Skip to main content

Juurdepääsetavusteade

See on Euroopa Toiduohutusameti veebisaidi efsa.europa.eu juurdepääsetavusteade.

IKT-toodete ja -teenuste juurdepääsetavuse Euroopa standard EN 301 549 määratleb nõuded projekteerijatele, sisuhalduritele ja tarbijatoele, et parandada juurdepääsetavust puuetega inimestele. EFSA tegi professionaalse juurdepääsetavusauditi välise hindaja abil ning kordab seda tulevikus korrapäraselt, et tagada EFSA veebisaidi juurdepääsetavus.

Mõni EFSA veebisaidi osa (loetletud kohas „Piirangud ja alternatiivid“) ei vasta täielikult juurdepääsetavuse standardile EN 301 549 v 3.2.1 ning EFSA tegeleb nende parandamisega.

Ühilduvus

EFSA veebisait on kavandatud ja testitud nii, et see ühilduks järgmiste tehniliste abivahenditega:

 • brauser Chrome koos kuvalugeriga JAWS;
 • brauser Safari koos kuvalugeriga VoiceOver;
 • brauser Chrome operatsioonisüsteemile Android koos kuvalugeriga TalkBack.

EFSA veebisaidi vastavus juurdepääsetavuse standardile EN 301 549 tugineb märgendus- ja programmeerimiskeeltele HTML, CSS, JavaScript ja WAI-ARIA, et töötada veebibrauseri ja mis tahes tehniliste abivahendite või pistikprogrammidega.

Tagasiside ja kaebused

Kui teil tekib juurdepääsetavuse takistusi EFSA veebisaidil lisaks punktis „Piirangud ja alternatiivid“ loetletud takistustele või kui vajate kiiresti teavet, mis ei ole praegu juurdepääsetavas vormingus kättesaadav, saatke meil aadressile: accessibility [at] efsa.europa.eu . Kindlasti märkige juurdepääsetavusprobleemiga veebilehe või faili nimetus. Püüame vastata tagasidele kahe tööpäeva jooksul.

Piirangud ja alternatiivid

Allpool on loetelu teadaolevatest juurdepääsetavusprobleemidest, mille lahendamisega tegeleb EFSA aktiivselt. Mõne probleemi jaoks on olemas teadaolevad alternatiivid, mida kirjeldatakse koos probleemidega. Teiste parandamisega tegeleme ja palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

Üldteave

 • Kujutiste teksti mõni variant on ebainformatiivne või puudub
 • Teenuste YouTube ja Twitter manus-pistikprogrammid ja nende sisu ei vasta alati juurdepääsetavusnõuetele.
 • Veebisaidilt allalaaditavad muud kui HTML-dokumendid ei vasta täielikult juurdepääsetavusnõuetele.
 • Lahendatud: Enamikku olekusõnumitest ei loe kuvalugerid automaatselt ette. Alternatiivina saate navigeerida sõnumini, et seda kuulda.
 • Lahendatud: Peamiselt mobiilseadmebrauserid ei pruugi sisu alati kuvada õiges suuruses.
 • Lahendatud: Klaviatuuri fookus nihkub mõnikord automaatselt lehe algusesse, nt teatud filtrite väärtuste vahetamisel.
 • Lahendatud: Modaaldialoogiakna avamisel võivad klaviatuuri ja kuvalugeri fookus liikuda modaalakna alla.
 • Lahendatud: Mõni infograafiku tekst võib olla raskesti nähtav
 • Lahendatud: Infograafikutel puudub alternatiivtekst
 • Lahendatud: Teatud lehtede korral on ainus viis nendeni jõudmiseks navigeerimine põhimenüü kaudu
 • Lahendatud: Kuvaluger TalkBack võib mõne ürituse kuupäevad valesti ette lugeda, vahetades omavahel kuu ja kuupäeva, nt „esimene veebruar“ „teise jaanuari“ asemel. Alternatiivina saate avada ürituse ja kontrollida, mis kuupäev on pealkirja all.

