Skip to main content

Δήλωση προσβασιμότητας

Το παρόν αποτελεί δήλωση προσβασιμότητας για τον ιστότοπο efsa.europa.eu της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Το ευρωπαϊκό πρότυπο προσβασιμότητας EN 301 549 για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ ορίζει τις απαιτήσεις για τα άτομα που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, τη διαχείριση περιεχομένου και την εξυπηρέτηση πελατών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Η EFSA πραγματοποίησε επαγγελματικό έλεγχο προσβασιμότητας από εξωτερικό αξιολογητή και ο έλεγχος αυτός θα επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα στο μέλλον για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα του ιστοτόπου της EFSA.

Κάποια σημεία του ιστοτόπου της EFSA (που περιγράφονται στο «Περιορισμοί και εναλλακτικές λύσεις») δεν συμμορφώνονται πλήρως με το ευρωπαϊκό πρότυπο προσβασιμότητας EN 301 549 έκδ. 3.2.1 και η EFSA εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για να τα διορθώσει.

Συμβατότητα

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων έχει σχεδιαστεί και ελεγχθεί ώστε να είναι συμβατός με τις παρακάτω υποστηρικτικές τεχνολογίες:

 • πρόγραμμα περιήγησης Chrome με αναγνώστη οθόνης JAWS,
 • πρόγραμμα περιήγησης Safari με αναγνώστη οθόνης VoiceOver,
 • πρόγραμμα περιήγησης Chrome για Android με αναγνώστη οθόνης TalkBack.

Η συμμόρφωση του ιστοτόπου της EFSA με το ευρωπαϊκό πρότυπο προσβασιμότητας EN 301 549 βασίζεται στη λειτουργία των HTML, CSS, JavaScript και WAI-ARIA στο πρόγραμμα περιήγησης και στις υποστηρικτικές τεχνολογίες ή προσθήκες που ενδεχομένως έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.

Σχόλια και παράπονα

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα προσβασιμότητας στον ιστότοπο της EFSA επιπλέον όσων απαριθμούνται στην ενότητα «Περιορισμοί και εναλλακτικές λύσεις» ή χρειάζεστε επειγόντως πληροφορίες που αυτήν τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση accessibility [at] efsa.europa.eu. Παρακαλούμε να προσδιορίσετε την ιστοσελίδα ή το αρχείο που έχει ζήτημα προσβασιμότητας. Επιδιώκουμε να απαντάμε στα σχόλιά σας εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Περιορισμοί και εναλλακτικές λύσεις

Παρακάτω απαριθμούνται γνωστά ζητήματα προσβασιμότητας τα οποία προσπαθεί να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Για κάποια από αυτά υπάρχουν γνωστές εναλλακτικές λύσεις οι οποίες περιγράφονται μαζί με τα ζητήματα. Για κάποια άλλα, εκτελούμε τις απαραίτητες για την επίλυσή τους εργασίες και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

Γενικά

 • Κάποια εναλλακτικά κείμενα (Alt-text) εικόνων δεν είναι κατατοπιστικά ή λείπουν
 • Οι ενσωματωμένες προσθήκες του YouTube και του Twitter και το περιεχόμενό τους δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
 • Τα έγγραφα που δεν είναι σε μορφή HTML και που μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστότοπό μας δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
 • Η ανάγνωση των περισσότερων μηνυμάτων κατάστασης δεν γίνεται αυτόματα από τους αναγνώστες οθόνης. Μπορείτε, εναλλακτικά, να περιηγηθείτε στο μήνυμα για να το ακούστε.
 • Επιλύθηκε: Κυρίως στα προγράμματα περιήγησης στα κινητά, ίσως να μην αυξάνεται σωστά το μέγεθος του περιεχομένου.
 • Επιλύθηκε: Η εστίαση του πληκτρολογίου μερικές φορές κινείται αυτόματα στην αρχή της σελίδας, για παράδειγμα όταν αλλάζουν οι τιμές σε ορισμένα φίλτρα.
 • Επιλύθηκε: Όταν τα βοηθητικά παράθυρα διαλόγου είναι ανοιχτά, η εστίαση του πληκτρολογίου και του αναγνώστη οθόνης ενδεχομένως να μετακινηθεί κάτω από το παράθυρο.
 • Επιλύθηκε: Τα κείμενα κάποιων ενημερωτικών γραφημάτων ίσως να είναι δυσανάγνωστα
 • Επιλύθηκε: Εναλλακτικές έλλειψης κειμένου ενημερωτικών γραφημάτων
 • Επιλύθηκε: Ο μόνος τρόπος να φτάσουμε σε κάποιες σελίδες είναι μέσω της κύριας πλοήγησης
 • Επιλύθηκε: Ο αναγνώστης οθόνης TalkBack ενδέχεται να διαβάσει λάθος κάποιες ημερομηνίες εκδηλώσεων αντιστρέφοντας τη σειρά του μήνα και της ημέρας, δηλαδή να διαβάσει «την 1η Φεβρουαρίου» αντί «στις 2 Ιανουαρίου». Μπορείτε, εναλλακτικά, να ανοίξετε την εκδήλωση και να ελέγξετε το πεδίο «Ημερομηνία» κάτω από την κεφαλίδα.

