Skip to main content

Partner och nätverk: samarbete kring livsmedelssäkerhet

Frågor som rör livsmedelssäkerhet tar inte hänsyn till de nationella gränserna. Därför fungerar Efsa inte isolerat. Vetenskapligt samarbete är centralt för Efsas vetenskapliga arbete.

Vi har ett nära samarbete med partner och berörda parter över hela Europa och världen och delar med oss av vetenskaplig expertis, data och kunskap.

EU-medlemsstater

Rådgivande forum, nationella myndigheter, organ för livsmedelssäkerhet.

EU-institutioner och EU-byråer

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EU-byråer.

Vetenskapliga organisationer

Universitet, institut, statliga, offentliga och andra vetenskapliga organ.

Berörda parter från det civila samhället

Konsumentorganisationer, icke-statliga organisationer, branschföreningar, medier.

Internationellt samarbete

Internationella organisationer, det europeiska grannskapet, andra länder.