu competențe specifice ai Comisiei Europene și ai altor organizații, inclusiv din afara UE, pot fi invitați să se alăture unei anumite rețele EFSA.
 • Rețelele facilitează cooperarea științifică prin coordonarea activităților, schimb de informații, dezvoltarea și realizarea de proiecte comune, precum și prin schimb de cunoștințe, experiență și bune practici.