Σύνδεσμοι

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εστίαση του πληκτρολογίου μπορεί να απουσιάζει από κάποιο επιλέξιμο στοιχείο και να εξαφανίζεται περιστασιακά.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κείμενο του συνδέσμου από μόνο του δεν είναι κατατοπιστικό. Η έννοια μπορεί να προκύψει από το συγκείμενο.
 • Κάποιοι σύνδεσμοι ενδεχομένως να περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενα ή περιττά κείμενα τίτλων.
 • Σε λίστες αρχείων ή άρθρων, πολλαπλά παρακείμενα κείμενα ενδεχομένως να συνδέονται με την ίδια σελίδα.
 • Επιλύθηκε: Ίσως να μην είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν κάποιοι σύνδεσμοι στην ενότητα «Σχετικά θέματα» με φωνητικές εντολές. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τα θέματα στη σελίδα Θέματα.
 • Επιλύθηκε: Δεν έχει γίνει σήμανση όλων των συνδέσμων αρχείων εγγράφων με τις αντίστοιχες εικόνες (σε μορφή PDF ή άλλη).
 • Επιλύθηκε: Δεν έχουν σημανθεί όλοι οι κατάλογοι συνδέσμων ως κατάλογοι με μηχαναγνώσιμο τρόπο.
 • Επιλύθηκε: Τα πλήκτρα κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν εναλλακτικά κείμενα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πληκτρολόγιο.

Εμπειρία σε κινητό

 • Κάποιες εικόνες σε άρθρα μπορεί να είναι πολύ μικρές για να διαβαστούν από το κινητό. Μπορείτε, εναλλακτικά, να δείτε το άρθρο σε συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη.
 • Επιλύθηκε: Το μενού για κινητά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως με υποστηρικτικές τεχνολογίες ή πληκτρολόγιο. Μπορείτε, εναλλακτικά, να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για να φτάσετε στην σελίδα που επιθυμείτε ή να χρησιμοποιήσετε την έκδοση της ιστοσελίδας για επιτραπέζιο υπολογιστή.
 • Επιλύθηκε: Το επιλεγμένο στοιχείο στο μενού για κινητά ενδεχομένως να μην είναι οπτικά ευδιάκριτο. Μπορείτε, εναλλακτικά, να κλείσετε το μενού και να πλοηγηθείτε στην πρώτη κεφαλίδα της σελίδας, όπου συνήθως περιγράφεται το θέμα της σελίδας.
 • Επιλύθηκε: Στα iPhone, η επιλογή «Σύρετε προς τα πάνω» μπορεί να μην κινεί σωστά την εστίαση του πληκτρολογίου.

