Skip to main content
Svenska sv

EU:s medlemsstater

Vetenskapligt stöd från EU-medlemsstaterna är avgörande för att EU:s system för livsmedelssäkerhet ska fungera ordentligt.

 • De nationella myndigheterna för livsmedelssäkerhet ger Efsa strategiska råd i vetenskapliga frågor och är de som bidrar med mest expertis till Efsa.
 • De nationella organen tillhandahåller de viktiga data som används i Efsas vetenskapliga bedömningar. Behöriga organisationer i medlemsstaterna genomför största delen av de vetenskapliga projekt som Efsa beställer.
 • EU-medlemsstaternas tjänster för offentlig information och kommunikationsexperter samarbetar med Efsa för att sprida resultatet av myndighetens bedömningar, främja engagemang och locka vetenskapliga experter till Efsa. Dessa nätverk är särskilt viktiga i livsmedelsrelaterade nödsituationer.

Rådgivande grupp: nationella myndigheter för livsmedelssäkerhet

 • Efsas rådgivande grupp består av företrädare för de nationella myndigheterna för livsmedelssäkerhet i EU-medlemsstaterna, Island och Norge. Varje nationell myndighet ansvarar för riskbedömning av livsmedelskedjan på nationell nivå, även om de exakta rollerna kan variera mellan de olika länderna.
 • Observatörer från Schweiz och EU:s kandidatländer deltar också i den rådgivande gruppens möten.
 • Genom gruppen kan Efsa och medlemsstaterna samarbeta i frågor som rör europeisk riskbedömning och riskkommunikation. Medlemmarna använder gruppen för att ge råd till Efsa i vetenskapliga frågor samt om dess arbetsprogram och prioriteringar och för att så snabbt som möjligt identifiera nya risker. Medlemmarna strävar efter att dela med sig av vetenskaplig information, föra samman resurser och samordna arbetsprogrammen med Efsa och sinsemellan, särskilt när det gäller att
  • utbyta vetenskapliga data,
  • samordna verksamhet och budskap som rör riskkommunikation,
  • hantera tvistefrågor och meningsskiljaktigheter,
  • samordna arbete och undvika dubbelarbete.

Åtagandeförklaring för den rådgivande gruppen

Medlemmarna i Efsas rådgivande grupp undertecknade en åtagandeförklaring vid gruppens 61:a möte den 28 september 2016 i Bratislava. I denna förklaring enades de om en rad åtgärder och verksamheter som ska säkerställa att Efsa och medlemmarna i den rådgivande gruppen tillsammans kan möta framtida utmaningar på området för livsmedelssäkerhet och på så sätt skydda de europeiska konsumenterna.

BG | CS | DE | DK | EN | ES | ET | FI | FR | EL | HU | HR | GA | IS | IT | LV | LT | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

In addition to the Members of the Advisory Forum, the following countries participate as Observers:

CountryMember / alternateRepresented organisation
AlbaniaAmarilda KELI
Gjovana GJERGJI
National Food Authority
Bosnia and HerzegovinaDzemil HAJRICFood Safety Agency (FSA)
EU Commission

Anastasia ALVIZOU
Raikos ATHANASIOS

DG Health and Food Safety
North MacedoniaNikolche BABOVSKI
Svetlana TOMESKA MICKOVA
Food and Veterinary Agency
Kosovo*Flamur KADRIU
Kujtim UKA
Food and Veterinary Agency
MontenegroVladimir DJAKOVIC
Ana VELIMIROVIC
Administration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Affairs
SerbiaTamara BOŠKOVIĆMinistry of Agriculture, Forestry and Water Management
SwitzerlandMichael BEERFederal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment division
TurkeyDurali KOCAK
Serap HANCI
Ministry of Agriculture and Forestry

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Kontaktpunkter: EU:s förbindelselänkar för livsmedelssäkerhet

Kontaktpunkterna fungerar som en länk mellan Efsa och de nationella myndigheterna för livsmedelssäkerhet, forskningsinstitut och andra berörda parter.

 • Nätverket av kontaktpunkter består av medlemmar från alla 27 EU-medlemsstater, Island och Norge samt observatörer från Schweiz och EU:s kandidatländer.
 • Kontaktpunkterna förbättrar i hög grad det vetenskapliga samarbetet och nätverksarbetet mellan och bland medlemsstaterna och Efsa genom att
  • bidra till utbytet av vetenskaplig information och experter,
  • ge råd om samarbete och vetenskapliga projekt,
  • främja utbildning i riskbedömning,
  • öka Efsas synlighet inom vetenskapen och förmåga att nå ut i medlemsstaterna.
 • Efsa och kontaktpunkterna träffas vanligen fyra gånger om året inför den rådgivande gruppens möten. Kontaktpunkterna rapporterar varje år till Efsa om sin verksamhet: fram till 2013 i kontaktpunkternas verksamhetsrapporter och sedan 2014 i Efsas rapporter om vetenskapligt samarbete

In addition to the Members of the Focal Point network, the following countries participate as Observers:

CountryOrganisationContactFP website/E-mail
Albania

National Food Authority

Valbona PalukaAlbania FP
focalpoint.albania [at] aku.gov.al
Bosnia and HerzegovinaFood Safety Agency of Bosnia and HerzegovinaDalibor VidacakBosnia and Herzegovina FP
EFSAfocalpoint [at] fsa.gov.ba
North MacedoniaFood and Veterinary AgencySvetlana Tomeska MickovaRepublic of North Macedonia FP
focalpoint [at] fva.gov.mk
Kosovo*Food and Veterinary AgencySara PreniqiKosovo* FP
EFSAFocalpoint-kosovo [at] rks-gov.net
MontenegroAdministration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary affairsMirjana LekicMontenegro FP
EFSA.focalpoint [at] mpr.gov.me
SerbiaMinistry of Agriculture, Forestry and Water ManagementNadežda DukićfpEFSAserbia [at] minpolj.gov.rs
SwitzerlandFood Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment divisionBarbara EngeliEFSAfocalpoint [at] blv.admin.ch
TurkeyMinistry of Agriculture and ForestryMuzaffer Nurseren BudakTurkish FP EFSAfocalpoint [at] tarimorman.gov.tr

 

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Vetenskapliga nätverk

 • Efsa samordnar flera nätverk av nationellt utsedda organisationer i EU-medlemsstaterna med expertis inom särskilda vetenskapliga områden (t.ex. nya risker och övervakning av bekämpningsmedelsrester). Företrädare för Europeiska kommissionen och andra organisationer med särskild expertis, även från länder utanför EU, kan inbjudas att gå med i något av Efsas nätverk.
 • Nätverken underlättar vetenskapligt samarbete genom att samordna verksamhet, utbyta information, utforma och genomföra gemensamma projekt samt utbyta expertis och bästa praxis.