Lingid

 • Mõnel juhul võib klõpsataval elemendil puududa või juhuslikult kaduda klaviatuuri fookus.
 • Mõnel juhul võib lingi tekst üksi olla ebainformatiivne. Tähenduse saab tuletada konteksti kaudu.
 • Mõni link võib sisaldada korduvaid või ebavajalikke pealkirja tekste.
 • Dokumentide või artiklite loeteludes võivad mitu külgnevat teksti olla lingitud samale lehele.
 • Lahendatud: Seotud teemade lingid võivad mitte aktiveeruda häälkäsklustega. Alternatiivina saab teemad leida teemade lehel.
 • Lahendatud: Kõik dokumendifailide lingid ei ole tähistatud vastavate ikoonidega (PDF või muu).
 • Lahendatud: Linkide loetelud ei ole alati tähistatud masinloetavate loeteludena.
 • Lahendatud: Sotsiaalmeedias jagamise nuppudel ei ole tekstialternatiive ja neid ei saa kasutada klaviatuuriga.

Mobiilikogemus

 • Artiklites võib mõni kujutis olla liiga väike mobiilseadmes lugemiseks. Alternatiivina saate vaadata artiklit suurema ekraaniga seadmes.
 • Lahendatud: Mobiilimenüü ei ole täielikult kasutatav tehniliste abivahendite või klaviatuuriga. Alternatiivina saate jõuda soovitud lehele otsingu või veebisaidi töölauaversiooniga.
 • Lahendatud: Mobiilimenüüs valitud element võib olla visuaalselt raskesti eristatav. Alternatiivina saate sulgeda menüü ja navigeerida lehe esimese pealkirjani, mis tavaliselt kirjeldab lehe teemat.
 • Lahendatud: iPhone-telefonides võib üleskerimise nupp valesti liigutada klaviatuuri fookust.

Päis

 • Otsinguakna tulemusi ei saa valida kuvalugeriga JAWS. Alternatiivina saate klõpsata otsingule („Search“) ja navigeerida otsinguaknas olevate tulemusteni.
 • Lahendatud: Keelevalikuseadis võib olla ebamugav kuvalugeriga kasutamiseks.
 • Lahendatud: Peamenüü alammenüüd võivad olla ebamugavad hiirega kasutamiseks.
 • Lahendatud: Peamenüüs on vaja alammenüüdesse klaviatuuriga sisenemiseks kasutada nooleklahvide ja tabulaatori kombinatsiooni.
 • Lahendatud: Töölaual navigeerimise alammenüüsid võib olla võimatu avada teatud kuvalugeritega. Enamiku alammenüüde lehtedele on võimatu navigeerida peamenüüs loetletud lehtedelt. Alternatiivina saate leida enamiku lehtedest päises oleva otsinguaknaga.
 • Lahendatud: Osalemise jaotises („Engage“) võib olla alammenüü raskesti loetav. Alammenüü elemendid on „Karjäär“ („Careers“), „Hanked“ („Procurement“), „Toetused“ („Grants“), „Andmete kogumine“ („Calls for data“), „Konsultatsioonid“ („Consultations“), „Tähelepanekud“ („Observations“), „Teadusplatvorm“ („Research platform“) ja „Sidusrühmad“ („Stakeholders“).
 • Lahendatud: Link põhisisule minekuks („Skip to main content“) ei tööta kuvalugeriga JAWS.

Küpsiste teavitus

 • Küpsiste teavituse dialoog on lehe viimane element.
 • Küpsiste teavituse dialoogi sulgemise nuppu ei saa kasutada tehniliste abivahendite või klaviatuuriga. Alternatiivina saate nõustuda privaatsusteatega ja küpsiste teavitus sulgub automaatselt
 • Küpsiste teavituse dialoogi tekst ei vasta brauseri sõna-, tähe-, rea- ja lõiguvahe seadetele.
 • Küpsiste teavituse dialoogi sulgemise keelevalikuseadist ei saa kasutada tehniliste abivahendite või klaviatuuriga.

