Skip to main content
Polski pl

O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy agencją Unii Europejskiej utworzoną w 2002 r., której zadaniem jest pełnienie roli bezstronnego źródła doradztwa naukowego dla podmiotów zarządzających ryzykiem oraz informowanie o zagrożeniach związanych z łańcuchem dostaw żywności. Współpracujemy z zainteresowanymi stronami, aby promować spójność doradztwa naukowego UE. Dostarczamy naukowych podstaw dla przepisów i regulacji chroniących europejskich konsumentów przed zagrożeniami związanymi z żywnością – od pola do stołu.

Na czym polega nasza praca?

Trzonem naszej działalności jest gromadzenie, ocena i integrowanie dowodów naukowych, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące ryzyka. Wynikiem naszej pracy są opinie naukowe dla zarządzających ryzykiem, opracowywane wspólnie przez niezależnych ekspertów i pracowników EFSA. We wszystkim, w tym co robimy, kierujemy się naszymi wartościami: doskonałością, niezależnością, otwartością, odpowiedzialnością i współpracą. Przejrzystość naszych działań oraz nasze zaangażowanie pozwalają zainteresowanym stronom przyjrzeć się naszej pracy i prowadzić z nami otwarty dialog na równych prawach. O zagrożeniach w łańcuchu żywnościowym informujemy niezależnie i w sposób dostosowany do potrzeb naszych odbiorców. Wspólnie z partnerami z państw członkowskich tworzymy europejski ekosystem wiedzy o bezpieczeństwie żywności, zapewniając bezpieczeństwo żywności jako podstawę zdrowego żywienia i zrównoważonych systemów żywnościowych.

Z kim pracujemy?

Naszymi głównymi partnerami ze świata nauki są indywidualni eksperci i kompetentne organizacje. Aby pielęgnować te relacje, intensywnie współpracujemy z organizacjami państw członkowskich zajmującymi się oceną ryzyka za pośrednictwem forum doradczego, krajowych punktów kontaktowych i naszych sieci naukowych. Aby zwiększyć zasięg i wspólny wpływ na bezpieczeństwo żywności, współpracujemy również z innymi agencjami UE, organizacjami międzynarodowymi i podmiotami oceniającymi ryzyko w krajach trzecich. Ostatecznymi beneficjentami naszej pracy są obywatele UE: kontaktujemy się z nimi i zainteresowanymi stronami za pośrednictwem wielu platform i forów.

Nasza praca

Zasady i praktyki
EFSA podejmuje większość swoich prac w odpowiedzi na wnioski o doradztwo naukowe składane przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i państwa członkowskie UE.

Zarządzanie

Gwarancja niezależności i skuteczności
Na czele EFSA stoi zarząd, którego członkowie są zobowiązani do działania w interesie publicznym.

Eksperci zewnętrzni

Niezależne oceny i doradztwo
Wiedza, umiejętności i doświadczenie ekspertów naukowych EFSA stanowią podstawę naszej pracy.

Partnerzy

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa żywności w Europie
Kwestie bezpieczeństwa żywności nie zatrzymują się na granicach państwowych. Z tego powodu współpraca jest kluczowym elementem naszej pracy naukowej.

Dokumenty

Dokumenty firmowe i publikacje