Κεφαλίδα

 • Δεν μπορεί να γίνει επιλογή των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο αναζήτησης με αναγνώστη οθόνης JAWS. Μπορείτε, εναλλακτικά, να επιλέξετε «Αναζήτηση» και να πλοηγηθείτε στα αποτελέσματα που φαίνονται στη σελίδα «Αναζήτηση».
 • Επιλύθηκε: Η χρήση του επιλογέα γλώσσας με αναγνώστη οθόνης μπορεί να μην είναι άνετη.
 • Επιλύθηκε: Η χρήση των υπομενού του κύριου μενού με ποντίκι μπορεί να μην είναι εύκολη.
 • Επιλύθηκε: Για να πάτε στα υπομενού στο κύριο μενού με πληκτρολόγιο πρέπει να πατήσετε συνδυαστικά τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο Tab.
 • Επιλύθηκε: Τα υπομενού στην πλοήγηση σε επιτραπέζιο υπολογιστή ενδεχομένως να είναι αδύνατον να ανοίξουν με κάποιους αναγνώστες οθόνης. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις περισσότερες σελίδες υπομενού από τις σελίδες που αναγράφονται στο κύριο μενού. Μπορείτε, εναλλακτικά, να βρείτε τις περισσότερες σελίδες με τη χρήση του πλαισίου αναζήτησης στην κεφαλίδα.
 • Επιλύθηκε: Το υπομενού στην περιοχή «Συμμετοχή» μπορεί να είναι δυσανάγνωστο. Τα στοιχεία του υπομενού είναι Σταδιοδρομία, Ανάθεση συμβάσεων, Επιχορηγήσεις, Πρόσκληση υποβολής δεδομένων, Διαβουλεύσεις, Ερευνητική πλατφόρμα και Ενδιαφερόμενοι.
 • Επιλύθηκε: Ο σύνδεσμος «Επιστροφή στο κύριο περιεχόμενο» δεν δουλεύει με τον αναγνώστη οθόνης JAWS.

Αποδοχή των cookies

 • Το παράθυρο διαλόγου για την αποδοχή των cookies είναι το τελευταίο στοιχείο στη σελίδα.
 • Το κουμπί κλεισίματος του παραθύρου διαλόγου για την αποδοχή των cookies δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποστηρικτικές τεχνολογίες ή με πληκτρολόγιο. Μπορείτε, εναλλακτικά, να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και η ειδοποίηση θα κλείσει αυτόματα.
 • Το κείμενο στο παράθυρο διαλόγου για την αποδοχή των cookies δεν ανταποκρίνεται στις ρυθμίσεις διαστήματος λέξεων, γραμμάτων, γραμμών και παραγράφων του προγράμματος περιήγησης.
 • Ενδέχεται να μην είναι εύκολη η χρήση του επιλογέα γλώσσας του παραθύρου διαλόγου για την αποδοχή των cookies με υποστηρικτικές τεχνολογίες ή με πληκτρολόγιο.

Φίλτρα

 • Τα επιλεγμένα σημεία στα οποία έχει γίνει εστίαση στα φίλτρα των διατάξεων επιλογής μοιάζουν όμοια.
 • Το ημερολόγιο στο φίλτρο «Ημερομηνία» ενδεχομένως να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποστηρικτικές τεχνολογίες ή πληκτρολόγιο. Μπορείτε, εναλλακτικά, να πληκτρολογήσετε τις ημερομηνίες σε μορφή ΕΕΕΕ-MM-ΗΗ στα πεδία «Από» και «Προς» πριν το ημερολόγιο.
 • Ενδεχομένως να είναι δύσκολη η προβολή των ημερών της εβδομάδας και των βελών στο φίλτρο «Ημερομηνία» του ημερολογίου. Πρώτη ημέρα της εβδομάδας είναι η Δευτέρα. Υπάρχουν βέλη και στις δύο πλευρές στο πεδίο του μήνα: το αριστερό βέλος πηγαίνει προς τον προηγούμενο μήνα και το δεξί βέλος προς τον επόμενο μήνα.
 • Επιλύθηκε: Η ετικέτα και η επιλεγμένη ρύθμιση στο στοιχείο επιλογής «Ταξινόμηση κατά» δεν έχουν σημανθεί ως επιλεγμένα με μηχαναγνώσιμο τρόπο και ενδεχομένως η χρήση τους με υποστηρικτική τεχνολογία να είναι δύσκολη. Από προεπιλογή, η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων γίνεται κατά «συνάφεια».
 • Επιλύθηκε: Ενδεχομένως να μην είναι ξεκάθαρο για τα άτομα που χρησιμοποιούν αναγνώστες οθόνης ότι οι επιλεγμένες σημάνσεις φίλτρων μπορούν να μετακινηθούν εάν κάνουν κλικ πάνω τους. Μπορείτε, εναλλακτικά, να κάνετε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά όλων» μπροστά από τις επιλεγμένες σημάνσεις φίλτρων για να τις διαγράψετε όλες.

