Skip to main content

Kansainvälisyys

Elintarviketurvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat usein maailmanlaajuisia. Kansainvälinen kauppa, matkustus, muuttoliike ja jopa ilmastonmuutos voivat vaikuttaa elintarviketurvallisuuden sääntelyyn paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla.

EFSA on solminut läheiset suhteet elintarvikevirastoihin ympäri maailmaa ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Kansainväliset järjestöt

EFSA tukee Euroopan unionin kansainvälisiä sitoumuksia antamalla tieteellistä ja teknistä neuvontaa Yhdistyneiden kansakuntien Codex Alimentarius -komissioon liittyviä toimia varten.

Kolmannet maat

EFSA solmii edelleen suhteita vastaaviin osapuoliin ympäri maailmaa.

  • Tämä tehdään toisinaan solmimalla virallisia sopimuksia riskinarviointia harjoittavien sääntelyvirastojen kanssa esimerkiksi Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa.
  • Yhteistyötä monien maiden vastaavien elinten kanssa (esim. Brasiliassa, Chilessä, Hongkongissa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Thaimaassa ja Taiwanissa) lisätään kokemusten vaihdolla, työohjelmilla ja näkemyksillä, jotka koskevat elintarviketurvallisuuden riskinarviointia.

EU:n laajentuminen

Ennen EU:hun liittymistä hakijamaan on täytettävä tietyt vaatimukset. Elintarviketurvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat keskeisessä asemassa EU-jäsenyyttä koskevissa liittymisneuvotteluissa.

  • EFSA on työskennellyt EU:n laajentumisprosessissa mukana olevien maiden kanssa vuodesta 2005 lähtien. Nykyiset ehdokasmaat ovat Montenegro, Pohjois-Makedonian tasavalta, Serbia, Turkki ja Albania. Bosnia ja Hertsegovina ja Kosovo* ovat mahdollisia ehdokasmaita.
  • EFSAlla on laajat suhteet näiden maihin elintarviketurvallisuusviranomaisiin. Tämän mahdollistavat EFSAn liittymistä valmistelevat ohjelmat, joita rahoitetaan liittymistä valmistelevalla tukivälineellä (IPA). Ohjelmien tarkoituksena on parantaa kansallisten viranomaisten valmiuksia tehdä yhteistyötä EFSAn kanssa sen jälkeen, kun niistä on tullut EU:n varsinaisia jäseniä.

* Tämä tehtävänosoitus ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman tuomion mukainen.

Asiakirjat

EU:n naapurimaat

Elintarviketurvallisuus on tärkeä osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa (ENP). Naapuruuspolitiikka auttaa EU:ta solmimaan mahdollisimman läheiset poliittiset suhteet eteläisten ja itäisten naapuriensa kanssa ja saavuttamaan mahdollisimman hyvän taloudellisen yhdentymisen.

  • Kuluttajien suojaamisen kannalta on erittäin tärkeää, että naapurimaat ovat tietoisia kuluttajaturvallisuutta koskevista EU-asetuksista ja menettelyistä, elintarvikekriisin hallinnasta sekä elintarvikkeiden ja rehun vapaasta liikkuvuudesta edistäessään alueellista kauppaa. Naapurimaat tarvitsevat tietoa EFSAsta, riskinarvioinnista, riskiviestinnästä ja eurooppalaisesta elintarviketurvallisuusjärjestelmästä, jotta ne voivat mukauttaa järjestelmänsä vastaamaan mahdollisimman hyvin eurooppalaisia järjestelmiä.
  • EFSA aloitti yhteistyön EU:n naapurimaiden kanssa eurooppalaisella naapuruuden ja kumppanuuden välineellä (ENPI) rahoitetun ohjelman puitteissa helmikuussa 2014. Tällä ohjelmalla EFSA pyrkii aktiivisesti integroimaan työskentelyynsä seuraavat maat: Algeria, Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Moldova, Marokko, Palestiina**, Tunisia ja Ukraina.

** Nimitystä ei pidä katsoa Palestiinan valtion tunnustamiseksi, eikä se vaikuta yksittäisten jäsenvaltioiden kantaan tässä asiassa

Asiakirjat