Skip to main content
Polski pl

Dane

Sieci

Dane dotyczące monitorowania zoonoz

Sieć monitorująca dane dotyczące zoonoz (Network for Zoonoses Monitoring data) gromadzi dane zgodnie z procedurami ustalonymi w przepisach prawa europejskiego. Na sieć składają się przedstawiciele krajów z całej Europy i organizacje międzynarodowe, wspierające EFSA w gromadzeniu i współdzieleniu informacji na temat chorób odzwierzęcych w poszczególnych krajach. EFSA wykorzystuje te dane do monitorowania i analizowania sytuacji w zakresie chorób odzwierzęcych, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i epidemii przenoszonych przez żywność w całej Europie. Wyniki przedstawiane są w corocznych europejskich sprawozdaniach podsumowujących (European Union summary reports) dotyczących zoonoz, epidemii przenoszonych przez żywność i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także w innych sprawozdaniach dotyczących konkretnych zagadnień związanych z chorobami odzwierzęcymi.

Zbiór danych dotyczących monitorowania chemikaliów

Sieć naukowa ds. zbioru danych dotyczących monitorowania chemikaliów, powołana 28 listopada 2018 r., powstała przez scalenie trzech wcześniejszych sieci: ds. danych o występowaniu chemikaliów, zbioru danych dotyczących pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych i monitorowania pestycydów. Programy i protokoły trzech poprzednich sieci są dostępne na podstronie kalendarza EFSA.

Spożycie żywności

Working groups

No active working groups for this expert group.

Closed working groups

EU Menu working group with advisory function

(last updated: )

Molecular typing data collection

(last updated: )

Molecular typing data collection: Sub-group (A)

(last updated: )

Molecular typing data collection: Sub-group (B)

(last updated: )

Publication of scientific data from EU coordinated monitoring programmes and surveys

(last updated: )

Standard Sample Description (SSD) extension

(last updated: )

Veterinary drug residues data collection

(last updated: )