Skip to main content

Internazzjonali

Il-kwistjonijiet tas-sigurtà tal-ikel spiss huma kwistjonijiet globali. Il-kummerċ internazzjonali, l-ivvjaġġar, il-migrazzjoni u anke t-tibdil fil-klima jista’ jkollhom impatt fuq ir-regolamentazzjoni tas-sigurtà tal-ikel fil-livelli lokali, nazzjonali u reġjonali.

L-EFSA żviluppat kuntatti ta’ ħidma mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u aġenziji tal-ikel f’partijiet differenti tad-dinja.

Organizzazzjonijiet internazzjonali

L-EFSA tappoġġa lill-Unjoni Ewropea fl-impenji internazzjonali tagħha billi tipprovdi parir xjentifiku u tekniku lil attivitajiet relatati mal-Codex Alimentarius tan-Nazzjonijiet Uniti.

Aġenziji tal-Ikel

L-EFSA tkompli tibni relazzjonijiet mal-kontropartijiet tagħha fid-dinja kollha.

  • Xi drabi dan isir permezz ta’ ftehimiet formali ma’ aġenziji regolatorji b’mandat ta’ valutazzjoni tar-riskju, bħal fl-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, New Zealand u l-Istati Uniti tal-Amerika.
  • Kooperazzjoni ma’ kontropartijiet fid-dinja kollha, inklużi l-Brażil, iċ-Ċilì, iċ-Ċina, Hong Kong, il-Malażja, ir-Repubblika tal-Korea, Singapore, it-Tajwan u t-Tajlandja.

Tkabbir tal-UE

Qabel ma jingħaqad mal-UE, il-pajjiż applikant irid jissodisfa ċerti rekwiżiti. Il-kwistjonijiet tas-sigurtà tal-ikel għandhom rwol importanti fin-negozjati tal-adeżjoni għas-sħubija fl-UE.

  • L-EFSA ilha taħdem mal-pajjiżi tat-tkabbir tal-UE mill-2005. Il-pajjiżi kandidati attwali huma: L-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja, it-Turkija, l-Ukrajna. Il-Georgia u l-Kosovo* għandhom l-istatus ta’ kandidati potenzjali.

  • Jeżistu kuntatti estensivi bejn l-EFSA u l-awtoritajiet tas-sigurtà tal-ikel fil-benefiċjarji tal-IPA (bħalissa:  L-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Kosovo, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja, it-Turkija) taħt il-Programmi tal-EFSA ta’ Qabel l-Adeżjoni ffinanzjati mill-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA). Il-Programmi għandhom l-għan li jżidu t-tħejjija tal-awtoritajiet nazzjonali għall-kooperazzjoni futura possibbli tagħhom mal-EFSA bħala membri sħaħ tal-UE.

* Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-Kosovo.

Dokumenti

Viċinat tal-UE

Is-sigurtà tal-ikel hija element importanti tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) tal-UE. L-UE taħdem mal-ġirien tagħha tan-Nofsinhar u tal-Lvant permezz tal-PEV biex tikseb l-eqreb assoċjazzjoni politika possibbli u l-akbar grad possibbli ta’ integrazzjoni ekonomika.

  • Is-sensibilizzazzjoni tal-pajjiżi tal-viċinat dwar ir-regolamenti u l-proċeduri tal-UE dwar is-sigurtà tal-konsumatur – inkluż ir-rispons għall-kriżi tal-ikel – u l-moviment liberu tal-ikel/għalf huma kruċjali għall-protezzjoni tal-konsumaturi filwaqt li jiġi promoss il-kummerċ reġjonali. Dawn jeħtieġu informazzjoni dwar l-EFSA, il-valutazzjoni tar-riskju u l-komunikazzjoni tar-riskju, u s-sistema Ewropea tas-sigurtà tal-ikel biex jallinjaw is-sistemi tagħhom, kemm jista’ jkun, ma’ dawk fl-Ewropa.
  • L-EFSA bdiet tikkoopera mal-pajjiżi ġirien tal-UE permezz tal-Programm iffinanzjat mill-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI) fi Frar 2014. Permezz ta’ dan il-Programm, l-EFSA qed issegwi b’mod attiv integrazzjoni akbar tal-pajjiżi li ġejjin fix-xogħol tagħha: l-Alġerija, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, l-Eġittu, il-Georgia, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Moldova, il-Marokk, il-Palestina**, it-Tuneżija u l-Ukrajna.

** Din id-deżinjazzjoni m’għandhiex tiġi interpretata bħala rikonoxximent tal-Istat tal-Palestina u hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet individwali tal-Istati Membri fuq din il-kwistjoni

Dokumenti