Αυτόματη συμπλήρωση

 • Επιλύθηκε: Το κουμπί της «Αυτόματης συμπλήρωσης» δεν έχει σημανθεί σωστά και η ανάγνωσή του ενδεχομένως να είναι δύσκολη. Όταν το επιλέγετε ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης με λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης.
 • Επιλύθηκε: Ενδεχομένως να είναι δύσκολη η χρήση του κουμπιού της «Αυτόματης συμπλήρωσης» με υποστηρικτικές τεχνολογίες και πληκτρολόγιο.

Ορισμοί και συντομογραφίες

 • Επιλύθηκε: Κάποια άρθρα περιλαμβάνουν λέξεις με ορισμό (με πλάγιους χαρακτήρες και υπογραμμισμένες), οι ορισμοί των οποίων είναι αδύνατον να ανοίξουν. Μπορείτε, εναλλακτικά, να βρείτε τους ορισμούς των λέξεων στο Γλωσσάριο.
 • Επιλύθηκε: Σε ελάχιστες περιπτώσεις, δεν διατίθεται ορισμός των συντομογραφιών. Για παράδειγμα, το «αύξ.» σημαίνει «σε αύξουσα σειρά» και το «φθ.» σημαίνει «σε φθίνουσα σειρά».

Θέματα που εμφανίζονται σε συγκεκριμένη σελίδα

 • Η χρήση των φίλτρων στη σελίδα του Ευρωβαρόμετρου ενδεχομένως να είναι δύσκολη με αναγνώστη οθόνης JAWS. Το πεδίο αναζήτησης δεν μπορεί να αδειάσει με τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή πληκτρολογίου.
 • Ο χάρτης στη σελίδα του Ευρωβαρόμετρου συνδέεται με το υπόμνημά του μόνο κατά χρώμα και ενδεχομένως η ανάγνωσή του να είναι δύσκολη λόγω της χαμηλής χρωματικής αντίθεσης.
 • Στα κινητά, ο χάρτης στη σελίδα του Ευρωβαρόμετρου μπορεί να μετακινηθεί μόνο αν τον σύρετε με το δάχτυλο ή με συσκευή κατάδειξης. Ο χάρτης δεν μπορεί να μετακινηθεί με πληκτρολόγιο. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αρχική σελίδα», η εστίαση μικραίνει για να φανεί ολόκληρος ο χάρτης.
 • Επιλύθηκε: Στη σελίδα με το Γλωσσάριο, το επιλεγμένο γράμμα στο αλφάβητο δεν έχει σημανθεί ως επιλεγμένο με μηχαναγνώσιμο τρόπο και ενδεχομένως να είναι οπτικά δυσδιάκριτο. Μπορείτε, εναλλακτικά, να πάτε στη δεύτερη κεφαλίδα της σελίδας που δείχνει το επιλεγμένο γράμμα.
 • Επιλύθηκε: Στη σελίδα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η επιλεγμένη τιμή «Ιδιότητα» στο φίλτρο δεν είναι ορατή όταν το φιλτράρισμα είναι κλειστό. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι «Όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη».
 • Επιλύθηκε: Τα διαφημιστικά πλαίσια της αρχικής σελίδας δεν μπορούν να αλλάξουν με υποστηρικτικές τεχνολογίες ή με πληκτρολόγιο. Τα διαφημιστικά πλαίσια αλλάζουν αυτόματα και δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσουν μόνιμα να αλλάζουν. Η χρήση των διαφημιστικών πλαισίων ενδεχομένως να είναι πολύπλοκη ή άβολη για τα άτομα που χρησιμοποιούν αναγνώστες οθόνης. Μπορείτε, εναλλακτικά, να βρείτε τα τελευταία νέα στη σελίδα Γραφείο Τύπου, κάτω από την ενότητα με τα φίλτρα.
 • Επιλύθηκε: Στη σελίδα Κλιματική αλλαγή, υπάρχει περιεχόμενο μόνο για βίντεο το οποίο ξεκινάει αυτόματα στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Στα iPhone, είναι αδύνατον να παίξει το βίντεο. Το βίντεο έχει απομαγνητοφωνήσεις κειμένων που μπορούν να ανοίξουν μόνο κάνοντας κλικ στο «Απομαγνητοφωνημένο κείμενο».