Filtrid

 • Filtrivalikus näevad valitud ja sihtvariandid samamoodi välja.
 • Kalendri kuupäevafiltrit („Date“) võib olla võimatu kasutada tehniliste abivahendite või klaviatuuriga. Alternatiivina saate sisestada kuupäevad vormingus AAAA-KK-PP kalendri ees olevale ajavahemiku väljale („alates…“ ja „kuni…“).
 • Nädalapäevi ja nooli võib olla raske näha kalendri kuupäevafiltris („Date“). Nädal algab esmaspäevaga. Mõlemal poolel kuu märgendit on nooled: vasak nool vähendab ja parem suurendab kuu järjekorranumbrit.
 • Lahendatud: Sortimisvalikus („Sort by“) ei ole märgend ja valitud suvand tähistatud valituna masinloetaval viisil ja võib olla raskesti kasutatav tehniliste abivahenditega. Vaikimisi sorditakse tulemused asjakohasuse järgi.
 • Lahendatud: Kuvalugeri kasutajatele võib olla ebaselge, et valitud filtrisilte saab eemaldada neile klõpsates. Alternatiivina saate klõpsata lähtestusnuppu („Reset all“) valitud filtrite siltide ees, et need kõik eemaldada.

Automaatjätkamine

 • Lahendatud: Automaatjätkamise („Autocomplete“) nupp ei ole õigesti tähistatud ja võib olla raskesti loetav. Seda klõpsates avaneb automaatjätkamise funktsiooniga otsinguväli.
 • Lahendatud: Automaatjätkamise nuppu võib olla tehniliste abivahendite ja klaviatuuriga keeruline kasutada.

Määratlused ja lühendid

 • Lahendatud: Mõni artikkel sisaldab määratletud sõnu (kaldkirjas ja allajoonitud), mille määratlusi on võimatu avada. Alternatiivina leiab määratlused sõnastikust.
 • Lahendatud: Mõnel juhul on lühendid määratlemata. Näiteks „asc“ („ascending“) tähendab suurenevat ja „desc“ („descending“) vähenevat.

Probleemid teatud lehtedel

 • Kuvalugeriga JAWS võib olla võimatu kasutada Eurobaromeetri lehe filtreid. Otsinguvälja ei saa tehniliste abivahendite või klaviatuuriga tühjendada.
 • Eurobaromeetri lehe kaart on seotud selgitava tekstiga ainult värvi abil ja võib olla raskesti loetav vähese värvikontrasti tõttu.
 • Mobiilseadmetes saab Eurobaromeetri lehte liigutada ainult sõrme või kursorseadmega lohistades. Kaarti ei saa liigutada klaviatuuriga. Klõpsates avalehe („Home“) nupul suumitakse kogu kaart.
 • Lahendatud: Sõnastiku lehel ei sildistata valitud tähestikutähte masinloetaval viisil ja see võib olla ka visuaalselt raskesti eristatav. Alternatiivina saate minna lehe teise pealkirja juurde, mis esindab valitud tähte.
 • Lahendatud: Juhatuse liikmete lehel ei ole rollifiltri („Role“) valitud väärtus nähtav, kui filter on suletud. Vaikimisi on väärtus „Kõik liikmed ja asendusliikmed“ („All members and alternates“).
 • Lahendatud: Avalehel ei saa teavitusribasid tehniliste abivahendite või klaviatuuriga vahetada. Teavitusribad vahetuvad automaatselt ja puudub viis nende vahetumise püsivaks lõpetamiseks. Teavitusribad võivad tekitada kuvalugeri kasutajas segadust ja olla kasutamiseks ebamugavad. Alternatiivina leiab viimased uudised uudisruumi („Newsroom“) lehelt filtrivaliku all.
 • Lahendatud: Kliimamuutuste lehel on ainult videosisu, mille näitamine algab enamikus brauserites automaatselt. iPhone-telefonides võib video näitamine olla võimatu. Videol on tekstitranskriptsioon, mida saab avada klõpsates nuppu „Transcript“.